Norge

Islam Net inviterte meget omstridt imam

Igjen har ungdomsorganisasjonen Islam Net invitert svært omstridte predikanter. Forsker Sindre Bangstad sier disse har en islamtolkning som på flere sentrale punkter «er i strid med en grunnleggende menneskerettighetsforståelse».

Imam Siraj Wahhaj på talerstolen under den konservative organisasjonen Islam Nets fredskonferanse i påsken i år. Foto: Islam Net

 • Olga Stokke
 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Den amerikanske konvertitten Siraj Wahhaj (66) er hovedimam i moskeen At-Taqwa i Brooklyn i New York. I påsken besøkte han Norge i regi av Islam Net og holdt foredrag for flere hundre norske ungdommer i Prinsdalshallen i Oslo.

Støttet livstidsdømt

Wahhaj kommer fra den afroamerikanske bevegelsen «Nations of Islam» og har en lang historie i politiets søkelys i USA.

Han ble navngitt som én av 170 "ikke-tiltalte medsammensvorne" i forbindelse med bombingen av World Trade Center i 1993. Senere på 90-tallet vitnet han til forsvar for Omar Abdel-Rahman, kjent som «Den blinde sjeiken».

Hør saken opplest her. (Aftenposten Opplest finnes også i Itunes)

Under rettssaken der Abdel-Rahman ble dømt til livstid for terrorplaner mot FBI og Egypts president Hosni Mubarak, omtalte Wahhaj sjeiken som "en sterk og modig lærd" han hadde stor respekt for. Imam Wahhaj mente at bombeangrepet mot World Trade Center var en konspirasjon fra amerikanske myndigheter for å svartmale muslimer.

Kamptrening og våpenklubb

Utover 2000-tallet ble det klart at moskeen i Brooklyn var under betydelig oppsikt fra New York-politiet. I 2013 saksøkte moskeen New York-politiet for det de mente var grunnløs overvåking og infiltrasjon. Under rettsprosessen kom det frem at politiet var bekymret over flere forhold:

• Moskeen skal i en årrekke ha drevet kamptrening blant annet for å lære å avvæpne politimenn. Flere terrordømte skal ha deltatt på treningene.

• Politiet hadde informasjon om at ledelsen hadde bevilget over 200.000 innsamlede dollar til organisasjoner på den amerikanske terrorlisten.

• Det skal ha foregått illegal våpenhandel og drift av en angivelig «våpenklubb» i regi av moskeen.

HER KAN DU LESE AFTENPOSTENS STORE REPORTASJE OM ISLAM NET:

Les også

Misjonerer bokstavtro islam på gaten - tusener av unge vil leve som i Midtøsten for 1400 år siden

— Helt opplagt ekstreme synspunkter

Islam Nets leder Fahad Qureshi opplyser at besøket på årets koferanse var omtrent som tidligere år, og at mellom 700 og 1000 mennesker var innom hver dag. Foto: Islam Net

Ekstremismeforsker Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus kjenner ikke til Wahhaj fra før. — Men med sin bakgrunn har han helt opplagt ekstreme synspunkter. Men det trenger ikke bety at han maner til vold. Min erfaring tilsier at Islam Nets foredragsholderne ikke drar tilhørerne i voldelig, ekstremistisk retning. De er tydelige på at de ikke oppfordrer til for eksempel å reise til Syria, sier Gule.

Han mener anklagene mot Wahhaj må sees på med et kritisk blikk, sett i lys av at New York-politiet er kjent for omfattende overvåking.

— USAs holdning til potensialet for vold er forståelig, men blir noe paranoid, og skyver for mange inn i den gruppen som kan tenkes å være voldelig, sier Gule.

Søksmålet fra moskeen endte i et forlik i januar i år. Så langt Aftenposten vet, er det foreløpig ikke tatt ut noen tiltale for noen av disse punktene.

Flere omstridte foredragsholdere

I år valgte Islam Net å hemmeligholde foredragsholderne da programmet ble presentert. Gjennom bilder og opplysninger på sosiale medier er det imidlertid klart at en rekke utenlandske, karismatiske predikanter sto på programmet. Flere av disse ble

Les også

grundig omtalt i en Aftenposten-artikkel i fjor

:

• Britiske Haitham al-Haddad, som har uttalt at vold i ekteskapet er en privatsak, jøder er "etterkommere av aper og griser" og at kvinner ikke bør jobbe. Han har også gjestet Islam Net flere ganger tidligere.

• Australske Shady Al-Suleiman har forsvart steining av utro, uttalt at hiv er en straff fra Allah for homofili, og inviterte også Al-Qaidas teolog Anwar al-Awlaki til moskeen sin i Sydney i 2009. Al-Awlaki regnes som en sentral motivator i Al-Qaida, blant annet som redaktør av Al-Qaidas eget magasin Inspire . Al-Suleiman ville ikke ta avstand fra Al-Awlaki da han gjestet Oslo i 2011.

• Amerikanske Yusha Evans har spredt Al-Awlakis meninger på egen blogg, samt uttrykt støtte til terrordømte Tarek Mehanna. Han mener også at islams største trussel er «såkalt moderate muslimer».

Siraj Wahhaj har uttalt at «islam er bedre enn demokrati», og er en forkjemper for flerkoneri – han har også gjennomført polygame vigsler som imam.

Faten Mahdi Al-Hussaini forteller:

Les også

- Når jeg skal be, stikker jeg heller i kirken. Der er det ingen som spytter på meg.

— Inviteres fordi de er kontroversielle

Ekstremismeforsker Gule mener at Islam Net inviterer disse delvis fordi de er kontroversielle.

— De tilhører samme ideologiske posisjon, og er kontroversielle kjendiser gjennom en veldig markant tilstedeværelse på internett. Dels handler det nok også om hvilke sjeiker Islam Net kan få tilgang til gjennom de internasjonale nettverkene de samarbeider med, sier Gule.

Forsker Sindre Bangstad samarbeider med Marius Linge om en bok om salafisme på norsk hvor også IslamNets rolle vil bli belyst.

Han sier at predikantene Islam Net inviterer, har en islamtolkning som på flere sentrale punkter er i strid med en grunnleggende menneskerettighetsforståelse, og like rettigheter for lesbiske, homofile og kvinner, og synet på dødsstraff.

Bangstad sier Islam Nets aktiviteteter fremstår som problematiske, og han understreker at et mindretall av norske muslimer deler denne forståelsen av islam.

- Hva er forbindelsen mellom Islam Net og islamister som er villige til å bruke vold?

— Man må være litt forsiktig med denne typen puritanske bevegelser, som Islam Net, som i utgangspunktet ikke er militante eller voldelige, fordi enkeltvindiver kan gå videre til å akseptere voldsbruk.

Ville unngå kjendiseri

Hemmeligholdet av gjesten var for å unngå kjendisfokusering, ifølge Islam Nets leder Fahad Qureshi.

- Det er blitt en type kjendisfaktor rundt fredskonferansen hvor mange kommer bare for å se «kjendisforedragsholdere». Det påvirker folks intensjoner. Man bør i prinsippet delta på konferansen for å komme Gud i hu og lære mer om islam, fremfor det å se en «kjendis», sier Qureshi.

Aftenposten har sendt en rekke spørsmål til imam Siraj Wahhaj. Han har ikke besvart våre henvendelser.

De opplever trusler, hets og sosial utstøting:

Les også

Eksmuslimer i Norge forteller: Derfor bryter vi med islam


Islam Net-leder: Lar oss ikke påvirke av propaganda

— Folk har i all tid kritisert Guds sendebud, sier Islam Net-leder Fahad Qureshi.

Islam Net-lederen opplyser at de ikke var klar over hverken anklagene fra politiet i New York eller Wahhajs støtte til terrordømte.

Islam Net-leder Fahad Qureshi velger å svare pr. e-post. Han mener imam Siraj Wahhaj er en perfekt rollemodell, dersom han tidligere har hatt ekstremistisk tankegods og ikke lenger har det. Foto: Anette Karlsen

— Vi hadde ikke hørt om noe slikt, men vi tror det er noen misforståelser rundt dette og at det ikke er som du gir uttrykk for. Siraj Wahhaj fordømmer all form for terror og lærer ungdommer å være lovlydige borgere og ha lojalitet til landene de bor i, skriver Qureshi i en e-post. - Noe av dette ligger på Wikipedia-siden om ham. Har dere gjort god nok research?

— Det som er viktig for oss, er at dem vi inviterer er lovlydige borgere som oppfordrer til det samme. Enten så er imam Siraj blitt misforstått, eller så har han fullstendig endret ståsted. For nå står han soleklart for fred og fordømmer terror på lik linje med alle andre mainstream imamer, skriver Qureshi.

- Ville dere invitert ham om dere visste?

— Ja. For hvis det er sant at han tidligere har hatt ekstremistisk tankegods og nå har forlatt det og fordømmer terror, er han en perfekt rollemodell for ungdommer som er i en radikaliseringsprosess. Det å snakke med en slik imam kan få mange ungdommer vekk fra onde tanker, skriver Qureshi.

Han understreker at Wahhaj i sitt foredrag snakket om fred, forsoning, kjærlighet og viktigheten av et sterkt bånd til Gud.

— Vi lar oss ikke påvirke av propaganda og inviterer de våre medlemmer stemmer frem, skriver Qureshi om Islam Nets kontroversielle valg av foredragsholdere.

- Hva tenker du om den kritikken dere får for disse invitasjonene?

— Vi tenker at det ligger en visdom bak alt som skjer. Profetene fikk ikke bare kritikk, de ble drept og torturert for budskapet om å kun tilbe Gud. Folk har i all tid kritisert Guds sendebud. Så hvis de som i dag prøver å bære budskapet videre møter noe kritikk er det noe man må regne med, og det er Guds visdom, skriver Qureshi.

Les mer om

 1. Islam i Norge

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Islam Net oppfordrer til verbal jihad mot muslimske samfunnsdebattanter

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  «Islam Nets jihaderklæring er et sunnhetstegn»

 3. KRONIKK
  Publisert:

  Satiren blomstrer på saudiske sosiale medier | Iyad El-Baghdadi

 4. VERDEN
  Publisert:

  Storbritannia er «nervesenteret» for jihadistiske terrorister i hele Europa

 5. VERDEN
  Publisert:

  Hvorfor avler Usbekistan så mange islamistiske terrorister?

 6. DEBATT
  Publisert:

  Vi har ikke råd til å tape kampen om unge muslimers hjerter og sinn. Vi må kjempe - nå. | Abid Raja