Norge

Ingen nye radioaktive kilder på Murmansk

Statens Stråleverns undersøkelser av krysseren Murmansk har så langt ikke avdekket noen nye radioaktive kilder.

I 14 år har det 211 meter lange sovjetiske krigsskipet "Murmansk" ligget grunnstøtt ved bygda Sørvær i Finnmark.

– Vi undersøker om det kan være instrumenter slik som røykvarslere og annet teknisk utstyr som kan inneholde radioaktive komponenter. Så langt har vi ikke funnet nytt utstyr med radioaktivt innhold, sier avdelingsleder Inger Margrethe Eikelmann til NTB fra skipsdekket på den havarerte krysseren i Sørvær.

Miljøprøver

Undersøkelsene startet tirsdag og skulle avsluttes onsdag ettermiddag. I de timene Eikelmann har vært på vraket, har ikke doseratemåleren hun benytter vist forhøyede verdier.

I tillegg tar hun miljøprøver av skjell, vann og sedimenter rundt krysseren. Resultatene av disse prøvene er ikke ferdige før tidligst i neste uke.

Det var da Aftenposten sist fredag meldte at lavradioaktive komponenter var funnet om bord på Murmansk at interessen for vraket i Sørvær tok av. Lokalbefolkningen har forgjeves kjempet for å få fjernet det skjemmende vraket, som i 14 år har ligget i fjæra ved Sørvær i Hasvik kommune i Finnmark.

En metallboks fra vraket som ble sendt til gjenvinning, viste seg å inneholde radioaktive materialer med «relativt lave verdier». Beholderen ble sendt til oppbevaring i Himdalen.

– Vi trodde ikke det var denne type utstyr om bord, sier Eikelmann.

Ikke skadelig

Hun bekrefter opplysninger avdelingsdirektør Martin Høyby i Statens strålevern gir til Fiskeribladet Fiskaren onsdag om at materialet som er funnet i Murmansk under normale forhold ikke er skadelig for mennesker.

– Slike materialer blir sendt til oppbevaring i Himdalen fordi vi ikke ønsker at de skal være på avveie. Det er også for å unngå at forbrenningsovner blir forurenset, sier Eikelmann til NTB.

Sjekket før

Vraket av krysseren Murmansk er flere ganger tidligere undersøkt for radioaktivitet. Forsvaret gjorde negative målinger av skipet rett etter at det strandet i Sørvær julaften 1994.

– Statens strålevern har flere ganger også tatt vannprøver i og rundt vraket. Alle disse prøvene har vært negative.

Les også

  1. Helga Pedersen ville hugge opp Murmansk i 2004

  2. Aarebrot: – Pedersen kan bli nødt å gå av