Norge

Slås, sparkes og trues på jobben

Nær halvparten av helsearbeidere, lærere og politi blir utsatt for vold eller trusler om vold på jobben. Espen Søyland har fått flere knyttnever mot kroppen.

Teamleder på Baterød bo- og kompetansesenter i Sarpsborg, Espen Søyland (42), har opplevd å bli slått på jobben. - Jeg synes på ingen måte at vi skal tåle noe mer selv om vi er helserarbeidere.
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Les Ørjasæters kommentar: Slått ned på jobbenHan husker episoden for to år siden: Hun ville bort. Komme seg unna. Hun slår rundt seg. Det ene slaget treffer vernepleier Espen Søyland (42) og gjør at han fyker fremover, og smeller nesen i en karm på veggen. Blodet renner på Baterød bo— og kompetansesenter i Sarpsborg. Det var ikke første gang Søyland har fått slag mot seg. Og han er langt fra alene. Hver tredje sykepleier har vært utsatt for vold. 40 prosent av alle barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere ble i løpet av ett år utsatt for vold og trusler om vold på arbeidsplassen. Slag, spytting, trusler med sakser og kniver er blant voldshendelsene det rapporteres om. Det kommer frem av en gjennomgang Aftenposten har gjort av tall og hendelser som blir innrapportert til de ulike yrkesgruppenes fagforeninger. - Det blir ikke noe godt arbeidsmiljø med vold. Man går rundt og spenner seg hele tiden. "Hva skjer nå?", man prøver å forberede seg på hva som skal skje, sier teamleder Søyland. For noen år siden fikk han fire-fem harde slag i ryggen. Han måtte være hjemme fra jobb i flere dager etterpå. To ganger har det skjedd.- Jeg klarte rett og slett ikke å gå på jobb. Hadde vondt, sier han.

Verst for hjelpepleiere.

Over halvparten av polititjenestemenn rapporterer at de har opplevd vold i løpet av et år på jobben. Tall fra Politidirektoratet viser også at antall anmeldelser for forulemping av offentlig tjenestemann er fordoblet de siste ti årene, fra 806 anmeldelser i 1998 til 1630 anmeldelser i 2006.Hjelpepleiere som jobber i hjemmetjeneste eller på institusjon, er blant de mest voldsutsatte yrkesgruppene. Tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon viser at 78 prosent av innrapporterte voldsskader var utført av pasienter.- Hjelpepleierne er nærmest pasientene og blir dermed oftest utsatt, sier leder i Fagforbundets seksjon for helse- og sosial, Kjellfrid Blakstad. I 2002 og 2003 gjennomførte Arbeidstilsynet og Fagforbundet tilsyn for hjelpepleierne i hjemmetjenesten. Da rapporterte en tredjedel at vold og trusler var et problem, samtidig som de ikke opplevde at det ble satt i verk tiltak for å bedre forholdene. Oppfølgingstilsynet i 2007 avdekket ingen bedring - snarere tvert imot.- Andelen som ikke syntes det ble gjort noe for å hindre vold, hadde økt, sier Blakstad. Tilsyn avdekket også at én av tre arbeidstagere hadde vært sykmeldt de siste to årene på grunn av vold og trusler.

Blitt verre.

Forsker, Dr. psychol Rita Bast-Pettersen i Statens institutt for arbeidsmiljøforskning (STAMI) sier at vold i arbeidslivet, og særlig blant helsearbeidere, kom på dagsorden første gang tidlig på 1990-tallet med en undersøkelse om vold blant nordiske helsearbeidere. - Lite tyder på at det er blitt bedre siden. Det er nok ganske sikkert blitt verre, sier hun.I tillegg til at det henger sammen med den generelle voldsutviklingen i samfunnet, tror Bast-Pettersen at redusert respekt for det som ble oppfattet som autoriteter kan være blant årsakene til vold. - Å bruke vold mot en politimann før i tiden, var utenkelig. I dag tar man seg større friheter og holdningene våre er i endring, sier hun.

Les også

Store mørketall om arbeidsvold

Politifolk blir ofte utsatt for vold.