Norge

Tillitsvalgt mener utbyggingen av Oslo-sykehusene begynner i feil retning

Samme dag som ny sykehusstruktur ble vedtatt, begynte bråket.

– Vi begynner i feil ende fordi utbyggingen av lokalsykehuskapasiten er det som haster mest, mener Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus.
  • Nicoline Haugsvær
  • Tine Dommerud
    Journalist

Torsdag ettermiddag vedtok styret i Helse Sør-Øst planene om å utvikle Oslo universitetssykehus til tre sykehus.

Styret ønsker å:

  • Gjenoppstarte og bygge nytt på Aker sykehus.
  • Flytte ut av Ullevål og bygge nytt på Gaustad.
  • Pusse opp og bygge nytt på Radiumhospitalet.

Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, mener vedtaket skaper uforutsigbarhet for sykehusdriften og løser ingen problemer.

– Utbyggngen på Radiumhospitalet er det ingen uenighet om, men når det kommer til det første punktet om Aker er det ingen tydelige signaler på når dette vil skje, og det er lokalsykehus som haster mest, sier han.

Les også

Slik blir Oslo universitetssykehus

Begynner i feil ende

Rekkefølgen er det store problemet, mener Bredeli. En prioritert utbygging av Gaustad vil beslaglegge store deler av investeringskapasiteten, og kan gjøre at nytt lokalsykehus på Aker drar ut i tid.

– Vi begynner i feil ende fordi utbyggingen av lokalsykehuskapasiten er det som haster mest, understreker han.

I tillegg mener Bredeli at planene legges med ressurser de ikke har og heller ikke kan skaffe. For å skaffe egenkapitalen trengs en formidabel effektivisering som det ikke finnes planer for, og som dagens driftsituasjon ikke tillater.

– For å skaffe penger skal Ullevål selges, men det er heller ikke mulig fordi vi kan ikke kvitte oss med Norges største og mest avanserte akuttsykehus før et komplett, tilsvarende sykehus er bygget. Og det har vi heller ikke investeringmidler og økonomisk bærekraft til før om mange år, sier han.

Les også

Etter mange års kamp, blir Aker igjen lokalsykehus for Groruddalen

Vet ikke nok om lokalfunksjonene

– Saken om Aker har en vond bismak. Det kommer ikke frem når
lokalsykehuset er på plass med akuttfunksjoner, som fødsler, sier brukerrepresentant på Ahus, Inger Ljøstad. Hun bor på Alna, og mener at dagens vedtak er for diffust.

– Det hjelper ikke stort at man starter med rus og psykiatri. Selve lokalfunksjonene vet vi ikke nok om, sier Ljøstad.

Administrerende direktør sier de nå ser på hva som kan
ivaretas av dagens bygningsmasse og hva må bygge nytt på Aker.

– Må utvikle dette i samarbeid med Oslo kommune, sier Cathrine M. Loftshus.

Glad for vedtaket

Frps sykehuspolitiske talsperson, Morten Wold, synes det er gledelig at Aker sykehus nå kan gjenoppstå.

– Vi så at mange i Groruddalen fikk et dårligere tilbud etter at Aker ble lagt ned, sier han. Om kritikken av vedtaket regner han med at Helse Sør-Øst har gjort en grundig vurdering.

– Å få gjenopprettet Aker er det viktigste her, og det som er mulig å realisere, sier Wold.

Les mer om

  1. Helse
  2. Oslo
  3. Sykehus