Norge

Fire av ti har kjøpt svart arbeid

Personer i aldersgruppen 40-59 år og med høy inntekt kjøper mest svart.

Blant dem som ha kjøpt svart arbeid, har 25 prosent betalt for snekkertjenester. Foto: GUNNAR LIER

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Les også

Lettere å fikse jobben "hvitt"

Fire av ti synes det er greit å betale svart for en mindre jobb på hytte eller hus. Like mange sier at de har betalt svart. Det viser en undersøkelse Synovate har gjort på oppdrag for Skattebetalerforeningen.

— Svart arbeid er mer akseptert blant kvinner enn menn og blant folk med middels inntekter, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i Skattebetalerforeningen.

Les også

Frykter ikke renteøkninger

Ingen holdningsendring

Han peker på at tross stort fokus på svart arbeid de siste årene, så viser tilsvarende undersøkelser gjort i 2006 og 2007 at det ikke har vært noen holdningsendring på dette området.

De som sier de faktisk har kjøpt svart arbeid er hovedsakelig i aldersgruppen 40-59 år og personer med høy inntekt.

Svart arbeid er dessuten minst utbredt i Oslo og mest brukt i Midt-Norge.

Les også

Fikk NRK-regning på 2 øre

Svarte dagmammaer

Til tross for fokuset på svart arbeid de siste årene, har ikke myndighetenes tiltak vært tilstrekkelige, mener Stordrange, og peker på en tredelt løsning.

— Det bør for det første bli enklere å bli selvstendig næringsdrivende. Det vil gjøre det mindre interessant å selge vaske- og dagmammatjenester svart. Arbeidsforholdet blir da formalisert, og de som utfører jobben får ordinære trygde- og pensjonsrettigheter, sier Stordrange.

Sparket kunde:

Les også

- Enkelte kunder vil vi ikke ha

Vil heve skattefrie grense

Han mener også at dagens skattefrie grense for kjøp av private tjenester bør heves kraftig fra dagens nivå på 2.000 kroner.

— På sikt bør den heves til 10.000 kroner. Dermed kan for eksempel en pensjonist betale naboen for å få malt gjerdet eller måke snø med god samvittighet og uten å bli skattesnyter, sier han.

Les også

- Ikke gebyrfritt

Mindre lønnsomt

Han mener også det må utredes hvordan det kan gjøres mindre lønnsomt å hyre inn håndverkere svart. I Sverige og Finland er det innført skattefradrag for slike tjenester.

— Et annet alternativ kan være å innføre en redusert momssats for slike tjenester, slik at det blir billigere å betale hvitt, sier Stordrange.

Sjekk skattelistene her.

Administrerende direktør Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen mener blant annet at den skattefrie grensen bør heves til 10.000 kroner. Foto: FINN ERIK STRØMBERG