Terrorsiktet Aker-ingeniør var offiser i Irak og SV-politiker i Oslo

48-åringen samtykker i varetektsfengsling. Han har tidligere kjempet med de amerikanske styrkene i Irak.

Tingrettsdommer Kjeld Tore Nørgaard sørget for at offentligheten fikk vite hvem som var siktet etter terorparagrafen.
6N1A7173-20150511-151506-6AAF48-ttHahVFDat.jpg

Mannen kom til Norge i 1998, men reiste senere tilbake til Irak for å kjempe mot Saddam Hussain.

Under den amerikanske invasjonen av Irak våren 2003, hadde mannen en viktig rolle som høyt rangert offiser i Free Iraqi Forces, som samarbeidet med amerikanerne. Ifølge hans egen nå suspenderte Twitter-profil er han tidligere oberst.

Han var med på felttoget mot Bagdad sammen med de amerikanske styrkene.

Senere skiftet han syn på invasjonen.

I 2006 demonstrerte han mot amerikanernes nærvær i Irak, og har ved flere anledninger uttalt seg kritisk til USAs utenrikspolitikk. Han har også vært lokalpolitiker i Oslo for SV og hadde et verv på bydelsnivå for partiet etter kommunevalget i 2007.

— Ut fra det vi har klart å finne ut, hadde vedkommende en svært perifer rolle i en kort periode for noen kommunevalg tilbake, sier SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski.

Han har de senere årene bodd i Buskerud.

Ble fengslet

Siktede syntes det var en for stor personlig belastning selv å måtte møte i Asker og Bærum tingrett tirsdag ettermiddag, og tingrettsdommer Kjeld Tore Nørgaard gikk med på å sette rett uten at siktede var til stede.

48-åringen ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, slik Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde bedt om.

Advokatfullmektig Bjørn André Gulstad fikk ikke retten med at hans klients navn måtte holdes hemmelig.

— Han er svært lei for at hans arbeidsgiver Aker Solutions er blitt dratt inn i saken. Han har brukt bedriftens datamaskin i arbeidstiden, men mener selv det han har gjort ikke er straffbart, sier advokatfullmektig Bjørn André Gulstad, som forsvarer mannen sammen med Brynjar Meling.

- Var forferdet etter invasjonen

Han var medlem i Iraqi National Congress, som var en viktig etterretningskilde for amerikanerne i forkant av Irak-krigen. Blant annet skal de ha kommet med de senere tilbakeviste påstandene om masseødeleggelsesvåpen. 48-åringen var en av drøyt 600 irakere som kjempet på koalisjonens side.

Etter det Aftenposten får opplyst var ikke den terrorsiktede 48-åringen en del av leder Ahmed Chalabis nære krets, og var først og fremst aktiv under invasjonen.

— Han hadde en viktig rolle som militær under invasjonen, men har senere tatt avstand fra USAs okkupasjon. Jeg tror ikke dette var av religiøse grunner, men rett og slett fordi han var skuffet og forferdet over resultatet. Det er jo et syn han deler med mange andre, sier en kilde som kjenner mannen fra hans tid i Irak og årene etterpå.

48-åringen kommer opprinnelig fra Basra sør i Irak.

— Han samtykker i fengsling. Han har samarbeidet med politiet. Han forstår situasjonen og forholder seg til den. Han ønsker å samarbeide med politiet og vil at de skal få anledning til å etterforske saken i håp om at han blir sjekket ut av den, sier advokatfullmektig Gulstad til Aftenposten.

- Ville ikke ramme arbeidsplassen

Mannen ble pågrepet på sin arbeidsplass på Fornebu mandag ettermiddag.

Han jobber som ingeniør i selskapet, og er siktet for å ha gitt opplæring i metoder eller teknikker som er særlig egnet til å utføre eller bidra til terrorhandlinger.

Politiadvokat Signe Kathrine Aalling sier at siktede etter PSTs oppfatning har oppfordret til terror på internet.

— Vi har ingen opplysninger som tyder på at han var ute etter å ramme arbeidsplassen sin, sier politiadvokat Signe Kathrine Aalling i PST.

Ut over å si at virksomheten skal ha foregått over noe tid, ønsker hun ikke å tidfeste dette noe nærmere.

PST har heller ikke siktet eller pågrepet noen andre i denne saken.

Rettsmøtet ble utsatt

Begge partene ønsket under rettsmøtet i Sandvika at siktedes navn skulle holdes hemmelig.

Domstolloven slår fast at offentlighet er hovedprinsippet i rettspleien, og tingrettsdommer Nørgaard var slett ikke fornøyd med den lovparagrafen Gulstad først forsøkte seg med for at siktedes navn skulle holdes hemmelig.

Tautrekkingen om navnet førte til at rettsmøtet ble utsatt med nærmere én time mens Gulstad ringte sin prinsipal Brynjar Meling.

Til slutt skar dommer Nørgaard igjennom, ga pressen navnet, og fortsatte forhandlingene bak lukkede dører.

Pågrepet etter tips fra arbeidsgiver

48-åringen er siktet etter straffelovens paragraf 147 c, bokstav c. Den omfatter å gi opplæring i metoder eller teknikker som er særlig egnet for den som vil begå terrorhandlinger.

Det var Aker Solutions som varslet PST etter å ha oppdaget det som skal være et brudd på selskapets interne retningslinjer.

VGsiterer en ikke navngitt kilde i Aker Solutions på at mannen ha vært aktiv på ekstreme nettsteder. Han skal ikke ha spredt sitt budskap blant de ansatte, ifølge kilden.

Ifølge NRKundersøker PST om siktede har tilknytning til terrororganisasjonen IS.