Norge

Helsetilsynet etablerer tilsynssak mot Molde sjukehus etter Aftenposten-reportasje

Fem år har gått siden Daniel Flemmen Ødegård (2) døde. Nå skal påstander om samordning og press på Molde sjukehus granskes.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens Helsetilsyn. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

 • Robert Gjerde

Direktør Jan Fredrik Andresen sier Statens Helsetilsyn etablerer tilsynssak mot Molde sjukehus, etter fredagens reportasje i A-magasinet. Der fortalte Aftenposten om Daniel (2) døde etter en mandeloperasjon på Molde sjukehus i 2009, etter at pusteslangen to ganger ble lagt i Daniels spiserør – ikke i luftrøret. Først på tredje forsøk ble pusteslangen lagt riktig. Men da hadde Daniel, ifølge den sakkyndige, vært helt eller delvis uten luft i mer enn 30 minutter.

Avdøde Daniel Flemmen Ødegård (2) Foto: Guttorm Alvheim

I dokumentene i saken, som Aftenposten har tilgang til, fremkommer det også påstander om forsøk på samordning av forklaringer før sykehusansatte skal i politiavhør.

Fryktet etterforskningen

Det fremkommer også påstander om press og utskjelling av helsepersonell som ikke innordner seg. Flere på sykehuset fryktet utfallet av en politietterforskning.

Les også:

Les også

Daniel (2) døde etter en operasjon. Hva var det egentlig som skjedde?

Flere eksperter, som har gjennomgått sentrale dokumenter i saken for Aftenposten, har vært overrasket over at ikke Daniel-saken er blitt en tilsynssak. Pasientombud Knut Fredrik Thorne mener det erubegripelig at ikke Helsetilsynet tidligere har gått inn i denne saken.

Gransker saken

Fredag formiddag bestemte likevel Statens Helsetilsyn seg for at man vil etablere en tilsynssak mot Molde sjukehus. SHT-direktør Jan Fredrik Andresen sier at det er med bakgrunn i nye påstander om samordning og press at Helsetilsynet nå etablerer tilsynssak.

Molde sjukehus Foto: Carl Martin Nordby

Etter det Aftenposten får opplyst har ikke Helsetilsynet bestemt seg for om de vil gå inn og granske hele Daniel-saken, eller om tilsynssaken kun skal dreie seg om påstandene om press og samordning i etterkant av operasjonen.

Det innebærer altså at det også kan bli aktuelt å gå gjennom feilene som ble begått under operasjonen i 2009, og som førte til at Daniel var helt eller delvis uten oksygen i mer enn 30 minutter. Det vil Helsetilsynet ta stilling til senere.

Beordret ny etterforskning

Fylkeslegen i Møre og Romsdal etablerte tilsynssak i februar 2009, rett etter at Daniel døde, men henla den i juli samme år — og det før politiet var ferdig med sin etterforskning.

Les også:

Les også

- Ubegripelig at Statens Helsetilsyn ikke opprettet tilsynssak

Statsadvokaten beordret nemlig høsten 2009 ny etterforskning i saken. Bl.a. ble anestesilegen, som var ansvarlig under operasjonen, innkalt til nytt avhør. Påtalemyndigheten beordret også den sakkyndige til å lage en tilleggsrapport — etter at Fylkeslegen hadde henlagt tilsynssaken.

Først i august 2010 henla påtalemyndigheten straffesaken endelig.

- Nye opplysninger

SHT-Direktør Jan Fredrik Andresen uttalte i et intervju i i A-magasinet fredag, at nye opplysninger i saken kunne føre til saken ble gjenopptatt som tilsynssak.

— Statens Helsetilsyn vil med bakgrunn i dette gjennomgå denne saken i lys av de nye opplysningene som er fremkommet om påstander om press for å endre forklaring i etterkant av hendelsen. Opplysningene baserer seg langt på vei på anonyme kilder i følge Aftenposten, men Statens helsetilsyn håper at disse vil gjøres tilgjengelige for tilsynsmyndigheten på en etterprøvbar måte, sier Andresen i en e-post til Aftenposten.

Kjenner ikke saken

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, AstridEidsvik, sier de vil ta imot Helsetilsynet, og legge forholdene til rette forat tilsynet på beste måte kan avdekke hva som egentlig skjedde i 2009.

- De etterlatte sier de aldri harfått noen beklagelse fra sykehuset etter dødsfallet. Vil du beklage overfor depårørende?

— Jeg kjenner ikke saken godt nok tilat jeg kan uttale meg. Nå er det blitt en tilsynssak, da får vi overlate sakentil Helsetilsynet. Det som skjedde i 2009 fant sted før dagens ledelse iforetaket fikk ansvar for Molde sjukehus.

Relevante artikler

 1. NORGE

  6-åring fikk feil sprøyte under kreftbehandling - ligger i kunstig koma

 2. NORGE

  Baby påført store skader. Foreldrene frifunnet. Stine Sofies stiftelse: – En «oppskrift» for å slippe unna straff

 3. NORGE

  Pasientene ble forvekslet. Sykehuset fjernet tarmen fra feil person.

 4. NORGE

  Yrkessjåfører rammes av førerkortsommel

 5. NORGE

  Sykehusledelse lot PR-byrå se pasientenes personopplysninger

 6. NORGE

  Helsetilsynet reiser til Sandnessjøen sykehus etter bråk rundt kreftkirurgi