Helsetilsynet etablerer tilsynssak mot Molde sjukehus etter Aftenposten-reportasje

Fem år har gått siden Daniel Flemmen Ødegård (2) døde. Nå skal påstander om samordning og press på Molde sjukehus granskes.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens Helsetilsyn.

Direktør Jan Fredrik Andresen sier Statens Helsetilsyn etablerer tilsynssak mot Molde sjukehus, etter fredagens reportasje i A-magasinet. Der fortalte Aftenposten om Daniel (2) døde etter en mandeloperasjon på Molde sjukehus i 2009, etter at pusteslangen to ganger ble lagt i Daniels spiserør – ikke i luftrøret. Først på tredje forsøk ble pusteslangen lagt riktig. Men da hadde Daniel, ifølge den sakkyndige, vært helt eller delvis uten luft i mer enn 30 minutter.

Avdøde Daniel Flemmen Ødegård (2)

I dokumentene i saken, som Aftenposten har tilgang til, fremkommer det også påstander om forsøk på samordning av forklaringer før sykehusansatte skal i politiavhør.

Fryktet etterforskningen

Det fremkommer også påstander om press og utskjelling av helsepersonell som ikke innordner seg. Flere på sykehuset fryktet utfallet av en politietterforskning.

Les også:

Les også

Daniel (2) døde etter en operasjon. Hva var det egentlig som skjedde?

Flere eksperter, som har gjennomgått sentrale dokumenter i saken for Aftenposten, har vært overrasket over at ikke Daniel-saken er blitt en tilsynssak. Pasientombud Knut Fredrik Thorne mener det erubegripelig at ikke Helsetilsynet tidligere har gått inn i denne saken.

Gransker saken

Fredag formiddag bestemte likevel Statens Helsetilsyn seg for at man vil etablere en tilsynssak mot Molde sjukehus. SHT-direktør Jan Fredrik Andresen sier at det er med bakgrunn i nye påstander om samordning og press at Helsetilsynet nå etablerer tilsynssak.

Molde sjukehus

Etter det Aftenposten får opplyst har ikke Helsetilsynet bestemt seg for om de vil gå inn og granske hele Daniel-saken, eller om tilsynssaken kun skal dreie seg om påstandene om press og samordning i etterkant av operasjonen.

Det innebærer altså at det også kan bli aktuelt å gå gjennom feilene som ble begått under operasjonen i 2009, og som førte til at Daniel var helt eller delvis uten oksygen i mer enn 30 minutter. Det vil Helsetilsynet ta stilling til senere.

Beordret ny etterforskning

Fylkeslegen i Møre og Romsdal etablerte tilsynssak i februar 2009, rett etter at Daniel døde, men henla den i juli samme år — og det før politiet var ferdig med sin etterforskning.

Les også:

Les også

- Ubegripelig at Statens Helsetilsyn ikke opprettet tilsynssak

Statsadvokaten beordret nemlig høsten 2009 ny etterforskning i saken. Bl.a. ble anestesilegen, som var ansvarlig under operasjonen, innkalt til nytt avhør. Påtalemyndigheten beordret også den sakkyndige til å lage en tilleggsrapport — etter at Fylkeslegen hadde henlagt tilsynssaken.

Først i august 2010 henla påtalemyndigheten straffesaken endelig.

- Nye opplysninger

SHT-Direktør Jan Fredrik Andresen uttalte i et intervju i i A-magasinet fredag, at nye opplysninger i saken kunne føre til saken ble gjenopptatt som tilsynssak.

— Statens Helsetilsyn vil med bakgrunn i dette gjennomgå denne saken i lys av de nye opplysningene som er fremkommet om påstander om press for å endre forklaring i etterkant av hendelsen. Opplysningene baserer seg langt på vei på anonyme kilder i følge Aftenposten, men Statens helsetilsyn håper at disse vil gjøres tilgjengelige for tilsynsmyndigheten på en etterprøvbar måte, sier Andresen i en e-post til Aftenposten.

Kjenner ikke saken

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, AstridEidsvik, sier de vil ta imot Helsetilsynet, og legge forholdene til rette forat tilsynet på beste måte kan avdekke hva som egentlig skjedde i 2009.

- De etterlatte sier de aldri harfått noen beklagelse fra sykehuset etter dødsfallet. Vil du beklage overfor depårørende?

— Jeg kjenner ikke saken godt nok tilat jeg kan uttale meg. Nå er det blitt en tilsynssak, da får vi overlate sakentil Helsetilsynet. Det som skjedde i 2009 fant sted før dagens ledelse iforetaket fikk ansvar for Molde sjukehus.