Norge

- Målet var ikke å drepe flest mulig, men å gi et kraftig signal

Breivik får åtte uker i varetekt, hvorav fire av dem med fullstendig isolasjon.

FOTO: JON-ARE BERG-JACOBSEN Foto: Berg-Jacobsen Jon-Are

 • Jostein Ihlebæk

Siktede Anders Behring Breivik ankom Oslo tingrett en drøy halvtime etter at fengslingsmøtet skulle startet klokken 13.

Breivik ble fraktet inn bakveien, og flere hundre skuelystne og pressefolk møtte politieskorten på vei inn. Breivik fikk ikke lov til å bære uniform, slik han selv hadde bedt om.

Klokken 15.25 leste tingrettsdommer Kim Heger opp kjennelsen foran over 150 norske og internasjonale journlister. Der kom det frem at politiets begjæring tas til følge, og at Breivik varetektsfengsles i åtte uker med brev— og besøksforbud, hvorav fire uker i full isolasjon.

Breivik er siktet etter terrorbestemmelsen, for destabilisering eller forstyrrelse av vitale funksjoner i samfunnet, som for eksempel Regjeringen, og for å skape frykt i befolkningen.

Retten viser til at siktede i dagens rettsmøte har erkjent å ha gjennomført bombespreningen i regjeringskvartalet og skytingen på Utøya. Erkjennelsen styrkes av andre bevis i saken.

«To celler i vår organisasjon»

At han gis varetektsfengsling med full isolasjon begrunnes i bevisforspillelse, sakens alvor, omfang og karakter.

— Det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken, dersom han blir løslatt, begrunnet dommeren, og opplyste at Breivik har gitt en forklaring som krever ytterligere etterforskning.

Det vises til at siktede i sin politiforklaring og i dagens fengslingsmøte har gitt informasjon som krever ytterligere etterforskning, herunder:

«Ytterligere to celler i vår organisasjon».

Det begrunnes deretter at slik etterforskning må gjøres uten at siktede kan påvirke eller forstyrre denne.

I etterkant av opplesningen møtte sorenskriver Geir Engebretsen, altså øverste dommer for Oslo tingrett, pressen for å gi utfyllende informasjon om kjennelsen. Pressen spurte stadig om hvilke to celler det siktes til i Breiviks politiforklaring.

— Jeg kan kun vise til kjennelsen, men der fremgår det at han har forklart både til politiet og i dagens rettsmøte om to celler i hans organisasjon, sier Engebretsen, som selv ikke var til stede under fengslingsmøtet, og som derfor ikke kunne gi utfyllende detaljer.

— Måtte redde Norge

I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det også frem flere nye opplysninger fra avhøret Breivik har hatt med politiet.

Breivik har forklart at han måtte redde Norge og Vest-Europa fra kulturmarxistene og en muslimsk overtakelse, opplyste Heger.

Målet for operasjon var ikke å drepe flest mulig, men å gi et kraftig signal og å påføre Arbeiderpartiet et så stort tap at det vil hindre rekruttering til partiet i fremtiden, skriver tingrettsdommer Kim Heger i kjennelsen.

Arbeiderpartiet var målet

- Når Arbeiderpartiet kjører den ideologiske linjen de gjør og fortsetter å dekonstruere norsk kultur og masseimportere muslimer, så må de ta ansvar for dette forræderiet. Enhver person med samvittighet kan ikke la landet sitt bli kolonisert av muslimer, har Breivik sagt i avhør.

— Til tross for at siktede har erkjent bombingen i Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya, har han ikke erkjent straffskyld, skriver tingrettsdommer Kim Heger i kjennelsen, og fortsetter:

— Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for terrorhandlingene.

Dommer Kim Heger (andre til venstre) leste opp kjennelsen foran et massivt pressekorps i Oslo tingrett i ettermiddag. FOTO: CATHAL MCNAUGHTON/REUTERS Foto: CATHAL MCNAUGHTON

Fikk ikke gå i uniform

I forkant av fengslingsmøtet har Anders Behring Breivik ytret ønske om å få stille i uniform, en form for gallauniform.

Retten besluttet at siktede ikke skal fremstilles til fengslingsmøte ikledd uniformen, heter det i en annen kjennelse fra Oslo tingrett.

— En slik fremstilling vil, hensett til sakens svært alvorlige karakter, stride mot alles verdighet, og virke unødvendig forstyrrende, provoserende og krenkende, jevnfør domstollovens paragraf 132, heter det videre.

Skal ikke få kommunisere med andre

— Fengslingsalternativer i herværende sak er ikke aktuelt. Påtalemyndighetens begjæring om fengsling i inntil åtte uker tas dermed til følge, sier tingrettsdommer Heger.

— Fengsling anses ikke som et uforholdsmessig inngrep, legger han til.

Videre sier Heger at påtalemyndigheten har begjært brev-og besøksforbud og forbud mot aviser og kringkasting i hele fengslingsperioden.

Fullstendig isolasjon i fire uker

— Retten finner av hensyn til etterforskning at det er viktig at siktede ikke gis anledning til å kommunisere med andre, og retten tar begjæringen til følge, sier dommeren.

Retten finner at Anders Behring Breivik, født 13.2.1979, holdes i varetekt så lenge påtalemyndigheten ønsker det, men ikke utover 26. september.

Påtalemyndigheten har dessuten bedt om rettens kjennelse til fullstendig isolasjon. Under henvisning til bevisforspillelsesfaren, sakens alvor, omfang og karakter finner retten at vilkårene for isolasjon er til stede, heter det i kjennelsen.

 1. Les også

  Varetektsfengslet i åtte uker

 2. Les også

  Kokkvold vil ha lukkede dører

Pressen slapp ikke inn under dagens fengslingsmøte, og ventet utenfor sal 828 i 8. etasje i Oslo Tinghus. Breivik ble geleidet inn i rettssalen via en bakvei. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN / SCANPIX

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus får forklare seg for åpen rett

 2. NORGE
  Publisert:

  Varetektsfengsles for fire uker

 3. NORGE
  Publisert:

  Politiet vil ha Manshaus i isolasjon – leter fortsatt etter medhjelpere

 4. NORGE
  Publisert:

  Politiet: Manshaus hadde ikke medhjelpere

 5. NORGE
  Publisert:

  Terrorsiktede Philip Manshaus fengsles for fire nye uker

 6. NORGE
  Publisert:

  Manshaus i varetekt fram til rettssaken i mai