Sakkyndige: 15-åringen bak Vollen-drapet var alvorlig psykisk syk

Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept av en 15 år gammel jente i 2014. Jenta ble dømt til forvaring.

Både påtalemyndigheten og forsvarer ønsker ny runde i retten. Derfor oppnevnte retten to nye sakkyndige.

Aftenposten har lest hele rapporten som er klar i sin konklusjon: Jenta var alvorlig syk da hun begikk drapet. Og hun har fått ulik og mangelfull behandling.

– Den nye sakkyndige rapporten er viktig fordi den gir en mulighet til å gjenåpne en sak som fikk et åpenbart uriktig resultat. Den belyser og bekrefter min påstand om at han allerede fra veldig ung alder var schizofren, og at han siden den gang har vært utsatt for massiv feilbehandling, sier Cecilie Nakstad, den dømtes advokat.

15-åringen skiftet juridisk kjønn for noen år siden.