Stadig flere blir koronasmittet

I forrige uke ble 174 nye pasienter lagt inn på sykehus med korona. Det er en økning på 40 fra uken før.

Stadig flere blir smittet med korona. Flere legges også inn på sykehus, men heldigvis er ikke mange svært alvorlig syke.

Det viser siste tall fra Folkehelseinstituttet. FHI publiserer hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Dagens rapport viser at trenden for covid-19-epidemien er økende. Det er usikkert hvor stor økningen vil bli. Utviklingen drives dels av svekket immunitet og delvis av BA. 5-varianten.

Håper på færre smittede i ferien

FHI håper at ferietiden kan dempe smittespredningen. Det er foreløpig ikke indikasjoner på at BA. 5-varianten gir større risiko for alvorlig forløp.

Det har også vært en økning i antall nye innleggelser av pasienter på grunn av covid-19 siste uker. Men det ser ikke ut til at det er en økning blant svært alvorlig syke, som må legges i intensivsenger eller som har dødd.

– Den samlede belastningen på sykehusene grunnet innleggelser med luftveisinfeksjoner er stabil ettersom det er en nedgang i nye innleggelser med influensa og nedre luftveisinfeksjoner.

FHI: Vaksinasjon beskytter mot alvorlig sykdom

FHI mener høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom.

– Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdoser som anbefalt. Kommunene må ha et tilbud for dette, skriver de på FHI.no.

FHI presiserer at det også er risiko for at det kan oppstå helt nye, mer virulente varianter som kanskje også unndrar seg dagens vaksiner i større grad enn nå.

– Dette understreker behovet for fortsatt overvåking, beredskap og planer for å møte eventuelle endringer i situasjonen, skriver de.

Vaksinasjon mot covid-19

73 prosent av hele befolkningen er vaksinert med to doser koronavaksine. 54 prosent av hele befolkningen har fått oppfriskingsdose (tredje dose). Andelen er 90 prosent for alle som er 65 år og eldre, og 67 prosent for aldersgruppen 18 år og eldre.

Blant personer 80 år og eldre er 6 prosent vaksinert med fjerde dose. Noen kommuner er nå i gang med å invitere alle i denne aldersgruppen til vaksinasjon.