Mange hoster og er syke. Vanskelig å skille virusene fra hverandre

Det er mye virussmitte rundt oss nå og mange smittestoff som kan gi forkjølelsessymptomer. FHI anbefaler å bli hjemme og få tatt en koronatest hvis man får symptomer på luftveisinfeksjon.

– Det er mulig at influensaen blir ekstra hard, fordi vi ikke var eksponert for den i fjor, sier vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

– Det er vanskelig å skille de ulike luftveisvirusene fra hverandre bare på symptomer, sier avdelingsdirektør Line Vold, Avdeling for smittevern og beredskap, ved Folkehelseinstituttet.

Symptombildet kan også være forskjellig fra person til person.

– Noen symptomer er litt vanligere for noen typer infeksjoner. Tap av lukt og smakssans forekommer for eksempel relativt hyppig for covid-19. Likevel kan man ikke konkludere sikkert ut fra symptomene, sier Line Vold.

For å få en sikker diagnose må man ta en test som analyseres for smittestoff. Det finnes forskjellige tester på markedet. For covid-19 brukes selvtester i ganske stor utstrekning. For å teste for andre luftveisinfeksjoner må eventuelt legen vurdere behovet for en test.

Anbefalingen ved symptomer er å ta en koronatest

– Da vi ikke i samme grad som for covid-19 kan teste for de øvrige luftveisvirusene, så er det generelle rådet: Man skal holde seg hjemme om man er syk eller har klare symptomer på luftveisinfeksjon, sier Karoline Bragstad. Hun leder seksjon for influensa og annen luftsmitte ved FHI.

Dessverre gjør en kald vinter det lettere for forkjølelsesvirus å smitte fra person til person, sier hun.

Det er fordi vi tilbringer mer tid innendørs med hverandre. Luften er ofte tørrere. Da henger disse virusene lenger i luften i små dråper. Det gjør at flere kan smittes.

– Virus kan også overleve lenger i miljøet når det er kaldt. I tillegg så blir slimhinnene våre påvirket negativt av tørr og kald luft og er mindre motstandsdyktige mot smitte, sier Bragstad.

– Når regner FHI med at influensasesongen begynner?

– Det er for tidlig å si noe akkurat nå om når influensasesongen begynner i Norge. Normalt starter influensasmitten å sirkulere i desember med en topp senere i januar eller tidlig februar, men det kan variere en del, sier hun.

Det er lite smitte i Europa nå. Men FHI ser tegn til at noe er på gang. På grunn av alle koronatiltakene i fjor ble det ingen influensasesong. Men nå er influensaen på vei tilbake til Norge.

– Man skal holde seg hjemme om man har klare symptomer på luftveisinfeksjon, sier leder for Seksjon for influensa og annen luftsmitte, Karoline Bragstad, i FHI.

Fagfolk sier at man bør ta influensavaksinen, og spesielt i år. Personer over 65 år eller andre i risikogrupper er anbefalt å ta årets influensavaksine.

– Det er mulig at influensaen blir ekstra hard, fordi vi ikke var eksponert for den i fjor, sier vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

– Hvorfor kommer influensaen i vintersesongen, igjen og igjen?

– Det er studert ganske mye. Influensaviruset trenger tid til å mutere for å kunne smitte oss igjen, og det tar rundt ett år. I vinterhalvåret har vi også en adferd innendørs og klimatiske forhold som gjør det lettere for viruset å smitte oss.

– Er influensaviruset egentlig rundt oss hele tiden?

– Influensaviruset beveger seg i Asia hele tiden over et stort område. Viruset sirkulerer kontinuerlig der, og så spinner det ut til resten av verden en gang i året. Dette har vi også sett at de andre koronavirusene, som gir forkjølelse, gjør. Jeg regner med at koronaviruset kommer til å gjøre det samme etter hvert, sier Gunnveig Grødeland.