Norge

To mobile gasskraftverk til Midt-Norge

Statnett besluttet torsdag å anskaffe to mobile gasskraftverk som skal plasseres på Tjeldbergodden og i Nyhamna i Møre og Romsdal.

De to kraftverkene vil koste 1,5 milliarder kroner og ha en samlet produksjonskapasitet på 300 megawatt. Styret i selskapet skal på et senere tidspunkt vurdere om det bør anskaffes ett anlegg til.

– Utgiftene til disse anleggene skal finansieres ved et påslag på nettleien som alle er med på å betale. De er isolert sett ingen lønnsom investering for Statnett, sier informasjonssjef Knut Lockert til NTB.

Han mener anleggene som først blir plassert i Midt Norge, er en ren forsikring, og at de neppe vil bli brukt mer enn en måned hvert år – om de i det hele tatt vil bli brukt.

Samfunnsansvar

– Statnett produserer ikke kraft, men vi er pålagt av Stortinget å ha et overordnet ansvar for sikker forsyning. Til nå har vi benyttet tiltak som avtaler med industrien om å stenge ned produksjon for at kraften i stedet kan gå til husholdningene, sier Lockert.

Han viser til at situasjonen i Midt Norge fra 2008 kan bli så vanskelig at mobile gasskraftverk er eneste løsningen. Statnett er et statlig selskap som må ta samfunnsansvar. Når vi nå kjøper disse anleggene, er det fordi kostnadene for samfunnet for øvrig vil bli formidable dersom det inntreffer en kraftkrise vi ikke kan kontrollere, sier Lockert

Han mener det isolert sett ikke er noen god økonomisk løsning for Statnett. Anleggene vil bare bli benyttet som reservekraftanlegg i en svært anstrengt situasjon der sannsynlighetene for avbrudd eller rasjonering er meget stor.

Biodiesel

På spørsmål om hvorfor Statnett konsekvent omtaler de mobile gasskraftverkene som reservekraftanlegg og ikke nevner ordet gass, sier Lockert at anleggene også skal kunne drives med biodiesel.

– De økonomiske og miljømessige aspektene ved alternativt drivstoff vil bli utredet, sier han.

Han bekrefter at hvert anlegg trenger en million liter biodiesel i døgnet for å kunne produsere strøm, men vil ellers ikke si noe om sannsynligheten for at anleggene kan drives med annet enn gass.

– De mobile anleggene skal bare brukes i meget korte perioder. Statnett ønsker å bruke dem så lite som overhodet mulig. Det er fordi vi har ansvaret for forsyningssituasjonen vi nå tegner en slik forsikring, sier Lockert.

Han mener utslippsproblematikken er beskjeden i forhold til permanente gasskraftverk, nettopp fordi reservekraftverkene skal brukes i svært lite omfang.

 1. Les også

  Vil utplassere mobile kraftverk

Relevante artikler

 1. NORGE

  I skogenes land Finland kommer ikke biodieselen fra kvister og grener. Det har de lagt på hylla.

 2. NORGE

  Prishopp på biodrivstoff: Nå går transportkjempene tilbake til fossil diesel

 3. ØKONOMI

  Norge kan halvere klimautslipp med flere vindmøller

 4. NORGE

  7 spørsmål om biodrivstoff-krangelen

 5. DEBATT

  Vanvittig pengebruk – uten klimaeffekt!

 6. DEBATT

  Må det en miljøkrise til for å få Hydro til å ta samfunnsansvar?