«Hasse» Sjøvold gikk fra den ene sjefsjobben etter den andre

Med ett unntak har Hans Sverre Sjøvold hatt de fleste toppjobbene i politiet – inntil det brått ble slutt.

Hans Sverre Sjøvold var PST-sjef i tre år.

– Det har de siste ukene vært mye negativ oppmerksomhet rettet mot min person.

Det uttalte Sjøvold i pressemeldingen der Justis- og beredskapsdepartementet opplyste at han går av.

Han gikk på dagen.

Paradoksalt nok var det overtredelse av våpenloven som ble hans bane. Han oppbevarte tre våpen på sitt eget kontor i syv år. Ett av dem var uregistrert. Og dette skjedde mens han hadde toppjobber i politiet og politietaten.

Boten på 50.000 kroner fra juni for to år siden var et forvarsel om en sak som til slutt felte ham.

Manglet én toppjobb

Inntil karrieren fikk en brå slutt torsdag, hadde han gått fra den ene toppjobben til den andre i politiet. Den eneste han ikke fikk, var en jobb mange trodde han ville få, men som han ikke søkte på: jobben som politidirektør i 2011.

Han hadde tidligere vært nestkommanderende i Politidirektoratet og ble ansett som favoritt til å overta etter Ingelin Killengreen.

Den gang satt Ap med justisministeren. Aftenposten har tidligere skrevet at Sjøvold lot være å søke da Øystein Mælands navn dukket opp blant kandidatene til jobben. Han hadde vært statssekretær for fire tidligere justisministre fra Ap – og ble den første ikke-juristen som fikk jobben.

Som ekspedisjonssjef i Justisdepartementet var han med på å ansette Benedicte Bjørnland, som ny PST-sjef.

«Hasse» Andersen fra Nøtterøy

Han ble født i 1957 på Nøtterøy i Vestfold. Blant venner kalles han «Hasse.» De første årene het han Andersen til etternavn. Men i ung alder valgte han å ta morens etternavn: Sjøvold.

Etter artium, som det het den gang, på Borgheim skole på Nøtterøy tok han 1. avdeling jus og Politihøgskolen.

Karrieren startet lokalt, på politikammeret i Tønsberg. Der begynte han etter eksamen ved Politihøgskolen i 1981. Parallelt fortsatte han med jusstudiet. I 1988 ble hans cand. jur og deretter henholdsvis politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Tønsberg.

Han jobbet i Tønsberg frem til 1992.

Da var han allerede blitt medlem av Odd Fellow i vestfoldbyen. Losjemedlemskapet skulle senere vise seg indirekte å skape trøbbel for ham.

Lang merittliste

Utover på 90-tallet var han inspektør ved Politihøgskolen før han ble avdelingsdirektør i Justisdepartementet.

Fra årtusenskifet gitt det slag i slag med ulike toppjobber:

  • 2000–2001: I disse årene var han assisterende politidirektør.
  • 2001–2005: Politimester i Vestfold politidistrikt.
  • 2005: 2010: Rektor for Politihøgskolen
  • 2010–2012: Ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartements politiavdeling.
  • 2012 til 2019: Politimester i Oslo.
  • 2019 – 2022: Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Politimester i Vestfold

Da fire politikamre i Vestfold i 2001 ble slått sammen til ett, fikk han jobben som den første politimesteren i Vestfold politidistrikt.

Sjøvold kom da fra stillingen som assisterende politidirektør.

Så ble han politiinspektør på Politihøgskolen, før han året etter ble rektor samme sted.

Var kontaktperson for jobb han selv søkte på

Sjøvold ble høsten 2010 ny ekspedisjonssjef i Justis- departementet. Innen den tid hadde han også rukket å ta en Master i Management.

Han var fortsatt ekspedisjonssjef i departementet da det to år senere skulle ansettes ny politisjef i Oslo. Da endte han selv opp med å søke på jobben.

– Jeg skjønner at enkelte kan stusse over at jeg først sto som departementets kontaktperson på jobben, men da det kunne bli aktuelt at jeg var aktuell som søker, ble hele prosessen løftet ut av avdelingen, sa den daværende 54-åringen den gang til Aftenposten.

Som politisjef i Oslo var han en slags «overpolitimester». Som sjef for Oslo politidistrikt fikk han også et nasjonalt ansvar for spesialavdelinger som beredskapstroppen, Den kongelige eskorten, bombegruppen og helikoptertjenesten.

En av hans tidligere sjefer omtalte han den gang som «menneskelig, lydhør og en tydelig leder.»

Lederrollen i Oslo-politiet hadde han i syv år.

Overtok PST i en spesiell situasjon

Han var 61 år gammel da han inntok sjefsstolen i Politiets sikkerhetstjeneste i 2019. PST var da i en svært spesiell situasjon: midt i etterforskningen av samboeren til landets tidligere justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Jøran Kallmyr hadde steppet inn som ny minister i Justisdepartementet da Sjøvold «som sikkerhetsklarert og autorisert person» ville oppfylle sin opplysningsplikt «om forhold som kan være av betydning for sikkerhetsmessig skikkethet».

Det skjedde i form av en redegjørelse i 2019.

– Jeg ble medlem i Odd Fellow loge i Tønsberg i 1990. Her ble jeg god venn med NN. Han døde i 2008, skrev Sjøvold til departementet. Han forklarer at enken etter begravelsen «ba ham ta vare på våpnene.»

Men i ettertid viste det seg altså at han i denne redegjørelsen forklarte seg mangelfullt og upresist om våpnene han i syv år oppbevarte i skuffer og skap.

Blant annet lot han være å opplyse om hvor mange våpen det var, at han hadde brutt våpenloven og at våpnene aldri ble registrert på ham.

Har vært ukependler i mange år

Nasjonalt har én side ved Sjøvold vært lite kjent. Han har som ukependler mellom Oslo og Tønsberg i en rekke år, irritert seg over forsinkede tog på Vestfoldbanen.

Ifølge et oppslag i Drammens Tidende har han vært en av tolv karer i «Tønsberg og omegn pils- og pendlerforening.» Foreningen ble dannet som en demonstrasjon.

– Vi har faglige drøftinger om pendlerlivet og diskuterer hvor vi kan reise for å studere jernbanevirksomhet i andre land. Også har vi god mat og pils naturligvis, uttalte Sjøvold lattermildt til avisen i 2012.

Dersom foreningen fortsatt eksisterer, kan Sjøvold nå få bedre tid til å ta andre togturer.