Norge

De fikk Nobelpriser for bruk av farlig plantevernmiddel og lobotomi

Nobelprisen kan ikke bli tilbakekalt, så komiteene som velger ut prisvinnerne må gjøre en grundig jobb. Men det finnes flere eksempler på priser som har blitt tildelt på det som har vist seg å være et tvilsomt grunnlag.

Nobelprisen kan ikke tilbakekalles. Flere ganger har det vist seg at komiteene har tildelt prisen på sviktende grunnlag, viser en gjennomgang nyhetsbyrået AP har foretatt.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Fredag klokken 11.00 skal Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five offentliggjøre årets Fredsprisvinner, nøye utvalgt blant 376 kandidater.

I anledning presentasjonen har nyhetsbyrået AP sett nærmere på fem nobelpriser-vinnere som det i ettertid kan stilles spørsmål ved.

Alfred Nobel ønsket å hedre forskere, politikere eller spesielle personligheter som hadde gjort størst nytte for menneskeheten. Prisene utdeles innen medisin, fysikk, kjemi, litteratur og for fredsarbeid.

Nobelpriskomiteen overså den rolle den tyske kjemikeren Fritz Haber spilte under det første, store gassangrepet under første verdenskrig.

Fritz Haber

Den tyske kjemikeren Fritz Haber fikk i 1918 Nobelprisen i kjemi for å ha oppdaget hvordan man kan lage ammoniakk av nitrogen og hydrogengasser. Metoden ble brukt for å produsere gjødsel, noe som førte til store fremskritt for landbruket over hele verden.

Men Nobelkomiteen overså fullstendig Habers rolle i kjemisk krigføring under første verdenskrig. Han støttet entusiastisk Tysklands krigføring, og han overvåket og veiledet i det første store gassangrepet ved Ypres i Belgia i 1915. 10000 allierte soldater ble rammet av angrepet. Halvparten døde, mens resten ble blindet midlertidig.

Forskningen til danske Johannes Fibiger holdt ikke stikk, og årsaken til at rotter utviklet kreft var en annen enn han og Nobelkomiteen trodde.

Johannes Fibiger

Den danske legen og patologiprofessoren Johannes Fibiger fikk i 1926 Nobelprisen i medisin for å ha oppdaget at rundorm forårsaket kreft hos rotter. Fibiger mente at hans forskning viste at rotter som fikk inn seg larver fra ormen når de spiste kakerlakker, utviklet kreft Nobelkomiteen mente at dette medførte riktighet.

Senere viste det seg at rottene utviklet kreft fordi de manglet vitamin A.

Det viste seg at DDT slett ikke var det ufarlige vidundermiddel som den sveitsiske kjemikeren Paul Müller og Nobelkomiteen trodde.

Paul Müller

Den sveitsiske kjemikeren Paul Müller fikk i 1948 medisinprisen for å ha oppdaget nye måter å bruke plantevernmiddelet DDT på: middelet var svært effektivt for å utrydde fluer, mygg, biller og andre insekter som kunne være skadelige for avlinger og som kunne overføre sykdom som malaria og tyfus til mennesker. Denne bruken av DDT sparte hundretusener av menneskeliv og førte til at malaria ble utryddet i Sør-Europa. Men på 60-tallet fant miljøvernforkjempere ut at DDT forgiftet dyrelivet og miljøet.

I USA ble DDT forbudt i 1972. I 2001 ble middelet forbudt gjennom en internasjonal avtale, som likevel tillater bruk av DDT i land som er plaget av malaria.

Legen Antonio Egas Moniz fikk Nobelprisen for lobotomi, en behandlingsform som viste seg å være svært skadelig og i noen tilfelle dødelig.

Antonio Egas Moniz

Mannen som oppfant lobotomering for å behandle psykisk syke fikk Nobelprisen i medisin i 1949. På den tiden ble det å skjære og kutte i hjernen ansett som en gode idé. Men det å gi nobelprisen til den portugisiske legen Antonio Egas Moniz tilhører neppe komiteens lyseste øyeblikk.

Eksperter: Disse har fortjent fredsprisen mest og minst

Lobotomering ble en utbredt behandlingsmetode i 40-årene. Under utdelingen av prisen uttalte komiteen at oppdagelsen og bruken av lobotomering tilhører en av de viktigste oppdagelse som noensinne var gjort innen psykiatrisk terapi.

Nobelprisene - Aftenposten

Metoden viste seg å ha noen alvorlige bivirkninger, noen pasienter døde og andre ble påført store hjerneskader. Også det som ble betraktet som vellykkede operasjoner førte til passive og følelsesløse pasienten. I 50-årene ble metoden erstattet av medisiner og brukes svært sjelden i dag.

Disse fikk aldri fredsprisen
Indiske Mahatma Gandi blir ansett som verdens fremste ikkevoldsforkjemper. Men selv om han ble nominert til fredsprisen fem ganger, fikk han den aldri.

Mahatma Gandhi

Den indiske fredsforkjemperen Mahatma Gandhi er ansett som historiens mest markante talsmann for ikkevoldelig motstand. Han ble nominert til fredsprisen fem ganger, men fikk aldri prisen.

Fredspriskomiteen innrømmer sjelden feil, men har senere erkjent at det var feil at Gandhi ikke ble tildelt prisen. I 1989, da Dalai Lama ble tilkjent prisen, sa komiteens leder Egil Aarvik at prisen også måttes sees som en heder til Mahatma Gandhi.

Les mer om

  1. Dalai Lama
  2. Nobelprisen
  3. Medisin
  4. Forskning og vitenskap
  5. Nobelstiftelsen
  6. Nobels Fredspris