Regjeringen vil justere opp bostøtteordningen

Regjeringen foreslår å endre bostøtteordningen slik at satsene justeres i takt med prisutviklingen. Tiltaket vil koste rundt 100 millioner kroner.

Kravet til bostøtte er blitt stadig strengere de siste årene fordi satsene for beregning av egenandelen ikke har fulgt den generelle prisveksten.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) presenterer forslaget tirsdag.

– Vi forbedrer bostøtten slik at de som har lav inntekt kan få bedre hjelp til å beholde et godt og trygt sted å bo, sier Sanner til NTB.

I forslaget til statsbudsjett for neste år legger regjeringen opp til å styrke bostøtten med 100 millioner kroner. Hvis ordningen ikke var blitt justert, ville det innebære at 3.000 husstander ville falle utenfor neste år.

  • Les også:
Les også

Høyre vil droppe store velferdskutt

Fersk inntektssjekk

Bostøtte er en behovsprøvd, statlig støtteordning for husstander med lav inntekt og høye boutgifter.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Kravet har de siste årene blitt stadig strengere fordi satsene for beregning av egenandelen ikke har fulgt den generelle prisveksten. I dag mottar drøyt 100.000 husstander bostøtte. For tre år siden, var tallet 109.000.

En annen svakhet med ordningen har vært at den beregnes ut fra inntektstall som kan være ett til to år gamle. Nå skal dette endres slik at siste måneds inntekt legges til grunn.

– Bostøtten er viktig for mange, og vi må sørge for at den reguleres i takt med prisutviklingen og at den er basert på oppdaterte opplysninger om søkerens økonomiske situasjon. Med de endringene vi nå gjør, reparerer vi et hull i det sosiale sikkerhetsnettet vårt, sier Sanner.

  • Les også:
Les også

Hun mister 50.000 kr i bostøtte med bare to ukers varsel

– Avgjørende med forutsigbarhet

De siste årene har antallet som mottar bostøtte, gått nedover. Boligsjef i Drammen John Dutton sier søknadsmengden har ligget stabilt gjennom flere år, og at behovet ikke er redusert. Han mener flere som egentlig burde være omfattet av ordningen, nå kan komme inn.

– Det er avgjørende at bostøtten følger prisveksten. Det er helt vesentlig for våre brukere når de skal sette opp sine boligbudsjetter, sier Dutton til NTB.

Han trekker fram dem som går fra leie til eie, altså som kjøper utleieboligen sin, som eksempel på en gruppe som trenger forutsigbarhet.