Norge

Politiet henla flere saker i fjor med navngitt mistenkt

Anundsen ble ikke hørt i sine oppfordringer til politiet.

Politiet henla et større antall saker med en navngitt mistenkt i fjor, til tross for at justisminister Anders Anundsen (Frp) flere ganger ba politiet om å redusere tallet.

  • Ntb

Fjoråret ble et toppår for disse sakene, viser tall fra Politidirektoratet, skriver Bergens Tidende.

Antall henleggelser i saker med en navngitt mistenkt har økt fra 1,2 prosent av sakene i 2010 til å utgjøre 1,9 prosent i 2014. I saker der politiet ikke har en navngitt mistenkt har antall henleggelser økt tilsvarende, ifølge avisa.

I fjor ble hver 30. anmeldte forbrytelse henlagt på grunn av manglende ressurser, noe som er en fordobling fra 2010. Til sammen ble det henlagt 4.591 saker i fjor.

Justisminister Anders Anundsen ba i fjor politiet og påtalemyndigheten om å ikke henlegge så mange saker der politiet hadde en navngitt mistenkt.

— Det rokker ved folks rettsoppfatning når de får inntrykk av at slike saker prioriteres bort, skrev Anundsen i et brev til politiet og Riksadvokaten i januar i fjor.

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), henviser til Riksadvokaten, som er ansvarlig for påtalemyndigheten, for kommentar. Han understreker imidlertid at de ønsker en nedgang.

— Vi forventer en utvikling i motsatt retning, gitt de føringene som er vedtatt i nærpolitireformen, sier Brein-Karlsen.

Les også

  1. Politiet bruker sjelden sine egne voldtektseksperter