Norge

Regjeringen: NSB forblir et samlet transportselskap - men mister tog og mye annet

NSB mister monopolet, togene sine, verksteder og eiendomsselskap. Likevel konkurrerer de knallhardt om lokaltogtrafikken i Stockholm. Og om passasjerene til Gardermoen.

afp000540292-81yIsMZ4Uw.jpg
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
For ikke mange måedene siden var ikke akkurat tett på NSB-tog med folk som skulle til Gardermoen. Nå reiser de i flokk.
Norskere omgivelser fås ikke i Sverige. I Dalarna er skogstrekningene lange, og enkeltsporene mange, bortsett fra her på Hofors stasjon. Toget bærer Tågkompaniets navn, NSBs datterselskap i Sverige.
Tom Ingulstad er direktør for persontog i NSB. Han mener mye av grunnen til selskapets suksess denne våren er nye togsett, som dette, av typen Flirt.
«NSB» på vei gjennom Dalarna i Sverige, nær Hofors stasjon. Toget bærer Tågkompaniets navn, mens symbolet på sidene gjelder for hele distriktet Bergslagen, siden det er fylkesmyndighetene som eier togsettene.
Hos SJ var det ikke aktuelt for journalister fra Norge å slippe inn i førerhuset, uten først å ha vært gjennom byråkratiet. Hos Tågkompaniet var Reino Leinonen (61) gjestfriheten selv.
Tilfredsheten for den "norske linjen" mellom Mora og Borlänge er på 98 prosent, blant passasjerene. I tillegg til god punktlighet og plass, kan det også ha noe å gjøre med at setene er brede nok til voksen person, selv treseterne? Her sjekker togvertene Mikaela Boström (26) og Sara Edbom (23) billettene.

Mandag ettermiddag ble det klart at NSB mister togene sine, verkstedene sine, eiendomsselskapene sine og den enheten som har planlagt rutetrafikken i Norge.

Regjeringen og støttepartiene sa på en pressekonferanse mandag på Oslo S at NSB skal opprettholdes som samlet transportselskap, både for persontog, godstog og buss. Men det blir altså uten eget materiell og egen planleggingsenhet.

NSB må i fremtiden konkurrere om å vinne banestrekninger, og så leie tog hvis de vinner konkurransen.

Den første strekningen som konkurranseutsettes blir ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen bli klar før neste stortingsvalg.

— Jeg håper NSB vil hevde seg godt i konkurransen, sier Solvik-Olsen, som får støtte fra Linda Helleland (H), Åse Michaelsen (Frp), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Abid Q. Raja (V) fra Transportkomiteen på Stortinget.

NSB blir et bemanningsselskap

I praksis blir NSB et bemanninngsselskap. Som likevel går enda mer offensivt ut i nabolandet Sverige, og mot Flytoget i Norge.

Se godt på de to bildene rett under. Det ene viser folk som strømmer ut av et tog på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er ikke et flytog, men et NSB-tog.

Det andre bildet er tatt inne fra en kupé på et NSB-tog som går mellom Mora og Borlänge i Sverige.

Bildene er eksempler på et NSB ønsker å være offensive. Og ikke helt uten grunn. Denne uken har NSB satt sin tredje rekord i omdømmeundersøkelser i løpet av kort tid. De siste ukene, frem til mandag morgen, har NSB dessuten hatt en punktlighet som er historisk høy for persontog i Norge.

Samtidig mister altså selskapet tog, verksteder, ruteplanleggingsenhet og eiendomsselskap.

Solvik-Olsen sier at selskapet likevel kan kalle seg Norges statsbaner.

For ikke mange måedene siden var ikke akkurat tett på NSB-tog med folk som skulle til Gardermoen. Nå reiser de i flokk.
Tilfredsheten for den "norske linjen" mellom Mora og Borlänge er på 98 prosent, blant passasjerene. I tillegg til god punktlighet og plass, kan det også ha noe å gjøre med at setene er brede nok til voksen person, selv treseterne? Her sjekker togvertene Mikaela Boström (26) og Sara Edbom (23) billettene.

Regjeringens jernbanereformDen 6. mars kunne Aftenposten fortelle at Regjeringen i sin varslede jernbanereform legger opp til å frata NSB togene, verkstedene og eiendomsselskapet Rom.

Nå fastslår Regjeringen og støttepartiene disse endringene.

 • Togselskapet slik vi kjenner det i dag reduseres til bemanningsselskap. Aftenposten skrev at NSB slik vi kjenner det i dag vil bli avviklet.
 • Et langt sterkere Jernbaneverket skal sammen med et direktorstyre jernbanevirksomheten i Norge.
 • Og håndtere mellom seks og ti «pakker» med strekninger som norske og utenlandske selskaper skal konkurrere om å få kjøre.
  Aftenposten skrev mandag morgen at regjeringens jernbanereform kommer tirsdag. Det er da regjeringens proposisjon legges frem for stortinget. Pressekonferansen om reformen fant sted mandag ettermiddag.

Frem til 6. mars hadde NSB ikke vært en del av dialogen om reformen. Etterpå har det vært flere møter mellom NSB og departementet.

Men NSB har ikke nådd frem med mange av sine ønsker. At det blir konkurranse, er det ingen tvil om. Når det blir, og hva slags muskler NSB vil få beholde, er det store spørsmålet.

Siden 6. mars har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkt både Sveits og Storbritannia, der sistnevnte i dag har en konkurransesituasjon som kan ligne på den som er aktuell for Norge:

Et statsselskap eier infrastrukturen, mens ulike selskaper konkurrerer om baner.

Konkurrerer om lokaltogtrafikken i Stockholm — og baner i Nord-Sverige

Noen vil mene at det er et paradoks at NSB, som står i fare for å bli gjort til et rent bemanningsselskap av Regjeringen, med den samme Regjeringens aksept konkurrerer i Sverige.

«NSB» på vei gjennom Dalarna i Sverige, nær Hofors stasjon. Toget bærer Tågkompaniets navn, mens symbolet på sidene gjelder for hele distriktet Bergslagen, siden det er fylkesmyndighetene som eier togsettene.

Det har de gjort noen år. Nå er ambisjonen å kapre nye, store markedsandeler i nabolandet. Akkurat i disse dager fulfører NSB nemlig sine tilbud både for det svenskene kaller pendeltogstrekningene rundt Stockholm, det vi kaller lokaltog, og ruter nord i Sverige, rundt byen Luleå.

For Stockholms del er det snakk om en storkontrakt.

I Sverige konkurrerer NSB gjennom sitt datterselskap Tågkompaniet, og et datterselskap under dette igjen som skal håndtere Stockholm-tilbudet.

98 prosent fornøyd med NSB — i Sverige

I juni 2013 kunne Aftenposten fortelle at 98 prosent av kundene på Tågkompaniets strekning mellom Bora og Borlänge var tilfreds med selskapet.

Det samme inntrykket ga passasjerene da Aftenposten reiste med Tågkompaniet.

Norskere omgivelser fås ikke i Sverige. I Dalarna er skogstrekningene lange, og enkeltsporene mange, bortsett fra her på Hofors stasjon. Toget bærer Tågkompaniets navn, NSBs datterselskap i Sverige.

I forbindelse med reportasjen, intervjuet vi NSB-sjef Geir Isaksen. Han anbefalte den gang at Norge ventet med å innføre konkurranse, i alle fall til norsk jernbane var mer stabil og ferdig utbygget.— Vi tror konkurranse vil virke forstyrrende i en allerede komplisert trafikkavvikling, sa Isaksen, men la til:

— Så registrerer vi at svenskene setter togkjøring ut på anbud. Da er det interessant for oss å vinne erfaring.

Persontogsjefen: - Øver oss på konkurranse i - Sverige

— Å øve oss på konkurranse er nettopp det NSB gjør nå, og ønsker å fortsette å gjøre, sier Tom Ingulstad, persontogsjef i NSB.

For både han og Geir Isaksen har innsett at det blir konkurranse i Norge.

Da er det hyggelig for NSB å kunne registrere at nordmenn akkurat nå setter rekordstor pris på dem.

 • Først rykket NSB forbi flyselskapet Norwegian på RepTraks årlige omdømmebarometer.
 • Så kunne Aftenposten fortelle at 60 prosent av nordmenn for tiden har et svært godt eller ganske godt inntrykk av NSB . Noe som er rekord for selskapet.
 • Før helgen forelå NSBs egen brukerundersøkelse, som viser at selskapet alt i alt oppnår 73 poeng på det som kalles KTI- en kundetilfredshetsindeks.
  70 poeng regnes som «godt», 75 poeng som «svært godt».

I 2010 nådde NSB så vidt 60 poeng, som slett ikke er bra.

100 prosent i rute på Nordlandsbanen, Rørosbanen og lokaltog ved Bergen

På toppen av dette viser Jernbaneverkets oversikt for uke 18, i månedsskiftet april/mai, at NSBs tog holder historisk høy punktlighet.

Mens Flytoget, som svært ofte er best på denne oversikten, oppnådde 97 prosents punktlighet, nådde Nordlandsbanen 100 prosents punktlighet, Rørosbanen og banen til Arna uten for Bergen det samme.

InterCity til Lillehammer og Raumabanen oppnådde 98 prosents punktlighet, selv lokaltogene rundt Oslo klarte 94 prosent.

Bare Bergensbanen var under 80 prosent, med 79 prosents punktlighet.

Her er grunnen til at passasjerene er fornøyd..

- Tom Ingulstad, drikkes det mye champagne i NSB for tiden?

— Det var i alle fall god stemning på siste ledermøte.

- Hvorfor gjør dere det så godt nå, sammenlignet med ikke så veldig gamle prestasjoner?

— Tre ting. Et fravær en stund nå av store punktlighetsproblemer. At antall avganger har økt, siden vi la om rutene i desember. Og at vi på flere linjer har byttet ut gamle tog med helt nye.

Tom Ingulstad er direktør for persontog i NSB. Han mener mye av grunnen til selskapets suksess denne våren er nye togsett, som dette, av typen Flirt.

— Både linjen til Lillehammer og Dal-Drammen kommer godt ut, og har økt tilfredshet. Her er det nye tog. Men fornøyd blir vi ikke før punktligheten over tid ligger på rundt 95 prosent, sier Ingulstad.

..bortsett fra på Østfoldbanen

- Tallene er ikke fullt så gode på Østfoldbanen?

— Nei, her gis det ikke uttrykk for begeistring. Jeg tenker på linjene til Ski, Moss og Mysen. Vi kjenner årsaken. Her må de vente på forbedringer til Follobanen er ferdig. Vi har studert noen innspill på å planlegge annerledes for Østfoldbanen. Men i sum tror vi at det er lite å hente, hevder Ingulstad.

Så fornøyd har passasjerene vært med NSB de siste årene, fra 2005 til i dag. V står for vår, H for høst. 75 er svært bra, ned mot 60 heller dårlig.

— Kjennes det litt rart at dere er godt likt nå, samtidig som jernbanereformen kan snu selskapet på hodet? - Vel, vi vet jo ikke foreløpig hva reformen vil inneholde. Inntil videre jobber vi ufortrødent videre.

- Det blir jobber å få på jernbanen uansett navn på selskap

— Det har vært omveltninger før. Jeg pleier å si til mine egne at så lenge jernbanen vokser og kundene strømmer til, blir det jobb til alle, sier Tom Ingulstad.

- Og kundene strømmer ikke minst til NSBs tog mot Gardermoen?

— Når du går fra to tog til tre i timen til Gardermoen blir du straks mer relevant. Nå venter vi spent på de manuelle telleresultatene for i vår. De er rett rundt hjørnet, sier Ingulstad.

Han legger til at NSB vil styrke kapasiteten ytterligere mot flyplassen.

- Vi prøver å anskaffe flere togsett slik at vi kan kjøre dobbelte togsett her så ofte som mulig.

- Dere konkurrerer hardt med Flytoget?

— Vi ser i dag begge at det ikke er nødvendig å krangle om kundene. Luftfarten vil fortsette å vokse, og Gardermoen bygges ut. Både vår og Flytogets kapasitet trengs, sier Ingulstad.

Gammelt og nytt signalanlegg snakker ikke sammen

Fullt så hyggelig er det ikke å snakke om den nyopprustede lokaltoglinjen vestover fra Oslo, som opprinnelig skulle vært åpnet i desember.

Dernest håpet NSB at den skulle bli åpnet nå i juni. Men fordi leverandører og Jernbaneverket ikke får gamle signalanlegg med releer til å snakke med nye, digitale, er alt utsatt til desember 2015.

Slik var undersøkelsen:

Nesten 7000 passasjerer har svart på NSBs siste tilfredshetsundersøkelse. De har svart på følgende spørsmål:

 • Total tilfredshet med NSB
 • Hvor nær er NSB en ideell leverandør
 • NSB innfrir forventningene
 • NSB er attraktiv

Les også

 1. NSB setter rekord i popularitet

 2. Derfor skal NSB stykkes opp

Les mer om

 1. Samferdsel