Norge

44 oslobarn møtte ikke til skolestart i høst

Nesten tre måneder etter første skoledag har 44 oslobarn fortsatt ikke dukket opp på skolen. De fleste av dem er førsteklassinger.

Rektor Anne Myhrvold ved Språksenteret kartlegger nyankomne barns språkkunnskaper. En del av barna de kartlegger, er norske statsborgere som har bodd i utlandet.
  • Olga Stokke
    Journalist
  • Thomas Olsen
    Journalist

Smårollinger som i høst skulle hatt sin aller første skoledag i Oslo, møtte aldri opp, til tross for at de ikke hadde gyldig fravær. 37 av de 44 barna som ikke møtte til skolestart i Oslo i høst, var førsteklassinger.

Antall barn som forsvinner er nesten halvert på fem år.

Utdanningsetaten i Oslo mener at disse barna – omtrent likt fordelt på jenter og gutter – oppholder seg i utlandet. Men etaten vet egentlig lite om hva som er skjedd med dem.

Ingen foresatte er foreløpig politianmeldt.

– Vi er maktesløse i mange situasjoner. Norsk lov gjelder ikke i utlandet, og det ikke forbudt for foreldre å ta med barna sine til utlandet, sier Margaret Westgaard, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten.

Skolene leter etter barna

Barna som ikke dukket opp til skolestart i høst, var folkeregistrert i Oslo den 1. november i fjor. Mange av førsteklassingene har ikke vært på innskrivning. Når et barn ikke dukker opp, undersøker skolen i nærmiljøet, sosiale medier, blant venner og slektninger.

– Skolene bruker mye tid og ressurser på å spore opp barna, men vi har ikke endelig fått avklart hvor disse barna oppholder seg, selv om det er svært sannsynlig at de har dratt til utlandet. Vi oppnår ikke kontakt med foresatte, sier hun.

Ifølge regelverket skal skolen, hvis den ikke oppnår kontakt med foresatte/eleven etter tre dager, innen en uke gjennomføre tiltak for å avdekke elevens oppholdssted. Hvis skolen ikke klarer det, skal skolen oversende saken til Utdanningsetaten for videre undersøkelse og eventuell politianmeldelse.

– Hvorfor er ingen foresatte til disse barna anmeldt?

– Fordi de sannsynligvis oppholder seg i utlandet og det er ikke forbudt å ta med barnet sitt til landet. Politianmeldelse vurderes hvis vi finner barnet i Norge og det viser seg at foresatte holder barnet borte fra opplæring, sier Westgaard.

Norskkurs for norske statsborgere

Hvert år kartlegges ca. 800 nyankomne skolebarn fra 3.–10. klasse ved Språksenteret for intensiv språkopplæring i Oslo-skolen. Her vurderes deres videre opplæring.

– Endel av barna vi kartlegger, er norske statsborgere, sier Anne Myhrvold, rektor ved Språksenteret.

Fra medio juni til medio november var 64 av 417 kartlagte elever norske statsborgere. Noen av dem er født i Norge, 37 er gutter og 27 er jenter. Disse barna har i all hovedsak somalisktalende, arabisktalende eller urdutalende bakgrunn.

Myhrvold understreker at barnas bakgrunn varierer:

Noen har bodd i Norge før, men flyttet ut for korte eller lange perioder, endel med sine foresatte. Noen har gått i norsk barnehage før de ble tatt med til utlandet, mens enkelte har bodd i utlandet hele livet. Myhrvold vet ikke om noen av dem er blitt sendt alene til utlandet.

Hun sier at mange åpenbart har fått god, adekvat utdanning i utlandet, mens andre har fått fragmentert, lite eller ingen utdanning. Noen henter raskt opp det norske språket, de snakker godt engelsk, mens andre hverken kan lese eller skrive.

Enkelte har traumer

– Noen kommer kanskje direkte fra London, Kenya eller fra en koranskole i foreldrenes hjemland. Enkelte har traumer bak seg som gjør det vanskelig for dem å være mottagelig for skolefaglig lærling.

Myhrvold sier at de fleste foreldre tar gode valg for barna sine, men at enkelte - kanskje i fortvilelse, men i god mening – tar ukvalifiserte valg som kan få store konsekvenser for barnas liv.

– Jo eldre barna er når de kommer tilbake fra utlandet, jo større utfordringer kan det være å ta igjen tapt utdanning og norske språkferdigheter.

– Men alle har en sjanse til å lykkes, understreker Myhrvold.

Les mer om

  1. Skole
  2. Skolestart
  3. Integrering
  4. Somalia