Veterinærforeningen vil ID-merke alle katter i Norge. Fra i år er det påbudt i Sverige

Mange katter i Norge forviller seg bort fra hjemmet sitt og lever utendørs. I Sverige er alle katteeiere pålagt å ID-merke katten sin fra januar i år.

Den norske skogkatten Ivar (ni uker) skal ID-merkes og lurer på hva som foregår. Veterinær Emma Cecilie Hildre ved AniCura Follo dyreklinikk setter chipen i nakken hans på få sekunder.

Ivar er en norsk skogkatt på knappe ni uker. Før han får nye eiere, må han være ID-merket med chip og vaksinert. Det er fordi han er en rasekatt.

Alle katter i Norske Rasekattklubbers Riksforbund chippes ifølge forbundets regler. De fleste rasekatter koster flere tusen kroner og forsikres. Da må de være ID-merket. I tillegg ønsker eierne å beskytte dem om de skulle gå seg bort.

Andre katter må ikke ID-merkes i Norge. Men i Sverige må alle katter ID-merkes fra 1. januar i år.

Veterinærforening og Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å innføre slik obligatorisk ID-merking av katt i Norge.

– Vi mener også at Norge bør få en lovpålagt ID-merking av alle katter. Katter har det med å forsvinne, sier leder Eva Dahl Eide i Norak. De er en del av Norske Rasekatters Riksforbund som følger europeiske regler.

– Vi ID-merker og vaksinerer alle kattunger. Da er det større sjanse for å få dem tilbake eller få vite hva som har skjedd, sier hun.

Finner ikke eierne til flere tusen dyr

– Vi har de siste årene sett en voldsom økning i antall kjæledyr på avveie. Årsaken er at det er blitt flere kjæledyreiere. Vi ser også at folk er blitt mye flinkere til å registrere dyrene hvis de forsvinner, sier Anders Brochman, daglig leder i Dyrebar.no.

  • Databasen for kjæledyr på avveie har nå registrert rundt 11.000 familiedyr.
  • 7370 av dyrene er meldt savnet, sier Brochman.
  • Han forteller at 3775 er meldt funnet, men eierne er ukjent. En av grunnene er at dyrene ikke er ID-merket.
– Det går fint å ID-merke katter. Ivar slapper av helt av seg selv, sier katteeier Eva Dahl Eide. Hun er leder av Norsk Rasekattklubb.

Dyr som er gratis, får lett lav status

Bjørnar Stavenes, fungerende seksjonssjef for dyrevelferd, mener lovpålagt (påbudt) ID-merking vil bli vanskelig å håndheve.

– Folk som ikke bryr seg om katten sin, eller går så langt som til å dumpe et kull kattunger, vil nok ikke chip-merke katten selv om det blir et krav, sier han.

Mattilsynet oppfordrer alle eiere til å ID-merke katten, selv om det ikke er et krav fra myndighetene. Men de sier videre at Mattilsynet ikke vil ha mulighet til å drive rutinemessig kontroll hos alle landets mange tusen katteeiere.

– Dyr som er gratis, får lett lav status. Eieren tar ikke inn at de vil måtte bruke penger på vaksiner, kastrering, ID-merking og veterinærbehandling ved sykdom og skader.

– Men Mattilsynet vil først vurdere om det bør utvikles regelverk om ID-merking av katt hvis vi får oppdraget fra Mat- og landbruksdepartementet, sier han.

– Gaya er allerede chip-et, sier katteeier Eva Dahl Eide. Veterinær Emma Cecilie Hildre setter den første vaksinen på den ni uker gamle norske skogkatten.

Vil redusere impulskjøp av dyr

Bente Akselsen, ny president i Den norske veterinærforening, ser ikke noen grunn til at ID-merking av katt ikke skal bli lovpålagt.

– Mange villkatter lider i Norge. Og forvillede huskatter utgjør en stor andel av villkattene. Gjennom ID-merking vil de kunne forenes med eierne hvis de bringes inn ved innfangingsaksjoner.

– Et ID-merke er også viktig om en katt blir skadet og kommer til veterinær. Veterinæren vil prøve å finne eieren. Et krav om obligatorisk merking vil gjøre flere katteeiere mer bevisste på ansvaret vi påtar oss som dyreeiere. ID-merking vil også øke terskelen for å foreta impulskjøp av dyr, sier Akselsen.

Hun sier Veterinærforeningen gjentatte ganger har påpekt hvor viktig lovpålagt ID-merking er.

ID-merking foregår ved at en veterinær setter en chip under huden, på venstre siden av kattens nakke.

Eieren har ansvar for katten og kattens unger

I Norge er det eier som har ansvar for dyret og dyrets avkom. ID-merking og databaser vil lette tilsynsarbeidet og bedre beredskapen for Mattilsynet, mener veterinær Åshild Roaldset. Hun er leder for Dyrebeskyttelsen Norge.

– Flere titalls katter kan leve utendørs i et nabolag. Et krav til ID-merking vil gjøre det lett å plukke ut katter som ikke er merket.

Mattilsynet har brukt mye ressurser i årevis på å avvikle eller redusere uholdbare dyrehold.

– Det er underlig om Mattilsynet ikke ser at ny teknologi vil effektivisere arbeidet, sier Roaldset.

Bjørnar Stavenes i Mattilsynet svarer at en utredning av behovet for krav om merking og registrering av katter vil belyse alle fordeler og ulemper med et slikt krav.

– Men Mattilsynet vil som sagt ikke utrede dette uten et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, sier han.

Kan forsvinne før de blir et halvt år

Veterinær Sasja Rygg i AniCura-kjeden sier at flere katteeiere enn før ID-merker katten sin.

– Katter kan ID-merkes med chip samtidig med 8-uker-vaksinen. Det er vanlig på hunder. Mange eiere tar ikke den vaksinen på katt. De venter med vaksine og ID-merking til første veterinærbesøk eller når katten kastreres i fem-seksmåneders alderen. Innen den tid har katten gode muligheter til å gå seg bort. Mange slipper kattungene ut altfor tidlig, sier hun.

Skal man reise med dyr til eller fra utlandet, må vaksinering og ID-merking være i orden. Katten må også ha rabiesvaksine, bortsett fra på reise til Sverige.

Sverige: Vil høyne kattens status

– Vi ønsker å høyne kattens status og at eier skal ta mer ansvar. Det skal den nye loven bidra til, sier prosjektleder Christoffer Leijonwirth i Jordbruksverket i Sverige.

Tall fra Sverige viser at blant 1,4 millioner katter er det minst 100.000 katter som ikke blir tatt hånd om.

Den første uken etter loven trådte i kraft 1. januar i år registrerte 120.000 eiere katten sin. 16. januar var tallet oppe i 165.000 registreringer. Det øker daglig, forteller han. De fleste benytter mobilen til registrering.