Aasland beklager: – Jeg er lei meg, sa han til reindriftssamene

Olje- og energiministeren beklaget torsdag regjeringens håndtering av Fosen-saken. – Jeg er lei meg, sa Terje Aasland. Protestene fortsetter likevel.

Olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch møtte sametingspresident Silje Karine Muotka i Olje- og energidepartementet. Tema for møtet var oppfølgingen av Fosen-saken.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) møtte torsdag olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og landbruksminister Sandra Borch (Sp).

– Reindriftssamene på Fosen har i lang tid stått i en krevende situasjon. Det er jeg lei meg for, sa Aasland etter møtet torsdag ettermiddag.

Han tror vindkraft og reindrift kan foregå samtidig. Han utelukker likevel ikke noen løsninger på saken. Demonstrantene i Oslo krever for sin del at de omstridte vindturbinene i området skal rives.

Demonstranter sier til Aftenposten at de vil fortsette protestene som har preget Oslo sentrum de siste dagene.

Elina Waage Mikalsen, Åse Ava Lange Fredheim og Katarina Barruk fulgte pressekonferansen fra utsiden av departementet.

– Føles som museskritt

Elina Waage Mikalsen, Åse Ava Lange Fredheim og Katarina Barruk fulgte med på pressekonferansen utenfor Olje- og energidepartementet sammen med de andre demonstrantene.

De er glade for å endelig få en beklagelse, og sier det føles godt at det aksjonistene har gjort gir resultater.

Samtidig lurer de på hva dette egentlig betyr.

– Det føles på en måte som et museskritt. Hva skjer nå? Kommer det faktisk til å skje noe, spør Barruk.

Kvinnene planlegger å delta på markeringen som er varslet ved Stortinget fredag.

Barruk skal også spille på en planlagt støttekonsert for Fosen-samene på Riksscenen.

– Interessen er stor. Det kommer til å bli helt fullt, tror Fredheim.

Lovet raske tiltak

Aasland innrømmet at dagens situasjon er i strid med urfolks rettigheter.

– Vi skal følge opp Høyesteretts dom slik at reindriftssamene interesser blir ivaretatt, sa Aasland.

Han lovet også at noen tiltak skulle komme raskt. Han sier han har bedt om innspill til det fra reindriftssamene.

Han sa at de er blitt enige om at det må iverksettes en kunnskapsinnhenting i løpet av mars.

– Menneskerettighetene skal følges, sa han.

Landbruksminister Sandra Borch tok også selvkritikk på vegne av regjeringen for at saken har tatt for lang tid.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) i møte med energiministeren.

– Avgjørende

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener det var et «viktig møte». Hun sa det var avgjørende at hun fikk en innrømmelse av at saken er et brudd på menneskerettighetene.

– Det er viktig at vi har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettsbrudd å gjøre, sa hun.

Hun sa at partene er kommet i gang med en diskusjon, men antydet at mye gjenstår.

– Vi har en felles forståelse av at denne saken krever politisk vilje, sa Muotka og la til at hun «ser frem til videre arbeid».

– Skal jeg være ærlig, tror jeg vi kommer til å streve videre, vedgikk hun.

Hun sa at energiproduksjon riktig nok er viktig.

– Men vi kan ikke gå på akkord med menneskerettighetene, sa hun.

Reindriftskolleger og kusiner Elise Holtan Pavall Årbogen og Sissel Stormo Holtan

Reineier Sissel Stormo Holtan er en av seks eiere som for 506 dager siden vant over staten i Høyesterett. Hun og to andre reindriftssamer fra Nord-Fosen SiidaSiidaSida er en egen organisasjonsform for reindriftssamer. I reindriftsloven blir begrepet brukt om ei «gruppe av reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer». reiste torsdag til Oslo for å takke aksjonistene.

Hun sier at de på kort varsel ble kalt inn til møte med Aasland og Borch klokken 14. De begynte møtet med en beklagelse og ordet menneskerettsbrudd ble brukt.

– Det var viktig for oss, sier Holtan.

– Det er en av tre ting vi har bedt om: beklagelse, kompensasjon og riving.

– Tausheten har gitt dype sår

– Det er fint at det i dag kom en tydelig beklagelse fra staten overfor de berørte reindriftsutøverne på Fosen. Samtidig er vi mer enn 500 dager på overtid, og det er fortsatt en skamplett for Norge at myndighetene ikke tok innover seg Høyesterettsdommen med en gang denne kom, sier partileder i MDG, Arild Hermstad.

Han mener tausheten samene på Fosen er blitt møtt med har gitt dype sår og at det trengs konkret oppfølging og raske tiltak dersom denne beklagelsen skal ha reell betydning.

– Aasland kan for eksempel sørge for at vindturbinene skrus av inntil menneskerettighetsbruddet er brakt til opphør, og han bør gi klare forsikringer om at det jobbes konkret med å finne ut hvordan hele eller deler av parken kan demonteres og naturen restaureres, sier han.

– Langflat

På vei inn i møtet sa sametingspresident Silje Karine Muotka at det var viktig å få en ordentlig beklagelse fra ministeren. Det fikk hun til gagns.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger statsråden brukte ordet beklager. Jeg har aldri sett en politiker legge seg så langflat, sa Inge Even Danielsen, som er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund til Adresseavisen.

I over en uke har aksjonister fra Norske Samers Riksforbund Nuorat og Natur og Ungdom demonstrert mot vindturbinene på Fosen.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) utelukker ingen tiltak i den omstridte Fosen-saken.

Møtet ble holdt i Olje- og energidepartementet. Muotka hadde lovet aksjonistene at hun skulle bruke hovedinngangen, som de har blokkert de siste dagene, da hun skulle inn på møtet.

– I dag er jeg opptatt av at vi å komme til et punkt der vi må kunne beskrive for samfunnet hvordan vi skal komme videre. Et minimumskrav er at de må erkjenne at en feil er skjedd og beklage det, sa hun før møtet.

Aasland sa på pressemøtet torsdag at reindriften er en viktig del av Norge.

– Det å respektere samisk kultur fullt og helt er ganske viktig, sa han om arbeidet med å beskytte urfolks rettigheter.

– Det er verdifullt å skape gjensidig respekt og forståelse, sa han.

Aksjonistene åpnet opp for sametingspresident, Silje Karine Muotka, som skulle møte olje- og energiminister Terje Aasland.

Vil du forstå Fosen-konflikten bedre?

Slik påvirker turbinene reindriften:

– Det var det beste vinterbeitet vi hadde. Nå har vi ingen uberørte beiteområder igjen.