Norge

PST om Krekars påståtte terrornettverk: Dette har ikke vært noe tema for oss

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsket ikke å etterforske om Krekar ledet et terrornettverk fra Norge. Tirsdag ble etterforsker Geir Øvstedal (46) presset fra vitneboksen om hvorfor.

– Hadde vi kommet over egen informasjon som vi mente var hensiktsmessig å etterforske, så hadde vi gjort det, sa Geir Øvstedal, politioverbetjent i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sal 250 i tingretten tirsdag. Her sammen med politiadvokat og kollega Signe Aalling i PST.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

– Dere sitter her med han som er utpekt som selve sjefen og lederen av en påstått terrororganisasjon, sa forsvarer Brynjar Meling mens han pekte på Krekar som satt ved siden av ham i tingretten.

– Hva har vært gjort fra PSTs side for å samle etterforskningen om dette i Norge, spurte Meling og så mot politioverbetjent Geir Øvstedal i vitneboksen.

PST-etterforskeren er kanskje den personen i den norske sikkerhetstjenesten som kjenner Krekar-komplekset aller best etter å ha jobbet med det siden 2008.

Politioverbetjent Geir Øvstedal (midten) avviste bestemt at det har vært noe politisk press i etterforskningen som kan ende med at mulla Krekar (t.v.) utleveres til Italia, siktet for å lede et terrornettverk.

Derfor etterforsket ikke PST saken

Krekar er siktet i Italia for å ha forberedt eller planlagt en terrorhandling ved å ha inngått forbund med noen om å begå terror, og Italia har begjært ham utlevert.

– Det har ikke vært tema å sette denne etterforskningen i Norge. Vi har vært vel kjent med italiensk etterforskning og det de mener har vært en terrororganisasjon ledet av Krekar. Vi har valgt å bistå anmodningene fra Italia om etterforskning og har etterkommet alle rettsanmodninger, sa Øvstedal i retten.

Bakgrunn: Slik endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk

PST: Et bevisst valg

Meling påpekte at norske myndigheter har forsøkt å tiltale Krekar for terror gjentatte ganger siden 2002.

Advokaten lurte på om det ikke hadde vært interessant for PST å vite om det var noe grunnlag i påstandene.

– Vi har bevisst valgt ikke å rette noen etterforskning mot organisasjonsbygging eller en terrororganisasjon, sa Øvstedal i retten.

Besluttet at det ikke ville etterforske

– Hvorfor? ville forsvarer Meling vite.

– Det må andre svare på. Det er en forholdsmessighetsvurdring med tanke på mistankegrunnlag og en vudering av hva man kan forvente å nå frem med, sa Øvstedal.

– Det ble tatt et vurdering at man ikke etterforsker her i Norge for byggingen av en terrororganisasjon, sa politioverbetjenten.

– Dersom dere hadde kommet over informasjon om en terrororganiasjon: Hvilken forpliktelse hadde dere hatt til å etterforske? lurte forsvarer Meling på.

– Hadde vi kommet over egen informasjon som vi mente var hensiktsmessig å etteforske, så hadde vi gjort det, sa Øvstedal.

Avviste bestemt politisk press

Forsvarer Brynjar Meling mener utleveringen av Krekar er en del av et politisk spill. Tirsdag spurte han Øvstedal om dialogen PST har hatt med den politiske ledelsen i justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg vil bestemt avvise at det på noe tidspunkt har vært noe politisk press, politiske signaler eller beslutninger tatt av politisk ledelse om etterforskningen, svarte Øvstedal tydelig.

– Påtalemyndigheten i Norge er selvsagt uavhengig, la han til.

– Vet du at det ikke har vært noe slik press, spurte Meling på nytt?

– Nå er det ikke slik at jeg har deltatt i alle møter. Men jeg har et bestemt inntrykk av at det ikke har vært noe politisk press, sa Øvstedal.

– Ville vært useriøst

Han la til at det er normalt at PST orienterer departementet om alle saker som har en viss betydning og som kan medføre medieomtale.

– Det har vært gitt orientringer til departementet i denne saken, som det gjøres i andre saker. Men det har ikke vært noe press eller føringer tilbake, sa Øvstedal.

– Har dere tatt forholdsregler for ikke å bli brukt som partipolitisk redskap i denne saken? spurte Meling.

– Det anser jeg som unødvendig. At vi skulle innrette etterforskningen etter noe slik, ville vært useriøst, svarte Øvstedal.

Politioverbetjent Geir Øvstedal fra PST bekreftet i tingretten tirsdag at hverken navnet til en sentral 37-åring som regnes som "hovedmannen" i Italia, eller navnet til en 42-årig iraker fra Drammen som også er begjært utlevert til Italia, var med i oversikten av det italienske myndigheter mener er et "organisasjonskart" over terrororganisasjonen Rawt.

Gjennomgikk lydfilene med tolk

Fra 2012 til 2013 avlyttet PST samtalene fra besøksrommet i Kongsvinger fengsel da Krekar mottok besøk mens han sonet en dom på to år og ti måneder for trusler.

En rekke utdrag fra samtalene er gjengitt i etterforskningsmaterialet til italienske myndigheter. Mulla Krekar mener samtalene som er gjengitt, er fabrikert.

Øvstedal bekreftet at de har "god kontroll" på innholdet i materialet fra romavlyttingen og at de har gjennomgått lydfilene fra samtalene med tolk.

– Vi kjenner godt igjen hovedpassasjene og det som er gjengitt. Vi kan ikke se store misforhold slik samtalene er gjengitt i hovedtrekk i kjennelsen fra Italia, sa Øvstedal i retten.

Brynjar Lia: Mer radikal enn jeg hadde trodd

Brynjar Lia, professor i midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo (UiO), var sakkyndig vitne i retten tirsdag.

Lia sa at han oppfatter at Rawt i sitt program støtter jihadisme, har en lydighetskultur, støtter hemmelighold, er en hierarkisk organisasjon der informasjon skal flyte oppover og ordrer nedover.

– All makt er rundt lederen, og det åpnes for at væpnet motstand er mulig på sikt, sa Lia i retten.

Han sa at han opplevde den italienske delen av det påståtte nettverket som "mer radikale enn han hadde trodd" og beskrev den 37-år gamle "hovedmannen" i Italia som mer radikal enn den "jevne Krekar-tilhenger,

Les mer om

  1. Mulla Krekar
  2. PST
  3. Italia
  4. Brynjar Meling