EU sjokkert over høye dødstall

55.000 ungdommer dør hvert år i Europa på grunn av alkohol. EU vil ha lik aldersgrense i alle land og egen rusbrusavgift.

I en ny rapport fra WHO kommer det fram at alkohol dreper 600.000 europeere årlig. 55.000 av disse er mellom 15 og 29 år. I høst har WHOs Europakontor vedtatt et nytt rammeverk i arbeidet med å redusere alkoholskadene og neste sommer vedtar EU sin første alkoholpolitiske handlingsplan. Rammeverket ble vedtatt i Romania i september.

Felles aldersgrense

EU vil antagelig anbefale en minste felles 18-års grense på alkohol.

Det er 16-års grense i noen land, som i Danmark og Tyskland. EU ønsker å endre dette. EU-kommisjonen vil trolig også før jul foreslå en egen skatteklasse for rusbrus, samt en oppjustering av minsteavgiftene på alkohol med rundt 25 prosent.

Offensivt

Politisk rådgiver i Actis, Anders Ulstein har jobbet opp mot EU og sier at EU-kommisjonen bruker dødstallet offensivt.

— Kommisjonen går offensivt ut og sier at de vil ha ned antallet unge som dør på grunn av alkohol. Det ble laget et forslag til handlingsplan i fjor sommer, det neste utkastet kom i mars og planen er nå til diskusjon internt i Kommisjonen og det drøftes med blant annet folkehelseinstitusjoner, alkoholpolitiske grupper og industrien. Actis har deltatt i disse drøftelsene, sier Ulstein.

Kontroversielt

— Dette er til dels kontroversielle forslag. EU kan ikke bestemme over medlemslandene i helsepolitikken. Allikevel har EUs helseministre vedtatt et mandat for en alkoholstrategi som omfatter alt som vi i Norge forbinder med en restriktiv alkoholpolitikk, sier Ulstein. Ulstein tror likevel land som Italia, Frankrike og Spania har liten styrke til å innføre nye avgifter på vin siden det i dag er en dramatisk overproduksjon av vin.

  • Der vinindustrien er i krise må avgifter innføres over lengre tid, sier Ulstein. EU-kommisjonen vil også satse på forebyggingskampanjer, særlig rundt rus i trafikken og kampanjer for å hindre at barn og unge blir eksponert for alkoholreklame.
EU vil få ned tallene på unge som dør fordi de drikker for mye.
EU vil innføre egen rusbrusavgift for å få ned dødstallene.
600.000 personer dør hvert år på grunn av alkohol.