Norge

Så lenge må du vente på politiet

23 minutter. Så lang tid tar det i snitt for politiet å rykke ut på alarmoppdrag. Politiets responstid er mer en dobbelt så lang som politiet tidligere har gitt inntrykk av.

Hvor lenge må du vente hvis du trenger hjelp? Nå viser det er seg at politiets responstid er mer enn dobbelt så lang som politiet tidligere har gitt inntrykk av. Hansen Stig B

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Ett minutt eller to kan være forskjell på liv og død.

En ny dataanalyse laget for politidirektør Odd Reidar Humlegård av Politidirektoratets endringsprogram viser hvor lenge du må vente på politiet hvis du trenger hjelp.

Dette er den største og mest omfattende målingen av politiets responstid (tiden det tar fra politiet får melding om en hendelse til første enhet er på stedet) som er gjort noensinne.

Resultatene viser at du må vente mye lengre enn politiet tidligere har gitt inntrykk av:

 • 22.300 politiutrykninger fra januar til mai 2013 er kartlagt, ved hjelp av nøyaktige GPS-posisjoner.
 • Dette er oppdrag hvor politipatruljer valgte å rykke ut etter nødanrop fra sivile.
 • I de alvorligste sakene – bankran, «skyting pågår» og hendelser hvor liv og helse er i fare – var responstiden om lag 23 minutter.
 • For alle politiutrykninger var responstiden i snitt 29,1 minutter.
 • Ved bevæpnede oppdrag, hvor politiet ofte må inn på politistasjonen for å hente våpen eller verneutstyr, steg ventetiden til 39,3 minutter.
  Rapporten skal legges frem på politisjefmøtet som starter i dag. Hensikten er å lage et system for permanent måling av politiets reaksjonsevne.

Ga inntrykk av raskere politi

Opplysningene Aftenposten legger frem i dag viser at responstiden er dobbelt så lang som politiet selv og Stoltenberg-regjeringen tidligere har gitt inntrykk av.

«Relativt uavhengig av befolkningstetthet, geografi og distriktsorganisering er responstiden i gjennomsnitt 9–10 minutter», het det i rapporten Politiet mot 2020 som daværende politidirektør Ingelin Killengreen la frem for justisminister Knut Storberget i 2008.

Konklusjonen den gang var at politiet reagerte raskt, og at det ikke var behov for å måle eller stille krav til responstid. Begrunnelsen var blant annet at dette kunne føre til at politiet valgte å prioritere lette og raskere utrykninger.

Det tok 73 minutter fra sa massakren på Utøya startet 22. juli 2011, til politiet fikk stanset gjerningsmannen. Frøyshov Steinar

 1. juli 2011 gikk det 73 minutter fra massakren på Utøya startet, til politiet kom ut og pågrep gjerningsmannen.

Vil måle politiet med GPS

To år senere har politidirektør Odd Reidar Humlegård kommet til at det er behov for å måle utrykningstiden.

Rapporten har legger frem for politiisjefene viser at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan i dag måler sin respons.

— Vi må forplikte oss til å komme når folk trenger hjelp. Forskjellene er for store, sier politidirektør Humlegård.

— Måling av politiets responstid og åpenhet om resultatet, vil være viktig for å forstå politiets reelle beredskap og planlegge bemanning og organisering bedre.

- En politistasjon som er stengt etter kl. 15 og i helgene har liten verdi når noe haster og politiet må rykke ut, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Roald, Berit

— Rapporten du har fått på bordet viser at det i snitt tar 23 minutter når politiet rykker ut? - Dette er en veldig viktig rapport for endringene vi gjør i politiet. Dette må sees sammen med endringene vi forslår i struktur og på driftsnivå. En del steder du vente 20 til 30 minutter. Det kan være veldig mye hvis det står om liv og helse. Vi har for store ulikheter i dag, og det er derfor vi foreslår å redusere antallet politidistrikter.

- Må løfte blikket

Den siste uken har politidirektøren måtte tåle hard kritikk fra flere hold etter at han foreslo å kutte antallet politidistrikter til seks og redusere antallet kontorer kraftig.

— Når mange distriktspolitikere er bekymret for at politiet blir fraværende, så kjenner de ikke godt nok til hva som er situasjonen nå. I dag er spørsmålet om mange politikontorer i det hele tatt klarer å bemanne en patrulje, sier Humlegård.

— Vi må løfte blikket fra å diskutere politibygg. En politistasjon som er stengt etter kl. 15 og i helgene har liten verdi når noe haster og politiet må rykke ut. Da er det helt andre ting som er avgjørende, for eksempel patruljemønstre, tjenestelister og organisering, sier Humlegård.

Les også

Langt frem

— Forskjellene er for store

Politiets gjennomsnittlige responstid varierer fra ca 20 minutter til 57 minutter. Distriktene er anonymisert, blant annet fordi politiet ennå ikke er enige om målemetode.

Bare 23 prosent av dagens 353 politikontorer har mer enn 20 medarbeidere.

— For å bemanne en patruljebil døgnet rundt trenger vi 18 politifolk. Det betyr at de fleste politikontorer bare har en teoretisk mulighet til å ha en turnus. Vi må ha flere på hjul og på jobb som er i stand til å løse det som haster.

- Hva tenker du om om de enorme forskjellene?

— Forskjellene er for store. Og når vi i tillegg ikke engang måler responstiden likt, er det bekymringsfullt. Da vet vi ikke hvor vi er, og hvor vi kan bli bedre. Dette er ny kunnskap for oss. Vi må begynne å bli enige om hvordan vi skal måle og hva vi skal måle. Så må vi lage noen ambisjoner om hvordan vi skal bli bedre.

- Dine forgjengere mente at krav om responstid var uheldig fordi politiet dermed kunne prioritere raske saker og ikke det viktigste?

— Det tror jeg ikke på. Ikke når vi måler det viktigste, nemlig politiets responstid i saker hvor liv, helse og store materielle verdier på spill. Jeg er ikke bekymret for at politiet vil prioritere raske og enklere saker, sier Humlegård.

Les også

Politiet holder åpent 3,5 timer i uken - mer er det ikke råd til

— Et veldig viktig tema

— Det er betenkelig at vi først nå etter fem år får en helt annen realitetsbeskrivelse av hva som er situasjonen i politiet, sier tidligere politioverbetjent Njål Ladstein, som blant annet har jobbet fem år ved Oslopolitiets operasjonssentral.

I sommer skrev han masteroppgave ved Universitetet i Stavanger om politiets responstid, hvor han analyserte 773 oppdrag. Han har nå sluttet i politiet.

— Dette er et veldig viktig tema. Folk må få vite hva de kan forvente av politiet når de har behov for hjelp, sier Ladstein.

Ladsteins masteroppgave viste at areal, tettsteder og antall politiårsverk bare forklarer en liten del av de store forskjellene.

— Mediene og samfunnet fokuserer på politidekning og ansatte pr. innbyggere. Det sier lite om hvor mange politifolk som er tilgjengelig når du har behov for politihjelp.

Han trekker frem Sunnmøre politidistrikt, som har svært lav politidekning og dekker et stort og komplisert geografisk område – og likevel er raskere enn politidistrikt som Follo.

Les også

Vil koste 1,1 mrd. å slanke norsk politi

Raskest politi natt til lørdag

Politiets responstid er raskest om nettene og i helgene, selv om politiet har mest å gjøre da. Årsaken er at er mange av hendelsene knyttet til vold og bråk ved utesteder, hvor politiet ofte er i nærheten med patruljebilder.

Natt til fredag var politiets responstid bare 15,5 minutter.

På dagtid søndag øker ventetiden til 32,9 minutter.

 1. Les også

  Teknologirådet gir norsk politi strykkarakter

 2. Les også

  Politidirektøren vil ha mer makt

 3. Les også

  1 av 10 utrykninger tar for lang tid

 4. Les også

  Faremo krever politiplan for krisehåndtering i skole og barnehager

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  22. juli-kommisjonen mente drastiske endringer måtte til i norsk politi – slik blir svaret fra det «nye» politiet

 2. NORGE

  «Beklager, men du må ringe tilbake senere, nå er det mye som skjer her». Politiet dro på 64.000 færre oppdrag.

 3. NORGE

  Tidligere hovedtillitsvalgt mener 22. juli-rapporten er blitt misbrukt

 4. NORGE

  Politidirektøren fem år etter: – Jeg tenker på 22. juli hver dag

 5. NORGE

  Politidirektørens «kjempesak» tok bergenspolitiet på sengen

 6. NORGE

  Politidirektoratet vil ha ekstern evaluering av politiets og PSTs håndtering av angrepet mot Al-Noor-moskeen