Norge

Sporveien hadde ikke sjekket sprukket oljerør på 54 år

I løpet av 54 år hadde Sporveien aldri sjekket kvaliteten på røret som sprang lekk og førte til at 28.000 liter fyringsolje rant ut i Alnaelva i mai.

Midt i sommervarmen i slutten av mai, ble det indre havnebassenget i Oslo forurenset av store mengder fyringsolje som lekket ut fra Sporveiens anlegg på Ryen. Fra den ene dagen til den andre ble Sørenga bad stengt.
  • og NTB

Miljødirektoratet kunngjorde mandag at det anmelder Sporveien etter utslippet som skjedde 30. mai, skriver Teknisk Ukeblad. I en rapport, som ble offentliggjort samtidig, går det frem at det under tilsyn hos Sporveien etter utslippet, ble klart at røret hvor oljen rant ut aldri var blitt kontrollert.

Miljødirektoratet slår fast at Sporveien har brutt tankforskriften og må ta ansvaret for forurensningen som skjedde da 28.000 liter fyringsolje rant ut i Alnaelva og videre til Oslofjorden under sanering av anlegget.

Det var påfyllingsrøret til en tank fyringsolje som sprang lekk. Røret er om lag 60 meter langt og ligger åpent, men omtrent én meter går under bakken og det var der det hadde oppstått lekkasje.

– Dette er et eksempel på hvor galt det kan gå når man ikke vedlikeholder eller har gode kontrollrutiner på tankanlegg, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

-Lite kontroll

– Miljødirektoratet ser svært alvorlig på at Sporveien har hatt så lite kontroll på dette anlegget, sier Hambro.

– Vi tar tilsynsrapporten ifra Miljødirektoratet svært alvorlig, men det er forhold i den midlertidige rapporten det er nødvendig å kommentere overfor Miljødirektoratet innen fristen på 14 dager, sier konserndirektør for infrastruktur i Sporveien, Per Magne Mathisen.

Under inspeksjonen kunne ikke Sporveien dokumentere at det noen gang er gjennomført tilstandskontroll av tank 1 og av påfyllingsrøret. Dermed har den tekniske tilstanden vært ukjent i 54 år, skriver direktoratet.

– Årlig inspeksjon

Foruten oppsamlingen av oljen som rant ut i sjøen, har også Sporveien gravd opp store mengder forurensede jordmasser fra sitt eget anlegg på Ryen. I en egen melding viser Sporveien til at de siden 2007 har hatt et styringssystem for drift og vedlikehold av infrastruktur som er godkjent og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

– Det er for tidlig å si, men det jeg kan si er at hendelsen er dypt beklagelig. Vårt anlegg er blitt inspisert årlig, men den ene meteren av røret som gikk under bakken, har dessverre unngått inspeksjon, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad til Teknisk Ukeblad.

Lekkasjen skjedde da et eksternt firma skulle tømme tanken for gjenværende fyringsolje ettersom Sporveien har gått over til andre og mer miljøvennlige former for oppvarming. Oljefyren har de siste årene kun vært brukt i beredskapstilfeller.

Les mer om

  1. Forurensing
  2. Sporveien
  3. Utslipp