Høyesterett vil vurdere Schumanns prøveløslatelse

Høyesterett vil vurdere om de NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew (35) kan prøveløslates fra forvaring.

Kjell Alrich Schumann fotografert i Eidsivating Lagmannsrett tidligere i år.

Eidsivating lagmannsrett avslo i juni Schumanns begjæring om å bli prøveløslatt fra forvaringsdommen han soner etter NOKAS-ranet i Stavanger i 2004.

Schumann ble dømt til forvaring i 16 år med en minstetid på ti år. Han begjærte seg prøveløslatt etter å ha sonet ferdig minstetiden.

Les hele saken med abonnement