Norge

Legeopprør mot abortreservasjon

Det er indre opprør i Legeforeningen, etter at helseminister Bent Høie støtter seg til legenes vedtak om reservasjonsmulighet.

Leder av Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik, vil at legene på nytt skal diskutere om fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Paul S. Amundsen

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef
 • Tine Dommerud
  Journalist

Helse— og omsorgsminister Bent Høie har ved flere anledninger trukket frem Legeforeningens standpunkt som viktig for hans forslag til endring av forskrift. Gynekologer og allmennleger vil nå ha ny avstemning på landsmøtet.

De mener vedtaket ikke reflekterer Legeforeningens holdning, og at uenigheten blant medlemmene ikke er kommet frem.

Tre markante allmennleger - Elisabeth Swendsen, Morten Laudal og Anna Stavdal - har satt i gang en aksjon der de ber Legeforeningens medlemmer stille seg bak kravet om å få reservasjonssaken på dagsordenen til ny behandling og votering på landsstyremøtet til våren.

— Vi er bekymring over virkningen av vedtaket som ble gjort i Alta i 2013 og den utilsiktede, politiske utnyttelsen av vedtaket, sier Swendsen.

LES OGSÅ:

Les også

Slik vil Stang stoppe reservasjonsstriden

Lang debatt

Debatten var lang med flere utsettelse og omarbeidelse av forslaget før Legeforeningens landsstyret stemte over reservasjonsmuligheten, som endte med at foreningen gikk inn for en slik mulighet.

De tre fastlegene som står bak aksjonen, mener legenes omdømme som yrkesgruppe er i fritt fall etter vedtaket.

— En åpen synliggjøring av uenigheten blant leger vil tjene lauget som helhet. Pasientene kan med dagens ordning med god grunn føle seg usikre på om fastlegen deres faktisk vil hjelpe dem når nøden er størst.

Også Norsk gynekologisk forening (NGF) har sendt brev til Legeforeningen og bedt om ny avstemning. Foreningen har i overkant av 1000 medlemmer.

— Vi tror også at det siste årets offentlige debatt og fokuseringen av debatten til å gjelde kvinners reproduktive helse kan ha endret medlemmenes syn på spørsmålet/vedtaket. Som et ledd i en åpen og demokratisk prosess innad i organisasjonen mener vi det vil være riktig å behandle dette spørsmålet på nytt. Det er en sentral sak for kvinnehelse og for kvinnens rettigheter, sier NGF-leder Jone Trovik.

- Utydelig vedtak

Ifølge Trovik mener mange leger at vedtaket er utydelig, og uenigheten innad i organisasjonen har skapt usikkerhet utad om hva som er Legeforeningens egentlige syn. Det ble tydelig blant annet under høringen om reservasjonsrett i helse- og omsorgskomiteen i desember.

LES MER:

Les også

- Leger får reservasjonsmulighet. Det er ikke noe diskusjonstema.

Les også

«Kvinnene skal komme til kontoret mitt, så skal jeg få dem til å ombestemme seg»

Les også

«At noen leger ikke ønsker å bidra til å ta liv, bør ikke overraske noen»

Også den fagmedisinske foreningen for allmennlegene, med 6000 medlemmer, vil ha omkamp.

— Debatten i landsstyret viste ulike oppfatninger av begrep og innhold. I etterkant mener vi at Legeforeningen hadde vært tjent med å bruke litt mer tid på voteringen og debatten over gjeldende vedtak, for også å få frem den uenigheten som vi i etterkant vet var til stede, sier leder Marit Hermansen.

— Sentralstyret beslutter hvilke saker som skal behandles. Vi er kjent med atNorsk gynekologisk forening ønsker dette. Vi kommer til å behandle alle forslag som kommer inn til oss i god tid før landsstyremøtet, svarer Hege Gjessing, president i Legeforeningen.

- Avtalen ligger fast

Helseminister Bent Høie vil ikke ta hensyn til om Legeforeningen endrer standpunkt.

— Avtalen ligger fast. Om Legeforeningen endrer standpunkt nå, vil ikke det endre på realitetene om at det skal innføres en reservasjonsmulighet som Legeforeningen ønsket, hadde et enstemmig landsstyrevedtak på og som de nå har fått politisk gjennomslag for.

- Men det står i avtalen at vedtaket skal utformes «i dialog med Legeforeningen»?

— Vi har hatt dialog om de overordnede prinsippene i ordningen, og et flertall i Stortinget vil innføre en reservasjonsmulighet. Når det gjelder detaljene i ordningen, er Legeforeningen høringsinstans. De vil - som andre i høringen - kunne komme med innspill.

tine.dommerud@aftenposten.no

karen.tjernshaugen@aftenposten.no

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Reservasjonsretten

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  KrF-topper møtes nå bak lukkede dører: – Ren politisk overstyring for å nå et bestemt resultat

 2. NORGE

  Slik skal fastlegekrisen løses

 3. NORGE

  Vil gjøre det enklere for leger å søke i tidligere pasienters journaler

 4. POLITIKK

  Høyre utsatte spørsmålet om eggdonasjon til neste år

 5. POLITIKK

  Erna Solberg legger press på sitt eget landsmøte for å utsette saken om eggdonasjon

 6. NORGE

  Helseministeren vil ha «havarikommisjon» når noe går galt på sykehus