Norge

Arfan Bhatti saksøker staten

Den kjente islamisten Arfan Bhatti mener han er urettmessig forfulgt av politiet, og møter staten ved Justis- og beredskapsdepartementet i retten i oktober.

Arfan Bhatti (t.v.) og forsvarer John Christian Elden før en ankesak i 2010 i Borgarting lagmannsrett. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • og NTB

– Pengebeløp eller det materielle er helt uten betydning for meg. Dette handler om det prinsipielle ved at myndighetene stilles til ansvar for deres uberettigede straffeforfølgelse av meg, sier Bhatti til Nettavisen.

Arfan Bhatti er straffedømt flere ganger, blant annet for trusler, utpressing og vold. Han er også blitt frikjent i retten for flere anklager, blant annet for terrorplanlegging.

Bhatti mener seg personforfulgt av Oslo politidistrikt og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og møter departementet i retten 15. oktober.

Har fått erstatning

Ved to tilfeller har Bhatti søkt om oppreisningserstatning og annen økonomisk erstatning.

I dokumenter unntatt offentligheten, men som Nettavisen har fått tilgang til, går det fram at Bhatti er blitt tilkjent 4.500 kroner av Statens sivilrettsforvaltning, som behandler saker der personer mener de er urettmessig straffeforfulgt.

Dette mener Bhatti er for lite. Han går derfor rettens vei.

– Selv PST mente Bhatti skulle ha erstatning og må behandles som andre. At et statlig kontor deretter avslår, gjør at vi må til retten. Det viktigste er at staten tar ansvar for egne feil, ikke beløpet, sier Bhattis advokat John Christian Elden.

Skal ha nektet å forklare seg for politiet

Årsaken til at Bhatti ikke har fått større erstatning, er ifølge Statens sivilrettsforvaltning at han har nektet å forklare seg for politiet i en rekke saker.

På den måten har Bhatti bidratt til lengre saksbehandling og flere etterforskningsskritt.

En annen årsak som oppgis er at han på ulike måter har medvirket til kriminalitet begått av andre. Arfan Bhatti har også erkjent lovbrudd, selv om han ikke er dømt for dette.

Les mer om

  1. PST
  2. Arfan Qadeer Bhatti
  3. John Christian Elden