Dypt inni et av fjellene som omkranser Longyearbyen ligger menneskehetens livsforsikring. En forsikring for evigheten, men allerede nå kan vi få bruk for den.

Et av verdens viktigste frølagre er satt ut av drift og kan bli ødelagt. I tillegg trues klodens planteliv av en rekke andre forhold:

  • I Aleppo i Syria hadde Det internasjonale planteforskningssenteret Icarda gjennom flere tiår bygget opp et lager av frø fra landets viktigste matplanter. Dette skulle skape sikkerhet for fremtidens matproduksjon, og ble regnet som trygt inntil krigen brøt ut. Frølageret er nå ute av drift og man frykter at det ødelegges.
  • Tsunami, uvær og brann har ødelagt flere nasjonale frølagre i Sørøst-Asia. Land med dårlig økonomi har ikke alltid mulighet til å prioriteretrygg lagring av frøforsyningen landbruket trenger. Når jordbruket og folks smak endrer seg, forsvinner også «uaktuelle» typer frø, og artsmangfoldet reduseres. Nå er gamle frø igjen viktige, på grunn av endret klima.
  • Klimaendringene skaper utfordring for verdens landbruk. Enkelte steder blir det varmere, andre steder kaldere eller våtere. Dette gir endrede betingelser og stiller andre krav til frø. Når havnivået stiger litt, kan jorden bli mer saltholdig, og dagens frø vil ikke fungere.
  • Genmodifisering er en utfordring. For enkelte arter er ur-frøet i ferd med å forsvinne, mens menneskeskapte krysninger lever sitt eget liv. Ingen genmodifisertefrø skal lagres på Svalbard.

«Verdens sikreste sted»

For syv år siden ble en gammel drøm i FN realisert: Et globalt lager for frø på verdens sikreste og fredeligste sted.

Man valgte Svalbard, og bygget en stor lagerhall inne i permafrosten. Her er det kuldegrader selv om strømmen går. FNsorganisasjon for mat og landbruk,FAO regnet Norge og Svalbard blant verdens fredeligste steder, og utelukker borgerkrig og annen strid som kan knuse lageret. Og inntil videre vil også permafrosten holde seg, på Svalbard er den ca. 400 meter tykk.

Inngangsportalen til «verdensbanken» for frø på Svalbard. Her har mange land sin «frø-backup». Deriblant Syria hvor det nasjonale frølagerets skjebne er uviss.
Ole Magnus Rapp

Siden åpningen i 2008 harfrølagre fra hele verden bidratt med «innskudd» til lageret på Svalbard. Hvert land er ansvarlig for sine innskudd, Norge haransvaret for driften og alle eventuelle uttak skal gå via landet som eier innskuddet.

Haga: Vi trenger gamle dagers frø

— I tillegg til vann og luft, er frø vår viktigste naturressurs. Samtidig er det et faktum at mangfoldet forsvinner. I disse tider med klimaendringer viser det seg at egenskaper i gamle dagers frø blir svært viktige igjen, sier Åslaug Haga som leder Global Crop Diversity Trust, en internasjonal organisasjon for matvaresikkerhet.

Åslaug Haga er leder for den internasjonale frø-organisasjonen Crop Trust. Hun koordinerer innsamlingen fra rundt 1700 nasjonale frølagre rundt om i verden.
Ole Magnus Rapp

Hun koordinerer arbeidet med å få på plass et globalt system for bevaring av frøene som finnes i verdens ca. 1700 nasjonale frølagre. Det er laget samarbeidsavtaler og etablert bred enighet om å satse på Svalbard som «back-up».

Åslaug Haga: Krigen i Syria har i praksis ødelagt det ekstremt viktige frølageret i Aleppo

Ris, mais og hvete regnes som verdens viktigste matvarer, og et mangfold av disse er nå trygt lagret i permafrosten. Her er rundt 149.000 ulike rissorter og nesten like mange av hvete. Ulike typer av annet korn, som bygg og havre, finne også i store mengder, samt et bredt utvalg bønner, erter, dadler, fruktplanter. Blant mye annet.

Listhaug: Verdens viktigste bank!

— Sorry, Norges Bank, men dette hvelvet er landets, kanskje verdens, viktigste, slår landbruks- og matminister Sylvi Listhaug fast.

Landbruksminister Sylvi Listhaug bærer nordiske skogsfrø inn i frøhvelvet sammen med sin danske kollega Dan Jørgensen (tv) og svenske Sven-Erik Bucht.
Ole Magnus Rapp

Nylig deltok hun på en helt spesiell seremoni i Longyearbyen.En kasse med spesielt utvalgte nordiske frø fra furu og gran ble båret inn i Frølageret. Her er også frø fra andre viktige trær i skogen. Blant dem ulike typer furu fra Senja som ble samlet inn i 1938. Tester viser at 78 prosent av dem fortsatt er spiredyktige.Senjafuru er en av 218 forskjellige frøtyper fra norsk furu og gran, samlet inn og utvalgt av Det norske Skogfrøverk.

Totalt er det nå ca. 850.000 ulike frøprøver fra hele verden inne i «Svalbard Global Seed Vault», som syv år etter åpningen har vokst til å bli verden største lager for frø fra mat— og nytteplanter. Det er satt av plass til minst det dobbelte, og antallet øker jevnt.

Leter etter «de ville slektningene»

Noen få land, blant dem Kina, er fortsatt ikke med. Men Åslaug Haga og hennes nettverk verden rundt arbeider med saken.

Ris regnes som en av verdens viktigste matvarer. 149.000 genetisk ulike frøprøver er lagret på Svalbard – noen er gamle sorter, noen er ville slag og andre igjen er moderne foredlingssorter.
NTB Scanpix

— Å bevare genetisk mangfold er å bevare muligheter. Blant de vi helst er ute etter, er «de ville slektningene» – sorter og arter som har egenskaper som ikke lenger finnes i de kultiverte variantene, sier Ola Westengen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, og inntil nylig det nordiske genressurssenterets driftskoordinator for Svalbard-lageret.Blant egenskaper fremtidens frø trenger, og som man finner i gamle frø, er toleranse mot tørke samt motstand mot ulike plantesykdommer.

Det arbeides med å få DNA-analysert samlingen, slik at verdens planteforskere kan få en bedre oversikt.

Flere mennesker trenger mer mat

En økt befolkning i verden stiller også andre krav til frø og matproduksjon. I løpet av de nærmeste tiår vil befolkningen øke med én milliard. Samtidig er dyrkbare arealer krympet inn, og produksjonen av mat må bli mer rask, effektiv og vellykket – på mindre plass og med mindre forutsigbart klima.

Åslaug Haga sier det slik:

— Nesten daglig blir vi minnet om hvor viktig frøhvelvet er. Det handler om å ta vare på våre matvarer i et evighetsperspektiv, og våre forskere har dokumentert at for eksempel frø fra hvete vil spire også etter ca. 1200 år her inne i fjellet.

Bli med inn i det asteroide-sikre frøvelvet Frø fra hele verden sendes til en enorm hall på Svalbard hvor de lagres for all fremtid. Se dokumentaren «Sikkerhetskopien».