FHI: – Mye paracetamol kan være farlig for fosteret

Mødre som har tatt medikament med paracetamol mer enn 28 dager i svangerskapet, har større risiko for å få barn med svekket motorikk og kommunikasjonsproblemer.

FS00054880.jpg

Det kommer frem i en nyhetsmelding fra Folkehelseinstituttet, (FHI).

Paracetamol er det mest brukte legemiddelet i svangerskapet. Ifølge FHI er det likevel svært få studier som har sett på mulige langtidskonsekvenser for barnet. Den nye studien antyder at langtidsbruk av paracetamol under graviditeten kan gi risiko for uheldige effekter på barnets utvikling.

Studien bruker data fra den norske Mor-og-barn undersøkelsen ved Folkehelseinstituttet. Målet er å undersøke effekten av paracetamol i svangerskapet på psykomotorisk utvikling, adferd og temperament ved 3 års-alderen.

3000 søskenpar deltok

Nær 3000 søskenpar er inkludert i studien. Ved å sammenligne barn som ble eksponert for paracetamol under svangerskapet med ueksponerte søsken, kunne forskerne kontrollere opp mot en rekke genetiske og miljømessige faktorer.

Les også

Eldre gravide har oftere alvorlig navlestreng-feil

I tillegg har man sett på andre viktige faktorer som infeksjoner, feber, bruk av andre medisiner, alkoholinntak og røyking.

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Hospital for Sick Children i Toronto, Canada. Den ble publisert i tidsskriftet International Journal of Epidemiology 25. oktober i år.

Resultater

Studien viste at barn som hadde blitt eksponert for paracetamol i mer enn 28 dager av svangerskapet, hadde dårligere grovmotorikk, dårligere evne til kommunikasjon og mer adferdsproblemer sammenlignet med ueksponerte søsken.

Den samme tendensen ble sett ved bruk av paracetamol i kortere enn 28 dager, men svakere.

Sammenliknet med andre smertestillende

For å undersøke om det var årsakene til at man tar smertestillende under svangerskapet som skapte effekten hos barna, og ikke paracetamol i seg selv, undersøkte forskerne en annen type smertestillende med et annet virkestoff (ibuprofen).

Forskerne fant ikke noen tilsvarende langtidseffekter etter bruk av ibuprofen.

Trenger mer forskning

– Resultatene styrker mistanken om at langtidsbruk av paracetamol under svangerskapet kan ha en uheldig effekt på barnets utvikling. Men sporadisk bruk i korte perioder er trolig ikke skadelig for fosteret. Vi kan likevel ikke si sikkert at det er en årsakssammenheng mellom mors bruk av paracetamol under graviditeten og uheldige effekter hos barn. Siden det bare er en studie som har vist dette, er det behov for ytterligere forskning for å si dette sikkert, sier artikkelens forfatter Hedvig Nordeng på FHIs hjemmeside.

Les også

Småbarn kan lide for mors usunne matvalg

Hun er professor ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo, og er også tilknyttet som forsker ved Divisjon for Psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Vær restriktiv

– Funnene støtter rådene fra legemiddel-myndighetene: Førstevalg er paracetamol ved smerte, men man skal være restriktiv med all legemiddelbruk i svangerskapet, sier Nordeng.

Legemiddelverket gir råd til gravide om hvilke legemidler de kan bruke under graviditeten.