Norge

- Legen avbrøt meg og svarte kontant at hun ikke ville hjelpe meg

Mette ble avvist av legen da hun ønsket å ta abort. - En slik oppførsel er ikke i tråd med god legeadferd uansett problemstilling, sier nestleder Ivar Halvorsen i Allmennlegeforeningen.

FS00054881.jpg
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Aftenposten lanserte i går debattprogrammet Agenda , der tema var reservasjonsretten. Se møtet mellom KrF-leder Knut Arild Hareide og blogger Susanne Kaluza HER .


Det har skapt reaksjoner at Høyre og Fremskrittspartiet har inngått en egen avtale med Kristelig Folkeparti som gjør at leger kan nekte å henvise pasienter til abort dersom det strider mot deres overbevisning.

En av dem som er rystet over avtalen er Mette. Hun ble selv avvist av en allmennlege da hun ble ufrivillig gravid 24 år gammel.

Hun hadde kjæreste, men forholdet var ustabilt. Til tross for at studenten brukte p-piller, var hun likevel med barn.

Universitetsstudent

Aftenposten har snakket med den voksne kvinnen som ble gravid uten at det var planlagt.

Hun var student ved et universitet i en stor norsk by, og tok umiddelbart kontakt med fastlegen sin. Men fastlegen var sykmeldt, og hadde en kvinnelig turnuslege som vikar.

Les også

8 av 10 kvinner i Asker og Bærum som skal ta abort kontakter sykehuset direkte.

— Jeg følte meg ikke høy i hatten hverken da jeg bestilte time eller møtte opp på kontoret, forteller Mette.Hun velger å være anonym fordi det er bare noen nære venninner og hennes nåværende samboer som vet om svangerskapsavbruddet.

- Riktig valg

Studenten var lei seg over graviditeten, og usikker på forholdet til barnefaren. Hun synes likevel ikke det var et enkelt valg å ta abort, men konkluderte med at det var et riktig valg.

- Jeg var også litt flau. Følte på mange måter at det var en karakterbrist at jeg ikke engang kunne bruke prevensjon riktig, forteller hun.

Likevel var hun ikke forberedt på at det kunne oppstå vanskeligheter med å få henvisning til abort.

— Jeg kom inn på kontoret, sa forsiktig at jeg var gravid og ønsket abort. Men legen avbrøt meg og svarte kontant at hun ikke ville hjelpe meg, fordi det var imot hennes religiøse overbevisning, forteller Mette.

Måtte vente to uker

Selv om dette ligger fem-seks år tilbake i tid, husker hun stemningen på legekontoret. Hun husker hvor overrasket hun ble, og hvor liten hun følte seg.

- Jeg opplevde at den unge kvinnelige legen svarte meg frekt, og jeg følte at jeg var moralsk underlegen. Det lå liksom under at hun var overlegen, tok bedre valg og var et bedre menneske som hadde forstått hva som var riktig.

Mette var klar over at det er selvbestemt abort i Norge, og at hun hadde rett til å få en henvisning. Hun reagerte likevel med å tusle ut av kontoret, og bestilte en ny legetime.

Den fikk hun først to uker senere, og graviditeten utviklet seg disse ukene.

Legens rett sterkere

Fremdeles kjenner Mette på at legens rett til å nekte henvisning var sterkere enn Mettes rett til å få den.

Hun er senere utdannet som lærer, og har fått et barn. Hverken før eller nå har Mette kjent på en autoritersfrykt.

— Men det som skjedde inne på legekontoret kom så plutselig at jeg overhode ikke var forberedt, sier Mette.Hun kjenner fremdeles på et sinne og mener at man beveger seg i feil retning når fastleger nå får anledning til reservasjon.

— Legen kunne ikke vite årsaken til graviditeten, jeg kunne ha blitt voldtatt, men hun avviste meg før jeg fikk forklart noe, sier Mette.

Byttet fastlege

Som lærer opplever hun av og til at hun må gå på akkord med seg selv, og hun forventer at andre også må det

- Man kan ikke velge og vrake hva slags jobber man vil utføre når man velger et yrke. Du kan ikke velge å bli lege bare fordi du er smart, du må ha empati også, sier hun, og presiserer at det er stor forskjell på å henvise til abort og det å utføre et abortinngrep.

- Ga du noen gang tilbakemelding til legekontoret?

— Ja, jeg sa at jeg opplevde det som utrolig ubehagelig, og byttet fastlege. Men jeg var i en ensom og sårbar situasjon, og hadde ikke lyst til å lage noe oppstyr.

Mette har ikke snakket med mange om abortinngrepet eller om den avvisende allmennlegen.

Hemmelighet

— Det tok mange år før jeg fortalte om dette til et par venninner. Men det er en sak som bør løftes. Og jeg undrer meg; hvordan kan man stole på en lege som ikke ønsker å hjelpe deg?

- For meg ville det være helt galt å gå til en lege som så tydelig mener at vedkommende er et bedre menneske, som tar et riktigere valg og overprøver mitt, sier hun.

- Ikke i tråd med god oppførsel

Nestleder i Allmennlegeforeningen, Ivar Halvorsen, forsvarer ikke måten legen avviste Mette på, og han synes det er rart at slikt forekommer i våre dager.

Les også

Hvor mange ganger har du vært fastlege, Kaluza?

— En slik oppførsel er ikke i tråd med god legeadferd uansett problemstilling. Legen skal alltid møte pasienten med respekt og ivareta vedkommende. Det er en selvfølge i helsetjenesten, påpeker Halvorsen, som selv er fastlege i Stavanger. Han mener det er en forutsetning, fra Legeforeningens side, at det i disse sakene er enda viktigere at legen oppfører seg skikkelig i møte med kvinnen.

- Knvinnen opplevde det som om hun var mindre verd. Hvordan kan man unngå dette når man blir avvist?

— Jeg tror det er lettere å ungå dette hvis lege og pasient kjenner hverandre fra før. Legeforeningen mener at legen har en informasjonsplikt og en plikt til å sørge for at kvinnen får rask og god hjelp på annet vis. Hvis det på noen måte fremstår som en krenkelse, er det feil.

- Jeg tror det er en viss fiorståelse i folket for at noen leger kan ha samvittighetskvaler, men det er ingen aksept for en dårlig oppførsel, sier Halvorsen.

Direkte til sykehus

Aftenposten skrev i går at åtte av ti gravide i Asker og Bærum kontakter sykehuset direkte, og ikke går via fastlegen. Kvinnene som tar kontakt med sykehuset kan selv bestemme dag for abortinngrepet.

Legeforeningen mener det er en forskjell på adgang til reservasjon og rett til reservasjon.

Les også

«Hvor mange ganger har du vært gravid, Hareide?»

Leder for Allmennlegenforeningen, Kari Sollien, presiserer at landsstyremøtet gikk inn for en svært begrenset adgang til reservasjon i alvorlige samvittighetsspørsmål. Dette gjelder spørsmål som handler om liv og død, og kun tilfeller der legen kan reservere seg uten at det går ut over pasientene.Hun er ikke overrasket over at kvinnene i stor i stor grad velger å henvende seg direkte til sykehuset for abort der dette er et etablert tilbud.

— Hvis det blir et kjent og etablert tilbud over hele landet, vil helt sikkert mange velge å henvende seg direkte til sykehuset hvis de har tatt beslutningen om abort. De kvinnene som ønsker å rådføre seg med noen før de bestemmer seg, vil nok fortsatt oppsøke fastlegen, sier Kari Sollien.

Les mer om

  1. Helse