Norge

PC-bruk i timene: Facebook, spill, blogger, chat, nettaviser og litt fag

Elever bruker for mye tid på ikke-faglig nettbruk, er konklusjonen i en ny doktorgradsavhandling. Men det er strid om hvordan problemet bør løses.

Astrid Tesaker, Subani Eswaran, Mohamed Makbuel og Chibuke Anugwej går i tredje klasse på Ulsrud videregående i Oslo. Alle innrømmer at de av og til bruker tiden på underholdning på internett – ikke bare i friminuttene, men i timene også. Foto: Dan Petter Neegaard

 • Arild Færaas
 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Tredjeklassingen Subani Eswaran sitter i en time og er ferdig med oppgavene hun har fått tildelt av læreren. Hva gjør hun da? Spør om ekstraoppgaver? Nja ...

— Da kan det være at jeg heller sjekker litt på Facebook og noen blogger.

Både hun og klassekameratene Astrid Tesaker, Chibuike Anugweje og Mohamed Makbuel innrømmer at de av og til surfer på noe som ikke er fagrelevant.

- Om jeg ikke klarer en oppgave, kan det være at jeg heller sjekker noe på nettet eller chatter, sier Mohamed.

I motsetning til flesteparten av Oslos videregående skoler, har lærerne der mulighet til å skru av nettilgangen i timene. Ifølge elevene skjer det ganske ofte, og de synes gjerne lærerne kunne brukt muligheten enda mer.

— Det er lettere å gjøre det du skal gjøre, når nettet er stengt ned, sier Chibuike.

- Skolearbeid er unntaket

Flere undersøkelser viser at PC-ens inntog i klasserommet har ført til store mengder ikke-faglig surfing.

— Min forskning viser at elevene har veldig stor frihet til å velge hvordan de skal løse oppgavene sine på PC-en. Konsekvensen blir at veldig mye av undervisningstiden går med til annet enn fagteksten, sier doktorgradsstipendiat Marte Blikstad-Balas ved Universitetet i Oslo.

Som en del av hennes avhandling utstyrte hun fire videregåendeelever i Oslo med hodekameraer for å observere hva de gjorde i timen. Noen hadde som fast ritual å starte timen med å åpne Word for å notere fra klasseundervisningen. Men de noterte lite. Derimot spilte de spill, satt på sosiale medier, leste blogger og surfet nettaviser mens læreren snakket.

Hun har kombinert disse undersøkelsene med intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse om bruken av Wikipedia i timene.

— For flere av elevene i min studie er det faktisk normen heller enn unntaket at de fyller skoletimene med ting som ikke har noe særlig med skole å gjøre, sier Blikstad-Balas.

Hun mener det er vanskelig å si hva slags læringsutbytte elevene får.

— Ansvar for egen læring kan ikke være ansvar for egen surfing, der de sitter og gjør det de vil. Veldig mye av det som leses og skrives på skolen har ikke noe med skolen å gjøre, og det er veldig alvorlig, sier Blikstad-Balas.

Hun mener norsk skole har vært veldig opptatt av å få PC-en inn i skolen.

— Paradokset er at veldig få snakker om hvordan PC-er skal brukes når den er der, sier Blikstad-Balas.

- Teknologien er ikke problemet

Allerede i 2009 skrev Aftenposten om bruken av sosiale medier og andre ikke-faglige digitale aktiviteter i timene. I en undersøkelse i 2012 svarte 95 prosent av lærerne at PC med internettilgang førte til dårligere læringsutbytte.

Omtrent like mange mente at læreren måtte ha mulighet til å begrense elevenes nettilgang, som på Ulsrud.

— Dette skoleåret har vi et pilotprosjekt på tre skoler, der læreren har mulighet til å begrense nettilgangen, eller sperre enkelte nettsteder. Vi avventer evalueringen, men så langt har det ikke vært noen negative tilbakemeldinger fra lærere eller elever, sier Patrick Stark i Utdanningsetaten.

Det finnes ingen sentrale retningslinjer for hvordan elevenes PC-bruk skal reguleres. Men det nasjonale senteret for IKT i utdanningen er skeptiske til å stoppe elevenes nettilgang.

— Dette er krevende for mange skoler. Men vår anbefaling er å lage gode regler, og sørge for god klasseledelse heller enn å begrense tilgangen, sier direktør Trond Ingebretsen.

Innfallsvinkelen må være hvordan teknologi kan fremme læring, heller enn at PC-en forstyrrer undervisningen, mener Ingebretsen.

— Det handler om at læreren tar kommandoen over læringssituasjonen. Uten læringstrykk forsvinner konsentrasjonen. Det er akkurat som på en kjedelig konferanse for voksne, da sitter også folk og surfer, sier Ingebretsen.

- Et spørsmål om klasseledelse

Samtidig mener han at lærerens rolle også kan være å stramme inn på PC-bruk.

- Det er fullt mulig å be elevene legge vekkPC-en dersom de ikke trenger den akkurat da, sier Ingebretsen.

Det er både Elevorganisasjonen og stipendiat Blikstad-Balas enig i.

— Det er en helt grei løsning å stenge internett når det ikke er nødvendig å bruke det. Men dette handler også om god klasseledelse og at elevene respekterer at de unngår å være på nettsider de ikke skal være. Det krever mye jobb, sier organisasjonens leder Liv Holm Heide.

— Dette handler om klasseledelse i hver enkelt time for hver enkelt lærer. Læreren må også ta grep og ha et bevisst forhold til verktøyene, sier Blikstad-Balas.

- Viktigst at læreren er sjefen

— Det er dessverre ikke helt overraskende at forskere finner at PC-en brukes til underholdning i stedet for læring. Våre undersøkelser viser noen av de samme problemene, sier nestleder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Han mener imidlertid at det ikke er et spørsmål om man skal bruke digitale verktøy i skolen, men hvordan.

— Det er store variasjoner i hvordan PC-bruken foregår, og det aller viktigste er at læreren er sjefen i klasserommet, og har mulighet til å styre bruken av PC, sier Handal.

-Er det en fallitterklæring når så mange lærere mener at PC med nettilgang forstyrrer undervisningen?

— Man kan ikke tvinge elever til å lære, selv om læreren skal gjøre det de kan for å motivere til læring. Internett er kommet for å bli, og muligheten for å drive underholdning i stedet for læring i klasserommet vil alltid være der, sier Handal.

Han påpeker at digitale ferdighetene er definert som en av de grunnleggende ferdigheter i den gjeldende læreplanen i grunnskolen.

— Det er derfor ikke spørsmål om man skal bruke digitale verktøy, men hvordan.

- Bør lærere i større grad stoppe elevers nettilgang?

— Våre medlemmer gir ulik tilbakemelding på dette. Noen mener det er viktig at elevene forholder seg til at internett vil være en mulighet hele tiden. Jeg vil ikke ha noen mening, og mener at dette må være opp til den enkelte lærer å styre, sier Handal.

Relevante artikler

 1. OSLO

  70 prosent av Oslo-elever har egen skjerm. Denne skolen holder igjen.

 2. OSLO

  Les om hvem som får skylden for at det går tregt med digitaliseringen i Oslo-skolen

 3. NORGE

  Her håndhilser elevene på læreren hver dag

 4. NORGE

  Ny studie: Noen elever snakket med læreren kun én gang i løpet av flere uker

 5. A-MAGASINET

  Nettbrettene inntar norske klasserom. Ingen vet om barna lærer mer eller mindre med dem.

 6. KRONIKK

  Å fjerne mobiltelefonene i skolen er lettvint og utdatert