Cyanid på avveie: Dette vet vi, og dette vet vi ikke

En varebil med en medisinsk last, deriblant det livsfarlige kjemikaliet cyanid, er fortsatt ikke funnet. Hva har skjedd? Her er 11 spørsmål og svar.

Dette er beholderen med cyanid, 95 mm høy og 42 mm bred. Den inneholder 25 gram kaliumcyanid. Dersom du observerer en slik beholder, ber politiet deg varsle på nødnummer 112 umiddelbart.
  • Eirik Husøy

Hvor stort er skadepotensialet? Mistenker politiet terror? Og er det egentlig lov å parkere en budbil med cyanid i offentligheten og forlate den?

Mye er fortsatt uklart etter at en varebil med det livsfarlige kjemikaliet cyanid forsvant onsdag i forrige uke.

Her får du oversikten over det vi vet og ikke vet om cyanidet som er på avveie.

1. Hva har skjedd?

Lørdag 23. februar ble det offentlig kjent at politiet etterlyste en varebil som fraktet det svært giftige stoffet cyanid.

Bilen forsvant onsdag fra Lørenskog stasjon, der den sto parkert, og nærliggende politidistrikter og Tolletaten ble orientert rett i etterkant.

Politiet tror varebilen forsvant i tidsrommet 19.30 til 21.30.

Fredag ble politiet kjent med at det var cyanid i bilen, og natt til lørdag ble Politiets sikkerhetstjeneste (PST) varslet.

Politidirektoratet, Kripos og helsemyndighetene er også varslet om saken.

Mandag ble det klart at også utenlandsk politi er varslet.

2. Hvordan ser bilen ut?

Bilen er en sølvfarget 2018-modell Mercedes Sprinter med registreringsnummer CV 88344.

  • Dersom du observerer varebilen eller cyanidet, ber politiet deg varsle på nødnummer 112 umiddelbart. For andre tips i saken kan man ringe 64 81 95 99.

3. Hvilke reguleringer finnes for frakt av farlige stoffer?

Cyanid er ikke et medikament, men et kjemikalie. Det ble bestilt av Universitetet i Oslo til bruk i forskning.

Derfor kan ikke helsemyndigheter som Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet eller Statens legemiddelverk svare, men henviser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det faller da inn under reglene for landstransport av farlig gods, som reguleres av DSB og Statens vegvesen.

DSB vil ikke uttale seg i saken før de vet mer om blant annet:

  • Form og konsentrasjon av stoffet
  • UN-nummeret (et firesifret nummer som identifiserer farlige stoffer)
  • Om lasten går under en unntaksbestemmelse

Lovverket som brukes, er forskrift om landtransport av farlig gods og FN-reglene om transport av farlig gods, de såkalte ADR-reglene.

4. Er det lov å parkere en budbil med cyanid i offentligheten og forlate den?

Tja. Politiet har ikke villet uttale seg om det juridiske rundt dette før varebilen eventuelt kommer til rette igjen. Som nevnt over, er det også avhengig av blant annet form og unntaksbestemmelser.

Direktør Bente Hayes i helseforetaket Sykehusinnkjøp, som er ansvarlig for innkjøp av legemidler for alle de norske helseforetakene, uttalte derimot til NRK søndag at flere rutiner for legemiddelhåndtering trolig er brutt.

Etter regelverket skal et kjøretøy med slik last være innelåst ved omlasting, ikke stå forlatt på en parkeringsplass, ifølge Hayes.

Innkjøpsdirektøren stiller spørsmål ved at lasten ble fraktet i biltypen Mercedes Sprinter. Legemidler skal også oppbevares i biler som kan sikre stabil temperatur, opplyser hun.

5. Hva vet vi om budbilfirmaet?

Det er et budbilfirma registrert på adressen der eieren av varebilen bor.

Budbilfirmaet er et enkeltpersonforetak som ble registrert i juli i fjor, og står oppført med bare én ansatt. En 45 år gammel kvinne er innehaver.

Kvinnen og eieren av varebilen (40), samt en annen mann (47) som kan ha vært sjåføren (se eget punkt om hvem som kjørte bilen), står oppført på samme boligadresse i folkeregisteret, rett utenfor Gardermoen.

Alle er norske statsborgere og er i familie.

6. Kan det være terrorrelatert?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier det ikke er noe som tyder på at cyanidet skal brukes i forbindelse med terror.

– Hvis man ser på modus for terrorister de siste årene, så har det stort sett vært enkle angrep med kniv og skytevåpen, ikke kjemiske våpen. Vi har i hvert fall ingen kunnskap som tilsier at det skal ha noen forbindelse til terror, sier pressekontakt Martin Bernsen i PST.

7. Hvor stort er skadepotensialet?

Universitetet i Oslo bestilte den minste mengden som det er mulig for dem å bestille.

Tirsdag opplyser politiet at beholderen inneholder 25 gram med kaliumcyanid.

Til NRK opplyser lege og fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, at en slik mengde inneholder 125 dødelige doser, da det bare skal 0,2 gram til for å ta livet av et menneske.

Boksen med cyanid er en plastbeholder som er liten, hvit og har rødt lokk. Beholderen er 95 mm høy og 42 mm bred.

  • Se bilde av beholderen øverst i saken.
Steinar Madsen er fagdirektør i Statens legemiddelverk. Bildet er tatt i 2011.

8. Hva mer var det i lasten?

Dette er et viktig ubesvart spørsmål.

Politiet har så langt ikke villet svare på hvilke andre stoffer og legemidler det var i lasten.

På spørsmål om lasten inneholdt noe annet som kan være mer verdifullt på det illegale markedet enn cyanid, svarer politiadvokaten:

– Det er også noe vi jobber med å undersøke. For oss ser det ut som at det var et bilbrukstyveri, men på grunn av lasten kan vi ikke utelukke at det kan være noe annet.

9. Har det skjedd noe kriminelt?

Politiet tror varebilen er stjålet, og saken etterforskes som et grovt tyveri. De har ingen mistenkte i saken, opplyser politiet tirsdag morgen.

Politiet utelukker ikke at lasten er dumpet.

10. Er varebilen fortsatt i Norge?

Vi vet foreløpig ingenting om bilens bevegelser hverken før eller etter at den forsvant fra Lørenskog stasjon, der den sto parkert onsdag.

Varebilen har nå vært borte i seks dager, men politiet har ikke funnet bilen ennå. Det øker sannsynligheten for at bilen ikke lenger befinner seg i Norge.

Det vi derimot vet, er at utenlandsk politi er varslet, men politiadvokat Camilla Granstrøm i Øst politidistrikt vil ikke si hvilke lands myndigheter norsk politi har vært i kontakt med.

11. Hvem kjørte bilen?

Vi vet ikke sikkert hvem som har kjørt bilen.

VG har vært i kontakt med personen som står som eier av bilen. Han var ikke sjåføren, ifølge VGs opplysninger. Det stemmer overens med Aftenpostens opplysninger om at eieren av bilen har vært i utlandet de siste ukene.

Eieren av bilen sier til VG at broren låner bilen til budbilvirksomheten.

Men dette vet vi altså ikke sikkert.

Aftenposten har gjennom helgen ikke klart å komme i kontakt med noen av de to brødrene tross gjentatte forsøk.