Norge

Soldater slipper å bruke uniform på reise

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen informerte i dag om regelendringen.

PST frykter terrorangrep mot symboltunge mål med enkle midler.

  • Aftenposten Redaksjonen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har avgjort at vernepliktige soldater fra i dag

Les også

slipper å bruke uniform på reise.

Dette skjer som følge av

Les også

PSTs nye trusselvurdering

.

I den går det frem at uniformerte tjenestemenn i politiet og Forsvaret kan være utsatt for terrorangrep av den typen

Les også

man har sett i Storbritannia

, der soldater på fritiden er angrepet og drept

— Vi ser at oppfordringen fra ISIL går i retning av at man ikke skal ha fokus på spektakulære angrep, men at hvert angrep har betydning, sier justisminister Anders Anundsen torsdag.

Terrorforsker Magnus Ranstorp mener PSTs

Les også

varsel om økt terrorfare er alvorlig.

— Det høres ut som om norsk sikkerhetspoliti har konkrete opplysninger som de ikke går ut med. Dette er alvorlig, sier Ranstorp.

Kommentar:

Les også

- PST mener det er sannsynlig med et terrorangrep det neste året, men betyr det 20 eller 70 prosent sannsynlighet?

Bakgrunn:

Les også

  1. Dette er IS