Eriksson trosser motstand mot aktivitetsplikt for Nav-klienter

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere vil koste en halv milliard kroner, advarer KS. En rekke høringsinstanser er kritiske, men arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) står på sitt.

Robert Eriksson vil nå gjøre det pålagt for kommunene å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, tross protester.
  • Ntb

— Jeg holder fast ved at aktivitetsplikt bør bli innført i alle kommuner. Dette handler om at det offentlige må bry seg om dem som faller utenfor og gi dem et skikkelig tilbud, sier Eriksson til NTB.

Kommuneorganisasjonen KS advarer statsråden mot å gjøre aktivitetsplikt til en skal-bestemmelse. KS viser til at en rekke kommuner allerede har innført ordningen samt at en evalueringsrapport ikke påviser noen sammenheng mellom krav til aktivitet og redusert bruk av sosialhjelp.

Les hele saken med abonnement