Norge

Forsvaret: Nordmenn kjemper på opprørernes side i Afghanistan

En fransk soldat i ISAF-styrken står på vakt i Kapisa-dalen nordøst i Afghanistan. Flere nordmenn skal ha deltatt i angrep mot de internasjonale styrkene i det krigsherjede landet.

Flere nordmenn knyttes nå for første gang direkte til væpnede angrep mot den internasjonalesikkerhetsstyrken i Afghanistan (ISAF).

  • Tor Arne Andreassen
    Journalist

Det bekrefter generalløytnant Kjell Grandhagen, sjefen for Etterretningstjenesten i Forsvaret, overfor Aftenposten.

- Etterretningstjenesten kan bekrefte at den gjennom en periode på flere år har fulgt med på nordmenn som reiser til Afghanistan og Pakistan for deltagelse i væpnet kamp eller terrorrelatert trening. Det dreier seg om noen meget få tilfeller. I et par saker knyttes nordmenn direkte til gjennomføring av eller forsøk på væpnede angrep mot afghanske myndigheter og/eller de internasjonale ISAF-styrkene, der også norske soldater er med, sier Grandhagen.

Nylig angrep

Av hensyn til vern av kilder og metoder ønsker E-tjenesten ikke å være mer konkrete på hvem angrepene har vært rettet mot.

De vil heller ikke kommentere når eller hvor i Afghanistan angrepene eller forsøkene på angrep skal ha funnet sted.

Etter det Aftenposten erfarer, skal flere deler av det norske myndighetsapparatet sitte på fersk etterretningsinformasjon om at en navngitt norsk islamist så sent som for få uker siden skal ha deltatt i et angrep rettet mot de internasjonale ISAF-styrkene i Afghanistan.

Denne navngitte norske statsborgeren, som skal ha vært involvert i et angrep den siste tiden, kan knyttes til demonstrasjoner arrangert av radikale islamister i Norge de siste årene, blant annet protester mot Norges krigføring i Afghanistan.

Terrortrening

Grandhagen bekrefter også at nordmenn i andre tilfeller har vært involvert i terrorrelatert trening.

De siste ti årene har det kommet frem at flere norske statsborgere har reist fra Norge til andre land for å delta i hellig krig, terrorplanlegging, terroropplæring eller selv har vært instruktører for opprørsstyrker.

I 2010 avdekket en journalist fra den britiske avisen The Guardian at en nordmann som ble kalt for «Rødskjegget» skulle ha fått opplæring hos Taliban i Nord-Afghanistan.

Mer globalt

På seminaret «Jihad og antijihad» nylig, i regi av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), kom det frem at antall fremmedkrigere fra Norge det siste året har økt markant.

Petter Nesser, forskningsleder ved FFI, mener man over lengre tid har hatt norske fremmedkrigere, men at man over tid har sett en endring i fiendebildet.

- Mens fremmedkrigere før kjempet en mer lokal kamp, gjerne der man kom fra, er det nå tegn som tyder på at de som reiser for å kjempe, i økende grad har et globalt fiendebilde. Og flere inkluderer Norge og norske myndigheter i dette fiendebildet, sier han til Aftenposten.

Reduserer soldater

Den internasjonale sikkerhetsstyrken i Afghanistan (ISAF) er i ferd med å redusere antallet soldater i Afghanistan, men har fremdeles 102 000 soldater i landet.

Norge overlot tidligere i høst sikkerhetsansvaret for Faryab-provinsen i nordvest til afghanerne, og trakk seg ut av området.

Fremdeles har Norge imidlertid cirka 200 soldater og offiserer i landet, de fleste i Mazar-e-Sharif i nord eller i hovedstaden Kabul, der en gruppe norske spesialsoldater trener opp en afghansk spesialpolitienhet.

Trussel

Taliban og andre opprørsstyrker utgjør en konstant trussel mot både de internasjonale soldatene og de afghanske sikkerhetsstyrkene.

Både ISAF-ledelsen og afghanske myndigheter har gjentatte ganger anklaget Pakistan for ikke å gjøre nok for å hindre opprørsgrupper som er aktive i Afghanistan, fra å ha Pakistan som et fristed.

Det er særlig i stammeområdene opp mot den afghanske grensen angrep mot Afghanistan planlegges og forberedes.

Under president Barack Obama har amerikanerne gang på gang angrepet det de anser som terroristreir i Pakistan ved hjelp av førerløse fly, såkalte droner.

Les også

  1. Tolker i livsfare - Norges ansvar

  2. Frontfigurene skal fotfølges

  3. Nye våpenbilder av Mohammad