#utentaushetsplikt: 3600 norske leger og medisinstudenter bryter tausheten. Vil stoppe trakassering og maktmisbruk.

Overlegen: «Du viser jo alle den fine rumpa di hele tiden, er du klar over hva den gjør med meg?» En av fem kvinnelige leger sier de er seksuelt trakassert.

Flere av historiene som deles i den lukkede Facebookgruppen foregår i og rundt operasjonssalen. Dette bildet er et illustrasjonsfoto.

Se lenger ned i saken for å lese 20 av de kvinnelige legenes og medisinstudentenes historier, samt deres underskrifter.

Kampanjen #metoo har satt et viktig fokus på seksuell trakassering. Leger er som folk flest, og mange av oss er redde for å berøre dette temaet. Det er belagt med skam og ubehag. Nå vil vi bryte en taushet.

Vi, kvinnelige leger og medisinstudenter, har utvekslet erfaringer med hverandre i et lukket forum og delt vitnesbyrd om overgrep, seksuell trakassering, maktmisbruk, diskriminering, utestenging og utstrakt bruk av hersketeknikker. Dette er et problem hos oss også, i verdens mest likestilte land.

Vi har utført en spørreundersøkelse i forumet hvor det fremkommer at én av fem av oss har opplevd overgrep eller seksuell trakassering fra andre ansatte i helsevesenet. De aller fleste mannlige kollegene våre er gode menn som behandler oss med respekt og likeverd.

Men vi har også kolleger som oppfører seg dårlig uten å møte konsekvenser. Den som står bak trakassering er oftest en lege høyere i hierarkiet eller en leder. Denne asymmetrien i maktforhold gjør det vanskelig å rapportere slike saker videre.

Få av oss har turt å varsle ledelse, og de som har hatt mot til å si fra har fått svært varierende respons. Altfor mange er blitt møtt med passivitet, lite eller ingen handling.

Mange av oss har lenge følt skyld og skam på grunn av andres uakseptable oppførsel, og enkelte har måttet forlate jobben sin fordi utøveren får råde fritt. Dette vil vi sette en stopper for. Vi krever endringer, både på person- og systemnivå.

Vi krever:

  • Nulltoleranse for seksuell trakassering, overgrep og diskriminering
  • At ledelsen ved samtlige avdelinger ved alle helseinstitusjoner igangsetter tiltak for å bekjempe sexistiske og nedlatende holdninger mot kvinner.
  • Obligatoriske kurs om temaet for alle ansatte, samt at temaet jevnlig tas opp under medarbeidersamtaler for mer åpenhet.
  • Undervisning om seksuell trakassering ved samtlige medisinske fakultet i landet.
  • Bedre varslingsrutiner med tydelig ansvarsfordeling og konkrete retningslinjer for ledere, tillitsvalgte og ombud. Varslingsrutinene må omfatte all seksuell trakassering utført av ansatte eller brukere av helsetjenesten. Rutinene må tydeliggjøres for alle ansatte.
  • Trygghet for dem som varsler og adekvate konsekvenser for utøvere av seksuell trakassering og overgrep.
  • Stillingsvern. Leger i spesialisering bør få faste stillinger fra starten av spesialiseringsløpet. Utstrakt bruk av midlertidige ansettelser vanskeliggjør varsling om kritikkverdige forhold.

Her er navnene til legene som har skrevet under på oppropet #utentaushetsplikt: (Oppdatert tirsdag 12. desember: over 3600 har nå signert. Da denne artikkelren ble publisert 7. desember, hadde 3200 leger signert. )