Norge

Mulla Krekar må betale erstatning - selv om han ble frikjent for trusler

Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mulla Krekar, må betale erstatning til kurderen Halmat Goran - selv om han i mars ble frikjent for trusler mot ham.

Brynjar Meling, her sammen med mulla Krekar i Oslo tingrett. Foto: Jan T. Espedal

 • Lene Li Dragland
 • Hans O. Torgersen
  Journalist

Dommen vil bli anket, sier Krekars forsvarer.

Erstatningssummen blir imidlertid satt ned fordi bakgrunnen for truslene i februar 2015 var Halmat Gorans egne handlinger, uttaler Borgarting lagmannsrett i dommen. Mulla Krekar er dømt til å betale 40 000 kroner.

Etter norsk rettspraksis er det ingenting i veien for å dømme noen til å betale erstatning for en forbrytelse som vedkommende er blitt frikjent for. Bakgrunnen er at det er lavere krav til bevisene i erstatningssaker.

Om frifinnelsen:

Les også

- Krekar ble nok litt overrasket selv

Lagmannsretten beskriver dette slik i dommen mot Krekar: «I strafferetten gjelder et svært strengt beviskrav. Enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Dette innebærer at retten, for å straffedømme, må være praktisk talt sikker på at både de subjektive og objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt».

I sivile saker er hovedregelen at det bare kreves alminnelig sannsynlighetsovervekt, men i saker der noen er anklaget for å ha begått noe «særlig klanderverdig», gjelder imidlertid et skjerpet beviskrav og det må foreligge «klar sannsynlighetsovervekt» for at tiltalte har foretatt den handlingen kravet bygger på.

«Ytterliggående muslimsk leder»

Krekar ble frifunnet for trusler som han har anklaget for å ha fremsatt mot Halmat Goran i et intervju med NRK.

Lagmannsretten skriver i dommen at mulla Krekar er ansett som en ytterliggående muslimsk leder, at han er oppført på FNs liste over terrormistenkte og han er utvist fra Norge fordi han ble funnet å være en risiko for rikets sikkerhet.

Føler du også at du har mistet oversikten? Her er det hjelp å få:

Les også

Krekar-saken på to minutter

Retten slår fast at det er sannsynlig at Krekar har mentsine utsagn i NRK-intervjuet som en oppfordring til å drepe Halmat Goran eller bruke vold mot ham etter at han brant deler av Koranen og la ut bilder av det.

Krekar sa blant annet dette: «Den som fornærmer religionen vår, må vite at en av oss kommer til å dø. Han eller andre enn ham, som fornærmer vår religion vår ære, må forstå at dette er en konflikt på liv og død».

— Han er redd

Lagmannsretten skriver i dommen at «for Halmat Goran har truslene tydelig vært skremmende, og de har begrenset hans livsutfoldelse. Han er redd, og han lever på skjult adresse. Han har meget begrenset kontakt med sin familie. Han går lite ut og er mye hjemme alene».

Les også

- Før fryktet jeg bare mulla Krekar, nå kan alle muslimer drepe meg

Dette tilsier at erstatningen bør være av en viss størrelse, mener dommerne, mem samtidig legger de vekt på at det var Gorans egne handlinger som førte til uttalelsene fra Krekar.

Krekar er tidligere dømt for å ha truet Goran. Det han gjorde, å brenne Koranen, ligger klart innenfor ytringsfriheten, uttaler lagmannsretten, og skriver videre:

«Men særlig ut fra reaksjonen forrige gang han gjorde liknende, finner lagmannsretten det klart at han måtte vite at dette kunne virke provoserende og krenkende. Etter lagmannsrettens syn indikerer dette at han var og er meget bevisst hvordan hans handlinger oppfattes av andre, særlig mange muslimer.»

Dermed ble erstatningen satt til 40.000 kroner.

— Dommen er feil, vil bli anket

— Dommen er feil, da den er skyldkonstaterende. Den krenker således uskyldspresumpsjonen, og vil bli anket, sier Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling.

 1. Les også

  Krekar-kontakter slipper utlevering til Italia

 2. Les også

  Oslo tingrett skal avgjøre Krekar-utlevering i juni

 3. Les også

  Mulla Krekar begjært utlevert til Italia

 4. Les også

  Krekar om påstått terrornettverk: - Rawt er meg. Jeg er Rawt

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Lagmannsretten: Mulla Krekar kan sendes til Italia

 2. NORGE
  Publisert:

  Lagmannsretten forkaster Krekars anke

 3. NORGE
  Publisert:

  Mulla Krekar pågrepet mandag – hva skjer videre?

 4. NORGE
  Publisert:

  Mulla Krekar fengsles inntil videre

 5. NORGE
  Publisert:

  PST ber om fire uker i varetekt for Krekar: – Det er en falsk sak, sier Krekar.

 6. NORGE
  Publisert:

  Krekar-forsvarer om Italia-utleveringen: En del av et spill