Norge

Sør-Varanger truer UDI med rettssak etter asylkrisen ved Storskog

Sør-Varanger kommune og Utlendingsdirektoratet (UDI) har havnet i en bitter krangel om oppgjøret etter høstens asylkrise på Storskog i Finnmark.

3500 flyktninger fikk tak over hodet i Fjellhallen i Kirkenes over syv uker i høst. UDI har tross både møte med ordføreren i Sør-Varanger kommune og gjentatte purringer ennå ikke gjort opp for seg.
  • Thomas Olsen
    Journalist

I fjor høst sto Kirkenes på hodet for å håndtere tusenvis av flyktninger som kom over grensen på Storskog.

3500 av dem fikk bo i idrettshallen Fjellhallen i den lille byen fra slutten av september og syv uker utover høsten.

— Vi hadde klare kontrakter om løpende betaling av våre utgifter, men opplever at UDI har opptrådt lite profesjonelt og at de begår regelrett løftebrudd, sier ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune til Aftenposten.

OPT_taba346d_doc6pajw84pbedbl65ld0g-Fu7Ch0FvYc.jpg

Via et advokatbrev på 199 sider krever kommunen nå at UDI straks betaler et beløp på 7,9 millioner kroner som ordføreren mener fortsatt ikke er refundert etter driften av det hastig igangsatte flyktningmottaket i Fjellhallen.

Les også:

Les også

- Vi skulle aldri sendt flyktninger tilbake fra Storskog, hverken i 40 minus eller ellers.

— Beløpet var opprinnelig på noe over 16 millioner kroner, og senest i mars hadde jeg et møte med UDI-direktør Frode Forfang, på hans kontor i Oslo. Han lovet da at de skulle gjøre opp gjelden så fort som mulig. Men intet har skjedd siden, tordner Rafaelsen.

Rost i nyttårstale, glemt av UDI

— Det er ufattelig at UDI kan opptre på denne måten mot en liten kommune som tok nasjonalt ansvar. Til og med statsministeren tok opp i sin nyttårstale hvor flott vi hadde håndtert krisen, legger han til.

Rafaelsen opplyser at kommunen også har hatt problemer med å inndrive kostnader på 2,9 millioner kroner som ble benyttet til å sikre datasystemer for asylsøkerne og migrantene som har befunnet seg på kommunens andre store leir, Vestleiren. Dette jobbes det nå med parallelt i kommunen.

Les også:

Les også

- Ølen var et paradis, og vi bodde på et syvstjerners asylmottak

— Vi har brukt masse tid og krefter, og satt på intern arbeidskraft for å forsøke å drive inn det UDI skylder oss. Det er fortvilende hvis vi ikke får inn disse pengene, men jeg ser ikke helt at det er et alternativ, sier han.

Svært mange av flyktningene og migrantene som kom over Storskog i Finnmark i løpet av høstmånedene i fjor, kom over grensen på sykkel.

— En eventuell rettssak om dette vil bli svært pinlig for staten, påpeker Rafaelsen.

UDI: Kan ikke kommentere saken nå

UDI mottok det omfattende kravbrevet med masse vedlegg som advokatfirmaet Schjødt i Oslo har sendt på vegne av Sør-Varanger kommune torsdag.

Aftenposten kontaktet omtrent samtidig UDI om saken, men informasjonsavdelingen kunne ikke gi noen kommentar før direktoratet har fått sett nærmere på brevet fra Kirkenes, fikk vi opplyst.

I sin internrapport om høstens masseankomst av asylsøkere, omtaler UDI situasjonen i Sør-Varanger og på Storskog-grensen i høst, der det i løpet av et par måneder kom 5500 asylsøkere.

Kaotiske forhold og samarbeidsproblemer

Forholdene for UDI og andre involverte beskrives som kaotiske, både i den fasen der flyktninger ble innlosjert i Fjellhallen og i Ankomstsenter Finnmark, som UDI og statlige etater opprettet i midten av november utfor Kirkenes.

Les også:

Les også

- Vi ble reddet av at situasjonen normaliserte seg

«Regionkontor nord opplevde store samarbeidsproblemer med kommunen som ifølge Regionkontor nord ikke kunne følge vanlige prosedyrer for mottaksdrift (kommunen var driftsoperatør av Fjellhallen). Dette medførte behov for permanent tilstedeværelse fra UDI.», skriver UDI om forholdet til Sør-Varanger kommune.

Presset på for å få flyktningene ut

I tillegg beskriver UDI at både kommunen og politiet «presset på for å få asylsøkerne ut av Kirkenes, mens det fremdeles ikke var tilstrekkelig antall mottaksplasser å oppdrive».

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa