Still spørsmål om kreftbehandling i Norge

Er kreftbehandlingen like god uansett hvilket sykehus du blir behandlet ved? Hvor lenge er det forsvarlig å vente på en operasjon?

afp000801592-5i5yCwI8x7.jpg

Mandag fra cirka klokken 15.30 kan du stille spørsmål om kreftbehandling i Norge direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

  1. januar ble pakkeforløpet for kreft innført for de fire vanligste kreftformene— lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft i Norge. Og i løpet av 2015 implementeres totalt 28 pakkeforløp.

Mandag 5. januar vil Guldvog besvare alle spørsmål pasienter og pårørende har om den nye organiseringen av helsevesenet for kreftpasienter.

- Fikk ikke den behandlingen de burde

Helseminister Bent Høie sier at Helsetilsynets risikovurdering av kreftbehandlignen viste at diagnostisering og overgangene i ansvar førte til at kreftpasienter ikke fikk den behandlingen de burde. Pakkeforløpene er et svar på dette og er basert på erfaringene fra Danmark.

- Hva tror du effekten blir?

Høyre-Frp regjeringens visjon er å skape pasientens helsetjeneste. Nå går vi fra ord til handling. Vi starter med kreft. Effekten vil bli at pasientene får bedre informasjon, opplever at behandlingen er bedre koordinert og unngår unødvendig venting.

- Hvordan vil kreftpasienter og pårørende merke den nye ordningen?

-De vil oppleve bedre informasjon og dermed mer trygghet i en sårbar situasjon. Mindre belastende og unødvendig venting til diagnostisering og i behandlingen. Alt er ikke på plass fra første dag, men jeg er overbevist om at vi raskt vil oppleve forbedringer, svarer Høie.

Pasienten blir forberedt

I følge Helsedirektoratet vil pakkeforløp for kreft gir forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

— Formålet med pakkeforløpene er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at pasientene skal sikres informasjon og brukermedvirkning, lover Helsedirektoratet.

Dansk modell

Pakkeforløpet er opprinnelig en dansk modell, og erfaringene fra Danmark viser at pakkeforløp gir forutsigbarhet for pasienter, pårørende og fastleger. Det gir samtidig sykehusene et nyttig styringsverktøy.

I Danmark publiseres resultater for hver helseregion hvert kvartal. Dette gir det enkelte sykehus mulighet til å se hvor i behandlingsforløpet eventuelle problemer oppstår for så å kunne gripe inn, og det gir myndighetene mulighet til å følge med på et overordnet plan.

Alle får kontaktperson

Hvilke resultater som skal offentliggjøres i Norge er ennå ikke avgjort. Det legges opp til at hvert sykehus vil få tilgang til egne resultater slik at dette blir et verdifullt styringsverktøy.

Nytt av året er også innføringen av forløpskoordinator. Det blir en fast person som kreftpasienter kan kontakte. Pasienten får koordinatorens telefonnummer, og kan ringe med sine spørsmål, blant annet hvis det tar for lang tid fra henvisning til operasjon.

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet.

Les mer :