Frp-Anundsen bygger gjerde ved Storskog

Det er ikke på grunn av asyltilstrømmingen i høst, men et ledd i en pågående oppgradering av grensestasjonen på den norsk-russiske grensen, opplyser justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen har besluttet å oppføre et sikkerhetsgjerde med port mot grensen til Russland ved Storskog.

Formålet med tiltaket er å sikre mulighetene til å ivareta kontrolloppdraget norske myndigheter har ved yttergrensen.

— Hendelser den siste tid har vist viktigheten av å vite med sikkerhet hvem som befinner seg både i Norge og i Schengen. For å stå bedre rustet til

Justisminister Anders Anundsen (Frp) ved Storskog grensestasjon i Sør-Varanger kommune ved en tidligere anledning.

å kontrollere hvem som tar seg inn i riket, oppgraderer vi sikkerheten ved passeringsområdet på Storskog, heter det i en pressemelding fra Justis— og beredskapsdepartementet.

Statsråd Anders Anundsen (Frp) svarer avkreftende på Aftenpostens spørsmål om ulovlige grensepasseringer eller uønskede situasjoner på grensen nylig er årsak til beslutningen.

— Det er den generelle situasjonen vi ser i Norge og Europa forøvrig, der det er et sterkt fokus på Schengens yttergrenser, sier Anundsen.

- Ikke på grunn av asylanttilstrømmingen

I en normalsituasjon skal sikkerhetsgjerdet med tilhørende port ifølge Justisdepartementet ikke utgjøre en merkbar forskjell for dem som passerer grensen. Trafikken skal flyte som normalt, opplyser departementet.

— Det er viktig for meg å understreke at vi har et godt samarbeid med russiske myndigheter, og at vi har vært i kontakt med dem om hva som er bakgrunnen for dette. Slik jeg oppfatter det har vi en gjensidig forståelse om at dette er et godt tiltak, sier Anundsen.

- Er dette et svar på den situasjonen vi så i høst med kraftig tilstrømming og ansamling av mange personer ved grensestasjonen?

— Nei, det er egentlig ikke det. Vi har over tid jobbet med ulike planer for utbedring på Storskog, og dette er et ledd i det arbeidet. Det er naturlig å ha en litt mer moderne grense enn vi har nå.

— Nei, vi har et veldig godt samarbeid med Russland. Dette tiltaket har ikke sammenheng med det som skjedde i høst.

- Ulovlige passeringer ved den norsk-russiske grensen skjer svært sjelden. Hvorfor mener du det er nødvendig hvis det ikke er knyttet til tilstrømmingen i høst?

— Det er et behov for å tilfredsstille de kravene som man bør stille til en Schengen-yttergrense. Vi har store forventninger til hvordan andre land behandler sine Schengen-grenser, sier Frp-statsråden.

Venstre: - Symbolpolitikk

— Vi har ikke noe problem med det gjerdet, sier Venstres innvandringspolitiske talsperson André Skjelstad til Aftenposten.

Han kaller likevel byggingen av et sikkerhetsgjerde for «symbolpolitikk» og peker på at Storskog allerede er Norges best bevoktede grensestrekning.

— Det er minst like viktig å ruste opp selve grensestasjonen på Storskog, mener Skjelstad.

Les også:

Les også

Transport av asylsøkere: 133 millioner kroner på 15 måneder

Reiser man på russisk side mot Storskog-grensen, må alle passere gjennom russisk militært område. Dette strekker seg rundt 20 kilometer inn på russisk side.

Nærmere grensen må man deretter inn i det svært sensitive grenseområdet, hvor væpnede vakter patruljer. Oppholdspapirer og pass blir sjekket, og TV-kameraer, militære vakter og sivilkledde vakter følger godt med på hvem som beveger seg mot norske grensen.

Russland-ekspert og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Kristian Åtland, sier at det tradisjonelt har vært veldig streng kontroll på den russiske siden av grensen, og at ulovlige grensepasseringer skjer svært sjelden.

— Flyktningene og migrantene som kom til Storskog i fjor, må ha blitt sluppet dit av russiske myndigheter. De må ha passert flere kontrollposter før Storskog, sier han, og fortsetter:

— Det har vært spekulert i om dette har vært en bevisst strategi fra russisk side å kanalisere disse migrantene til Norge. Men det er vanskelig å dokumentere. Men det har selvfølgelig vært mellommenn på russisk side som har bistått med transport og tjent penger på det. Samtidig tror jeg mange overvurderer russiske myndigheters muligheter til å holde igjen borgere fra tredjeland som har gyldige oppholdspapirer i Russland.

Ap: Forutsetter kontakt med Russland

Hadia Tajik, leder av justiskomiteen og Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, sier hun tar nyheten om at Regjeringen ønsker å oppføre et gjerde ved Storskog, til etterretning.

Hadia Tajik, justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

— Jeg forutsetter at Regjeringen gjør det som er nødvendig for å ivareta kontrollen ved grensen, som er Schengens yttergrense og nasjonal grense mot Russland, sier hun, og fortsetter:- Jeg forutsetter at det har vært, og vil være, kontakt med Russland om dette slik det er vanlig mellom naboland.

KrFs fungerende leder, Dagrun Eriksen, sier at mye er uklart med sikkerhetstiltaket.

— Men det virker udramatisk, sier Eriksen, som legger til at det er Regjeringens ansvar å sørge for at grensekontrollen fungerer.

Hun legger til at det er viktig å finne ut hvordan kommunikasjonen med Russland har vært i denne saken, og poengterer at det er stor forskjell på et lite gjerde med port på Storskog og et langt grensegjerde.

— Men det er en viktigere nyhet at Regjeringen snur og vil realitetsbehandle søknadene til dem med engangsvisum, sier hun.

Hun bemerker at nyhetene kom samtidig.

Listhaug-nederlag

For fredag kom også nyheten om at Regjeringen snur og likevel vil realitetsbehandle alle asylsøknader fra personer som kom over grensen ved Storskog med russisk engangsvisum.

— Vi har ikke myndighet eller virkemidler til å tvinge andre land til å ta tilbake asylsøkere. Derfor setter vi nå en sluttstrek, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en uttalelse til NTB.

- Betyr ikke at alle får opphold

Hun erkjenner at det ikke er mulig å sende asylsøkerne tilbake til Russland, slik regjeringens omstridte instruks til utlendingsmyndighetene åpnet for i fjor.

— Vi skulle gjerne fått til flere returer, men vi må forholde oss til at Russland ikke aksepterer returer av personer med engangsvisum, sier statsråden.

Listhaug understreker at fredagens beslutning ikke innebærer at alle vil få opphold, men kun at sakene skal realitetsbehandles av norske utlendingsmyndigheter.

— De som ikke får opphold skal returneres til sine hjemland, sier Listhaug.