Ny SSB-direktør nullstiller foreslåtte endringer i forskningsavdelingen

Birger Vikøren har bestemt seg for å stanse endringene tidligere SSB-topp Christine Meyer gikk inn for i byråets forskningsavdeling.

Birger Vikøren er ansatt for en periode på seks måneder.

– Mitt råd til styret er å avvente alle endringer i forskningsavdelingen til etter at forslaget til ny statistikklov har vært ute på høring, sier byråets konstituerte direktør Birger Vikøren til NTB.

Dette betyr at forskningsavdelingen går inn i 2018 med samme kriterier som i 2017. Men den nye administrerende direktøren understreker at innretningen av forskningsavdelingen vil bli vurdert etter at lovforslaget har vært på høring.

– At vi nullstiller endringene i avdelingen nå, betyr altså ikke at det ikke kommer endringer i forskningsavdelingen på litt sikt, sier Vikøren.

I notatet fra Vikøren til SSB-styret går det også frem at alle innplasseringer av ansatte i en ny organisasjon skal reverseres.

– Forskningen i SSB skal gi tilbakevirkning til statistikken, den skal inneholde empiriske forskningsbaserte studier med relevans for den norske samfunnsutviklingen, og kvalitetssikring gjennom internasjonal publisering skal fortsatt være en viktig del av forskningsvirksomheten i SSB, fremholder Vikøren.

Fakta om SSB-konflikten

* SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet ble 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling.

* I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

* Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt. Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.

* Det er dessuten uenighet om hva slags rolle SSB skal ha. Enkelte ønsker at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

* Kritikk er også rettet mot Meyers tilknytning til Høyre, og hennes bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil.

* Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vakt bekymring i Frp og fått flere til å stille spørsmål ved hennes objektivitet og integritet. Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som skulle omplasseres, noe som har forsterket kritikken mot Meyer.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte sist uke et brev til Jensen med en rekke spørsmål om hennes rolle i saken. Tirsdag fikk komiteen svar fra Jensen.