Helseministeren ber sykehusene slutte med operasjoner som ikke har effekt

Operasjoner av «slitte knær», skulder- og snorkeoperasjoner. Dette er blant 17 inngrep Bent Høie nå ber norske sykehus vurdere om de skal fortsette med på samme måte som i dag.

Skulderoperasjon ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Enkelte typer skulder- og kneoperasjoner gjøres det for mye av, ifølge helseminister Bent Høie.

Når helseministeren tirsdag holder sin årlige sykehustale, ber han landets helseforetak vurdere om det er noe poeng i å behandle pasienter med kirurgiske inngrep som har liten dokumentert effekt.

– Jeg ber helseforetakene vurdere 17 konkrete, kirurgiske metoder. I England er de kommet frem til at disse metodene har liten dokumentert effekt og at man kan bruke bedre og mer skånsomme metoder. Også hos oss brukes disse 17 i stor grad, sier Bent Høie (H).

Les hele saken med abonnement