Norge

Sivilombudsmannen: Bergen fengsel bryter loven

En ny rapport fra Sivilombudsmannen slår fast at Bergen fengsel bryter loven på flere punkter. De krever nå strakstiltak for å få ned bruken av isolasjon.

Sivilombudsmannen har avdekket flere brudd på loven i en granskning av Bergen fengsel.
  • og NTB

– Vi er sterkt bekymret for bruken av isolasjon i Bergen fengsel. Det gjelder både for dem som settes på sikkerhetscelle og personer som sitter mye alene på cellen, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til Bergens Tidende.

Under et uanmeldt søk i mai ble det avdekket flere lovbrudd. Blant annet en mindreårig som var overlatt til seg selv, tvang mot innsatte, og at lyset i glattcellen står på døgnet rundt. Sistnevnte er brudd på internasjonale tortur­konvensjoner, slår rapporte­n fast.

Les også

Norsk bedrageridømt døde i svensk fengsel

Isolerer psykisk syke

Fengselet har også slått av callinganlegget på glattcellen for å «hindre unødig mye ringing til vakten».

– De kan ikke påkalle hjelp uten å rope og skrike og hamre i døren. Det er vi sterkt kritiske til, sier Falkanger til BT.

Avisa har tidligere dokumentert at fengselet isolerer psykisk syke etter selvskading og selvmordsforsøk.

– Det er svært alvorlig at lite ressurser i fengselet fører til tvangsbruk mot personer som står i fare for å ta livet sitt, sier Falkanger og ber fengselet iverksette strakstiltak.

Mens politiet ikke kan holde noen på glattcelle over 48 timer, finnes ingen øvre grense i et fengsel.

Les mer om

  1. Krim
  2. Psykisk helsevern
  3. Bergen fengsel
  4. Glattcelle