Norge

Mulla Krekar til Sør-Trøndelag

PST var med å legge premissene for at Mulla Krekar havnet på Kyrksæterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag for resten av 2015.

Mullah Krekar skal tvangsbosettes her, på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Torstein Ringnes

 • Per Annar Holm

Det er i Kyrksæterøra mullah Krekar skal plasseres. Her Hollaveien som går gjennom sentrum. Ezzex / Creativecommons.

Krekar må melde seg for det lokale politi tre ganger hver uke og får ikke bevege seg utenfor kommunegrensene.Vedtaket gjelder fra førstkommende søndag og ut året.

Politiinspektør Audun Kristiansen ved Oslo politidistrikt sier at brudd på disse vilkårene kan føre til pågripelse og fengsling.

Flyttes før løslatelsen

Politiet har frist til søndag 25. januar med å få Krekar til Hemne kommune.

Oslo politidistrikt vil flytte mullah Krekar fra Kongsvinger fengsel og nærmere Kyrksæterøra mens han ennå er soningsfange.

Det mest aktuelle sted for «mellomlandingen» er Trondheim fengsel på Tunga øst i trønderhovedstaden.

-Jeg vil møte min klient før han flyttes dit. Ennå vet vi ikke når dette skjer, sier advokat Brynjar Meling.

Anundsen: Sikre kontroll

— Det er først og fremst en politisk oppgave å sikre at myndighetene har kontroll på personer som må oppholde seg i landet til tross for at de truer rikets sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en kommentar til politiets forestående flytting av Krekar.

— Deretter er det en politifaglig oppgave å vurdere på hvilken måte dette skal foregå. Vi ser nå det første eksemplet på at den nye instruksen følges opp. Det er bra og viktig. Instruksen er generell og vil kunne brukes også i andre saker hvor ureturnerbare personer potensielt utgjør en trussel mot rikets sikkerhet, sier han.

Se også videokommentar: - Det vil være fornuftig å få dette prøvet rettslig

-Vil ha vedtak rettslig prøvet

Det er uvisst når Oslo tingrett kan få prøvet om politiets vedtak om tvunget bosted langt fra familien er et brudd Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

-EMK sier at alle har rett til å leve med sin familie og å ha et privatliv. Staten kan gjøre inngrep i dette, men slike inngrep må være forholdsmessige. Det mener vi ikke er tilfelle her. Mullah Krekar er en prinsipiell mann. Derfor ønsker vi å få vilkårene prøvet for Oslo tingrett, sier advokat Brynjar Meling.

Meling hadde på forhånd sagt at alt over seks-syv mil ut av Oslo var et overgrep.

Å reise til Kyrkseterøra fra Oslo vil ta åtte-ti timer med offentlige transportmidler.

Avsides mottak

Presserådgiver John Olav Kroken i UDI bekrefter overfor Aftenposten at mullah Krekar skal plasseres ved Jarlen asylmottak, som drives av Norges største flyktningeentreprenør Hero.

Jarlen mottakssenter er et delvis desentralisert mottak med totalt 209 plasser, står det på mottakets hjemmesider.

Kyrksæterøra er et lite tettsted i Hemne kommune med rundt 2500 innbyggere 100 kilometer vest for Trondheim.

Lokalt politi forberedt

Hemne og Snillfjord lensmannskontor ligger på Kyrksæterøra og har ansvaret for ro og orden på stedet.

Foreløpig er det ikke truffet noen beslutning om at bemanningen skal styrkes som følge av at Krekar tvangsflyttes hit:

— Jeg vil være litt forsiktig å være bastant rundt dette, men foreløpig er ikke vurderingen at det er en stor økning i trussesituasjonen verken på asylmottaket eller i området for øvrig, sier politimester Nils Kristian Moe i Sør-Trøndelag til adressa.no..

Slipper ikke ut

58 år gamle mullah Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, skulle etter planen slippes fri fri Kongsvinger fengsel til helgen etter å ha sonet en dom på to år og ti måneder for trusler mot Erna Solberg og tre kurdere.

Advokat Brynjar Meling sier til Aftenposten klokken 15.00 at han ennå ikke har fått beskjed om hvor hans klient skal plasseres, tre kvarter etter at UDI bekreftet ny adresse for Krekar.

— Jeg vil bruke ettermiddagen på å se hva vi skal gjøre. Men det er helt uaktuelt for Krekars familie å flytte til Sør-Trøndelag, sier Meling.

Hans kone jobber i Oslo, og den yngste av fire barn går siste året på videregående skole i hovedstaden.

Brynjar Meling vil fortsette kampen for mullah Krekars frihet. Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Justisminister Anders Anundsen (Frp) instruerte i forrige uke politiet om å legge restriksjoner på den tidligere geriljalederens bevegelsesfrihet siden han alt i februar 2003 ble besluttet utvist fra landet fordi han var en trussel mot rikets sikkerhet.Amnesty og flere norske jurister mener restriksjonene er i «menneskerettighetens grenseland», sammenligner dem med sovjetiske metoder og mener de bør prøves for domstolene.

— Upløyd mark

Dette er første gang politiet tar i bruk paragraf 105 i utlendingsloven, som den rødgrønne regjeringen innførte i 2009 som en «Lex Krekar», altså en lov som er skreddersydd for én person eller en gitt situasjon.

Jon Petter Rui, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, sa til Aftenposten nylig at pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i utlendingslovens paragraf 105 er å tolke som et ganske inngripende, men preventivt, tiltak.

Han vurderer den som ikke i strid med Menneskerettighetskonvensjonen.

— Den brukes for å forebygge en bestemt risiko eller fare. Det er ikke tale om en straff. Paragrafen er ikke i strid med Grunnloven eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

- Betyr «bestemt oppholdssted» at man kan plasseres hvor som helst?

— Det er litt åpent og litt uklart hva som ligger i uttrykket. Ordlyden åpner ikke for internering, men her har vi et eksempel fra lovforarbeidene at man kan plasseres til et politidistrikt eller lignende. Eller et mottak.

Siv Jensen avviser at mullah Krekar kan gå ut som en fri mann og sier til Aftenposten at begrensningene han må tilpasse seg, er det strengeste man kan få til med dagens lov.

Les også:

Les også

«Hvis Bhatti går tilbake til sin gamle rolle, får vi se og høre mer fra Profetens Ummah»

— Ingen rettspraksis

I Norge finnes det derfor ingen rettspraksis på området, og Meling sier at da er det naturlig å se til utlandet:Storbritannia hadde inntil ganske nylig en lignende bestemmelse i sitt lovverk, hvor myndighetene kunne gripe inn i noens bevegelsesfrihet kalt «control orders». Personen kunne også bli pålagt å flytte til en bestemt adresse, «forced relocation».

— Jeg har merket meg at domstolene i Storbritannia fant at et slikt pålegg åpenbart var i strid med grunnleggende rettsprinsipper og menneskerettighetene, sier Meling.

- Ikke fornøyd

Det er Fremskrittspartiet som har satset mest prestisje i kampen for å få mullah Krekar sendt ut av landet eller inntil det kan skje, bli underlagt så strenge sanksjoner som mulig.

Både partileder Siv Jensen og nestleder Per Sandberg har sterkt beklaget at lovverket i dag ikke gir politiet andre verktøy enn å pålegge Krekar meldeplikt og begrensninger i bevegelsesfriheten.

Sandberg ønsket å internere Krekar på asylinternatet på Trandum, men dette finnes det i dag ingen lovhjemmel for.

Justisminister Anders Anundsen sier at han vil kommentere saken etter at Oslo politidistrikt har informert om sitt vedtak.

 1. Les også

  Sammenlikner Krekar-restriksjoner med sovjetiske metoder

 2. Les også

  - Gjelder ikke lenger bare Krekar

 3. Les også

  Oslo-politiet: Krekar-avgjørelse kommer til uken

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  «Ciao Krekar», «Bye bye», «En skandale for regjeringen»

 2. NORGE

  Krekar-forsvarer om Italia-utleveringen: En del av et spill

 3. NORGE

  Mulla Krekar pågrepet av PST - kan utleveres til Italia etter at anken ble avvist

 4. NORGE

  Mulla Krekar pågrepet mandag – hva skjer videre?

 5. NORGE

  Endelig vedtatt at mulla Krekar utleveres til Italia

 6. VERDEN

  Krekar varetektsfengslet i åtte nye uker