Kart mot sult, smitte og sykdom

Hjelpearbeiderne i ebolarammede områder forsøkte å forstå hvor pasientene kom fra, men hadde aldri hørt om landsbyene. Ikke fantes de på noen kart heller.

Guéckédou i Guinea ligger like ved grensene til både Sierra Leone og Liberia. Området var slagmark i begge nabolandenes borgerkriger, og er nå rammet av ebola. Kartene laget av frivillige er viktige for å bekjempe epidemien.

Googles kartlegging stanser der det ikke er kjøpekraft, annonsører og mange nok datamaskiner eller mobiltelefoner. Google Maps er ikke alene om ikke å vise interesse for noen av verdens fattigste områder.

Verden er ikke helt kartlagt

Særlig i Afrika er det fortsatt «hvite flekker» på kartet. Hovedveiene er kartlagt, men ingen har ordentlig oversikt over landsbyer, stedsnavn og småveier.

For hjelpearbeiderne i Vest-Afrika har dette vært et kjempeproblem når de håndterer pasienter med ebolasymptomer. Det er livsviktig å kartlegge hvordan epidemien sprer seg. Men når pasientene oppgir at de kommer fra landsbyer ingen finner på kartet, er det vanskelig å rykke ut.

Etter jordskjelvet på Haiti i 2010 møtte hjelpearbeiderne de samme problemene.

Frivillige tegner og leter

Derfor ber organisasjoner som Røde Kors og Leger uten grenser om hjelp fra Humanitarian OpenStreetMap Team, eller HOT. Det er en organisasjon av frivillige, med spisskompetanse på kart. Dels er de racere på å lete gjennom eksisterende data for å sette sammen brukbare kart. Dels rykker de ut i felt for å kartlegge med GPS og andre verktøy.

Når det virkelig haster, kan hundrevis av frivillige sitte bøyd over satellittbilder, gamle kart og annen informasjon, for å tegne inn veier og landsbyer. Det hele er et «wiki-prosjekt», der alle som kan bidra, kommer med input. Når satellittbildene er blitt til kart, kommer forhåpentlig mennesker med lokal kunnskap inn og setter navn på kartene.

Hjelpearbeiderne på bakken kan laste ned siste oppdatering hver dag.

Artikkelen er del av innsikt-serien «Kartlagt» som trykkes i Aftenposten hver søndag.

Les flere «Kartlagt»-artikler:

Skygger på midtsommerdagen

Prikkekartet

Da slaget sto om sammenslåing av Oslo og Aker