Norge

Dette er en kanonsak om fred rundt Mjøsa

Ammunisjonsfabrikken på Raufoss har restaurert kanonen som ved en meget stygg glipp ble brukt til å pepre Staur gård i Hedmark med granater i 1962.

Staurs bestyrer Ola Martin Qvale (midten) fikk tilbake en nyoverhalt kanon som brakte lite glede til gården i 1962. Til venstre Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg, til høyre Jan Erik Lium som ledet restaureringsarbeidet ved Nammos testsenter. Foto: Nammo

  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Journalist

Noen julegaver er pussigere enn andre. Etter grundige reparasjonsarbeider ble en gammel feltkanon, brukt til beskytning av Hedmark fra den andre siden av Mjøsa, overlevert ved en meget enkel høytidelighet på Staur i Stange fredag ettermiddag.

Oppland og Hedmark skal slås sammen til én region – med det fantasifulle navnet Innlandet. Skal forbrødringen mellom partene lykkes, blir det avgjørende viktig å unngå en gjentagelse av det som skjedde midt i skuronna på Staur en oktoberdag i 1962:

Ubegripelig beskytning

I halvannen time ble jordene på gården nemlig utsatt for en helt ubegripelig beskytning. Bestyrer Hans Hjermstad ringte lensmannen da han hørte voldsomme smell og så nedslag rett ute på gårdsplassen.

Saken ble raskt oppklart. Fra Raufoss ammunisjonsfabrikkers kanonstandplass på Fjellhaug på Skreia var det gjennomført prøveskyting av 76 millimeters "kalde" granater, det vil si granater som ikke har sprengstoff i prosjektilet. Meningen var å sende dem langt ut i Mjøsa.

Traff korntørkeren

Det gikk veldig galt. 32 granater havnet på Staur gårds eiendom. Én granat gikk gjennom låvetaket og ødela korntørkeren. Fire mennesker befant seg i nærheten, men til alt hell kom ingen til skade. Skytelederen på Fjellhaug ble året etter ilagt en bot på 1000 kroner – idet han hadde unnlatt «med passende mellomrom å kontrollere at kanonen ikke forandret sidestilling under skytingen». Ledelsen ved den statlige ammunisjonsfabrikken ble ikke stilt til ansvar.

Aftenposten dekket saken med en enkel notis i 1962, men noe fyldigere ved femtiårsminnet i 2012.

Kanonen virket veldig gåen før oppussingen. Foto: Nammo


Staur gård fikk kanonen i gave i 1971 – som kompensasjon for tort og svie under det utilsiktede angrepet i 1962. Den åtti millimeters feltkanonen ble laget på Skodaverket i Pilsen, brakt til Norge av sterkt uinviterte tyskere og overtatt av Raufoss som krigsbytte i vårdagene i 1945.

I årene siden 1971 har tidens tann slitt stygt på kanonen, særlig på understellet av treverk som er holdt sammen med ståltråd i de senere årene.

Kanonen ble hentet til Raufoss 23. august og reparert ved testsenteret til Nammo, som det nordiske ammunisjonskonsernet nå heter.

Fiks ferdig og klar for oppstilling på Staur. Foto: Nammo

Foretaket tok på seg restaureringsjobben etter ønske fra Staur, og for å bidra til å holde også de mer aparte sider ved bedriftshistorien ved like.

– Det er også en påminnelse om hvor galt det kan gå om vi ikke er presise i alt vi gjør. Gjør vi feil, så kan det få store konsekvenser, sier kommunikasjonsdirektør Endre Lunde i Nammo.

Les mer om

  1. Våpen
  2. Hedmark