Norge

Flere menn til omsorgsyrker

  • Jørgen Svarstad

Sykepleierstudent Mathias Guldvik Grongstad pleier kreftsyke Svein Nymo. Pasienten synes det er positivt at det ikke bare er kvinner som jobber i hjemmesykepleien. Foto: Morten Uglum

  • Jeg synes det er fint at folk som Mathias kommer. Ellers blir det veldig mye dametørrprat, sier Svein Nymo (59).

Han er kreftsyk og får besøk hjemme på Bogerud i Oslo av sykepleierstudent Mathias Guldvik Grongstad (25).

De to nordlendingene holder en jovial tone mens Grongstad smører inn Nymos bein og gir ham næringsdrikk gjennom en slange.

— Men det er selvfølgelig sjarmerende å få besøk av hun ... ja, jeg skal ikke nevne navn, ler Nymo.

Litt jevnere

De siste ti årene har andelen mannlige studenter økt på både sykepleier-, vernepleier-, pedagog-, barnevernspedagog- og førskolelærerstudiet. Det viser tall fra den nye tilstandsrapporten for høyere utdanning fra Kunnskapsdepartementet.

På førskolelærerstudiet har mannsandelen økt fra 8,5 til 14 prosent. For barnevernspedagoger fra 12,1 til 17,1 prosent. Også for vernepleiere, sykepleiere og de som studerer pedagogikk går utviklingen samme vei.

Les også

Norge er verdens mest feminine land - bortsett fra Sverige

Studiedirektør Marianne Brattland ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som tilbyr samtlige studier, har merket tendensen.— Hos oss har vi særlig fått flere mannlige søkere på grunnskolelærerutdanningen. Forhåpentligvis bidrar det litt at vi bevisst prøver å bryte ned stereotypiene når vi markedsfører våre studier - enten det er i studiekataloger, på messer, på våre nettsider eller andre steder, sier hun.

Brattland mener det er viktig at yrkesutøverne gjenspeiler brukerne både når det gjelder kjønn og etnisitet, fordi det gir bedre kontakt og bedre tjenester.

— Men lønnsnivået i disse yrkene kan kanskje være et hinder for enkelte menn. I tillegg til at noen har gammeldagse forestillinger om hva disse yrkene er.

Ikke feminint

Sykepleierstudent Grongstad sier han ikke føler at yrket er «feminint», selv om 80 prosent av medstudentene på Høgskolen i Oslo og Akershus er kvinner. Selv vil han bli redningsmann på Sea King-helikopter i Forsvaret.

- Jeg tror man må reklamere litt for de «mannlige» interessene innenfor sykepleien. Jeg driver med kurs i akuttmedisin, førstehjelp og sånne ting ved siden av studiet. Du har masse forskjellige muligheter innenfor sykepleien som ikke er «feminine». Det handler om å ta knekken på mange av mytene innenfor sykepleien, sier han.

Les også

- Vett og forstand er likt fordelt mellom kjønnene

Harriet Bjerrum Nielsen, professor ved senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, tror det at flere menn søker omsorgsyrker blant annet skyldes den nye ordningen for pappaperm.— Når fedrene er hjemme og passer på barn, ser man at omsorg ikke er knyttet til kvinnelighet. Dermed ser endel menn ikke lenger dette som typiske kvinneyrker. Det er kjempepositivt i et likestillingsperspektiv.

60 prosent kvinner

Studier som teknologi, maritim utdanning og ingeniørutdanning befinner seg i motsatt ende av skalaen. Her er mannsovervekten voldsom. Men også for disse studiene går utviklingen i retning bedre kjønnsbalanse. På norske ingeniørutdanninger har for eksempel kvinneandelen økt fra 16,4 til 17,9 prosent.

Teknologi- og ingeniørfag er i dag nesten de eneste med mannlig flertall. Generelt har andelen kvinner i høyere utdanning ligget stabilt på rundt 60 prosent i årene 2003–2012.

0406omsorgsyrker.ai Foto: Anne Gjertsen