Jernbanedirektoratet dropper toetasjes tog

Jernbanedirektoratet sier at toetasjes tog blir for dyrt og ikke vil løse problemene. Men de har bare vurdert en av linjene på Østfoldbanen.

I norsk jernbane er man overbevist om at toetasjes tog vil bruke lengre tid på Nationaltheatret stasjon enn vanlige tog, som dette lokaltoget. Dette, i tillegg til at strømskinnen må heves for å kjøre dobbeltdekkere her, er viktige grunner til at Jernbanedirektoratet fortsatt ikke vil gå inn for slike tog.

Å bruke 650 millioner på å leie dobbeltdekkere i fem år på Østfoldbanen blir for mye.

Det oppgir Jernbanedirektoratet som årsak til at de bryter løftet de ga pendlerne i november 2017.

Da konstaterte jernbanedirkektør Elisabeth Enger at Østfoldbanen skulle få toetasjes tog i 2019. Nå sier Jernbanedirektoratet at det blir for dyrt.

Men prisen er langt fra hele forklaringen, opplyser fungerende direktør for persontrafikkavtaler i direktoratet, Svein Horrisland, til Aftenposten.

Han peker også på at man bare har vurdert dobbeltdekkertog på én av linjene til Østfoldbanen.

Jernbanedirektoratet mener at dette ikke vil løse de største utfordringene med manglende transportkapasitet på Østfoldbanen.

«Kunne bare vurdere dobbeltdekkere der det er minst trøbbel»

I september fortalte Aftenposten at planene om dobbeltdekkere hang i en tynn tråd, som følge av høy pris for å tilpasse togene til perronger og stasjoner på Østfoldbanen. I tillegg viste det seg at Jernbanedirektoratet og NSB kun har vurdert dobbeltdekkere på én av Østfoldbanens fire linjer.

Nemlig InterCity-strekningen Halden-Oslo, den linjen som har minst trøbbel med smekk fulle tog.

Den gang forklarte dagens jernbanedirektør Kirsti Slotsvik dette med at det handlet om å se på dobbeltdekkere som en del av totaltrafikken.

Nå følger Svein Horrisland opp med følgende opplysning:

– Halden-Oslo var den eneste strekningen vi kunne vurdere, fordi vi ikke ville ha dobbeltdekkere i Oslotunnelen.

– Hvorfor ville dere ikke det?

– Fordi de krever lengre stasjonsopphold, sier Horrisland, og får støtte av Kirsti Slotsvik.

Det gjelder da på Nathionalteatret stasjon, som er den eneste som ligger inne i tunnelen. Norske jernbanemyndigheter mener at dobbeltdekkere vil bruke lenger tid på stasjonene, mens dette er noe man i land som Sverige og Sveits avviser.

Her står en dobbeltdekker av typen Kiss i Aftenposten kjenner ikke dobbeltdekkertoget som norsk jernbane har vurdert. Her er ett som er svært populært i Sveits, ved navn Kiss, som lages hos samme produsert som bygger Flirt-settene som i dag går i Norge.

Slik svarer jernbanedirektøren

Nå, når Jernbanedirektoratets pressemelding om dobbeltdekkere foreligger, bruker man nettopp det at man kun har sett på den ene strekningen som en viktig begrunnelse for å droppe dem.

«Undersøkelsene som er gjort, viser (...) at dobbeltdekkertog ikke vil løse de største utfordringene med manglende transportkapasitet på Østfoldbanen. Behovet for flere seter er størst i lokaltogene Ski-Oslo-Stabekk og Moss-Oslo-Stabekk, og på disse strekningene vil ruteplanen ikke være forenlig med bruk av dobbeltdekkertog.»

Kirsti Slotsvik erkjenner at de visste det ikke er på Halden-Oslo-linjen behovet for mer kapasitet var størst og sier dette om hvorfor de likevel bare har vurdert den:

– Vi forsøkte å finne en rute for dobbeltdekkere som ville være minst problematisk med tanke på togene i kombinasjon med gamle systemer, infrastruktur som ikke er tilpasset slike tog, og at trafikken går tett i Oslotunnelen.

– Situasjonen forventes å bedres noe

I pressemeldingen om dobbeltdekkere gir direktoratet følgende trøst til pendlerne på Østfoldbanen:

«På kort sikt gjøres det fra desember en del endringer i togtilbudet, særlig på strekningen Ski-Oslo, som forventes å bedre situasjonen noe.

Samtidig vil Jernbanedirektoratet følge situasjonen på Østfoldbanen nøye, og se på andre mulige forbedringer. Dette kan for eksempel være å se på om det er mulig å endre noe på bruken av togmateriellet for å kunne kjøre lengre tog med flere sitteplasser på viktige avganger.»