Filmet egen villmannskjøring - dømt til fengsel

I slutten av januar i år kjørte en ung mann bil gjennom Korgfjelltunnelen på Helgeland i 250 km/t. Nå er han dømt til fengsel i 60 dager av Rana tingrett.

I tillegg til fengselsstraffen mister mannen lappen i 48 måneder for flere grove fartsovertredelser. Mannen filmet selv overtredelsene og la videoene ut på sosiale medier.

– Han var ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han i kjørte i området Elsfjorden i Vefsn med en hastighet rundt 260 kilometer i timen, heter det i dommen, skriver Rana Blad.

I tillegg kjørte han med minst samme hastighet i Korgfjelltunnelen. I Trondheim kjørte han med en hastighet rundt 200 kilometer i timen. På Bjerka kjørte han med en hastighet rundt 180 kilometer i timen.

I Mo i Rana kjørte han ved en anledning med en hastighet av rundt 148 kilometer i timen og ved en annen anledning med en hastighet rundt 165 kilometer i timen.

Mannen avga en uforbeholden tilståelse da saken gikk for retten.

– Retten legger ved straffutmålingen til grunn at det dreier seg om kjøring i ekstrem hastighet hvor speedometeret viste en hastighet på 270 kilometer i timen. Samtidig er bilen testet og har en maksfart på 262,5 kilometer i timen.

Retten anfører at det er uten betydning for straffutmålingen om han kjørte i 250 eller 260 kilometer i timen.